Công văn về việc thu bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 447 TC/TCT NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 1991
VỀ VIỆC THU BẢO HIỂM Xà HỘI ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

 

Thực hiện Thông tư Liên bộ 22-TT/LB ngày 16-6-1989 Liên Bộ tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi phương thức nộp Bảo hiểm xã hội do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý: "Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập. Từ 1-7-1989 trở đi, cơ quan tài chính các cấp (tổ chức thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh) sẽ thực hiện việc thu khoản Bảo hiểm xã hội" (Mục 2 phần II - Thông tư Liên bộ 22-TT/LB).

Qua hơn một năm thực hiện nhiều địa phương đã tổ chức thu Bảo hiểm xã hội đạt kết quả tốt và đã báo cáo kịp thời về bộ. Hiên nay, thu Bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh phổ biến do các Cục thuế thực hiện, nhưng ở một số địa phương vẫn do Sở Tài chính thu. Để việc kiểm tra thu Bảo hiểm xã hội được chặt chẽ và kịp thời, Bộ quy định như sau:

- Việc thu Bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trước đây do hệ thống ngành thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh thực hiện. Nay giao cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm thực hiện. Địa phương nào Sở Tài chính hiện đang thu thì cần bàn giao nhiệm vụ này cho các Cục thuế.

- Các quy định khác về thu Bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh như:

+ Đối tượng nộp.

+ Mức thu và căn cứ tính nộp Bảo hiểm xã hội.

+ Chứng từ và thủ tục nộp.

+ Lệ phí thu quỹ Bảo hiểm xã hội.

Vẫn thực hiện theo văn bản 1328-TC/TQD ngày 26-9-1989 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn.

- Căn cứ quỹ lương kế hoạch năm 1991, Bộ thông báo nhiệm vụ thu Bảo hiểm xã hội năm 1991 cho các Cục thuế theo phụ lục đính kèm. Căn cứ vào nhiệm vụ thông báo, các Cục thuế thực hiện tính toán và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, Chi cục thực hiện. Việc thực hiện thu Bảo hiểm xã hội phải được kiểm tra tính toán cụ thể theo quỹ lương của từng đơn vị và thu kịp thời hàng tháng.

- Cục thuế các tỉnh, thành phố hàng tháng phải thực hiện báo cáo kết quả thu Bảo hiểm xã hội - có xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về Bộ (Tổng cục thuế Nhà nước). Theo mẫu báo cáo của phụ lục đính kèm.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ thu Bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời đúng chế độ quy định.

 

 

 

 

TỔNG CỤC THUẾ

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ THU BHXH
NĂM 1991

của Cục thuế:

 

Tổng số: Triệu đồng:

 

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM Xà HỘI

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM Xà HỘI

Tháng... năm 199...

Đơn vị tính:....

TT

Chi tiêu

Thực hiện thu BHXH
tháng...19

Luỹ kế thu từ đầu năm đến tháng báo cáo

Số đông thu BHXH chuyển kỳ sau

Ghi chú

I

XNQD Trung ương (chi tiết một số XNQD trọng điểm

 

 

 

 

1

Xí nghiệp...

 

 

 

 

2

Xí nghiệp...

 

 

 

 

II

XNQD tỉnh, thành phố (chi tiết một số XNQD trọng điểm)

 

 

 

 

1

Xí nghiệp...

 

 

 

 

2

Xí nghiệp...

 

 

 

 

III

XNQD quận, huyện

 

 

 

 

A

Tổng cộng (I + II + III)

 

 

 

 

B

Tổng số đã chuyển quỹ Bảo hiểm xã hội của ngành LĐTBXH

 

 

 

 

 

..., ngày... tháng... năm 199...

Xác nhận của ngành LĐTBXH

(Ký tên và đóng dấu)

..., ngày... tháng... năm 199...

Cục thuế

(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: - Báo cáo gửi Tổng cục thuế trước ngày 10 tháng sau

- Báo cáo gửi Tổng cục thuế đồng gửi Sở Tài chính.

Thuộc tính văn bản
Công văn về việc thu bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 447-CT/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 06/04/1991 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!