Công văn 4350/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4350/BKHĐT-QLQH

Công văn 4350/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4350/BKHĐT-QLQHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành:05/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------------
Số: 4350/BKHĐT-QLQH
V/v: hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an; Ngoại giao; Tư pháp; Tài chính; Công thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 2178/CT-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3747/VPCP-KHTH ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tổng hợp kế hoạch công tác quy hoạch, nhằm tránh tình trạng chồng chéo và lãng phí ngân sách. Để đảm bảo tính nhất quán và gắn kết giữa các quy hoạch vùng, địa phương, ngành và sản phẩm chủ yếu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (sau đây viết tắt là quy hoạch) cho giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch hàng năm như sau:
1. Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015:
1.1. Yêu cầu trong xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015:
- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển theo các ngành, lĩnh vực và vùng thuộc phạm vi chức năng quản lý đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020;
- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên phạm vi lãnh thổ đã được các Bộ, ngành, địa phương xác định cho thời kỳ đến năm 2020;
- Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và có sự liên kết giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
1.2. Xác định thứ tự ưu tiên trong xây dựng kế hoạch lập quy hoạch cho giai đoạn 2011 - 2015:
a) Theo tính cấp bách của quy hoạch:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (đối với vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương);
- Các quy hoạch kết cấu hạ tầng (Hệ thống kết cấu hạ tầng tham khảo tại Phụ lục IV);
- Các quy hoạch liên quan đến ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn và sản phẩm chủ yếu của quốc gia, của địa phương, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.
b) Theo phạm vi lãnh thổ:
Thứ tự ưu tiên: Cả nước, cấp vùng, cấp tỉnh.
c) Đối với quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực là tổ hợp của nhiều ngành, lĩnh vực thành phần được ưu tiên lập trước để làm căn cứ cho việc lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực thành phần.
1.3. Xây dựng danh mục quy hoạch cần lập giai đoạn 2011 - 2015 theo mẫu biểu tại Phụ lục I và thuyết minh sự cần thiết phải lập quy hoạch.
1.4. Tiến độ triển khai:
a) Các Bộ:
- Tổng hợp danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo mẫu biểu tại phụ lục I gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2011 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
- Lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi ban hành danh mục quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ. Thời gian gửi xin ý kiến trước ngày 20 tháng 7 năm 2011.
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi ban hành danh mục quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015. Thời gian gửi xin ý kiến trước ngày 20 tháng 7 năm 2011.
2. Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012:
2.1. Các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012 theo hướng dẫn tại Văn bản số 4106/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (như mẫu biểu tại phụ lục II) phù hợp với kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015.
2.2. đối với các quy hoạch đang triển khai trong năm 2011 của các địa phương nhưng chưa bố trí đủ kinh phí, tổng hợp theo mẫu biểu tại phụ lục III gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, xem xét quyết định.
2.3. Các Bộ, địa phương gửi kế hoạch lập quy hoạch năm 2012 và danh mục các quy hoạch đang triển khai trong năm 2011 cần hỗ trợ kinh phí về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 năm 2011 để tổng hợp.
Đề nghị các Bộ, địa phương khẩn trương thực hiện.
Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Quản lý Quy hoạch (theo số điện thoại: 08044140; email: qlqh@mpi.gov.vn)
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, QLQH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi