Công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý phí, lệ phí và thu khác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4190-TC/TCT

Công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý phí, lệ phí và thu khác
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4190-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:25/11/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 4190-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4190 TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1997
VỀ VIỆC KIỂM TRA, CHẤM CHỈNH VIỆC QUẢN LÝ PHÍ, LỆ PHÍ
VÀ THU KHÁC

 

Kính gửi: Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian vừa qua, một số Cục Thuế tỉnh, thành phố đã bám sát cơ sở, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thu, tổ chức thu và quản lý sử dụng nguồn thu phí, lệ phí và các khoản thu khác để khai thác triệt để mọi khoản thu, đôn đốc các đơn vị nộp kịp thời và tương đối đầy đủ các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm, góp phần hạn chế việc tuỳ tiện ban hành các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác thiếu căn cứ đạo lý, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám về việc cải cách thủ tục quản lý hành chính Nhà nước. Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác quản lý phí, lệ phí và các khoản thu khác đang nảy sinh các tồn tại cơ bản như: nhiều khoản thu phí, lệ phí và và thu khác quy định trái thẩm quyền, chưa quản lý bao quát hết các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác đã phát sinh, chưa kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng các khoản phí, lệ phí và thu khác để lại cho đơn vị thu theo nội dung chế độ quy định, chưa thực hiện triệt để việc ghi thu, ghi chi các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác ở xã, phường, tạo điều kiện cho các đơn vị chi tiêu tiền thu phí, lệ phí và các khoản thu khác sai mục đích, không hợp lệ và ngoài ngân sách trái với quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 1997, chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu Cục Thuế báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh, thành phố để khẩn trương thực hiện các việc sau đây:

 

1. Kiểm tra, rà soát mọi khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác (như các khoản huy động nhân dân đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng, quỹ an ninh - quốc phòng và các khoản thu khác của ngân sách) đang thu tại địa phương, nắm chắc tình hình thực hiện các chỉ tiêu sau đây:

- Các loại phí, lệ phí và các khoản thu khác đang áp dụng tại địa phương, không phân biệt đơn vị tổ chức thu là cơ quan Nhà nước thuộc các ngành, các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã...), đơn vị sự nghiệp hay doanh nghiệp Nhà nước (kể cả doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích), có đăng ký kê khai hay không đăng ký kê khai, đã có chế độ của Nhà nước quy định hay chưa có chế độ.

- Cơ quan ban hành (số, ngày văn bản), đối chiếu với quy định về thẩm quyền ban hành quy định tại Quyết định số 276/CT ngày 28-7-1992 và các văn bản pháp luật khác để xác định việc ban hành có đúng thẩm quyền hay không.

- Việc thực hiện chế độ đăng ký, kê khai, sử dụng chứng từ phí, lệ phí và thu khác của đơn vị thu có đúng quy định tại Thông tư số 48TC/TCT ngày 28-9-1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 276/CT ngày 28-7-1992 và các văn bản pháp luật khác hay không.

- Số tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thu được (đối chiếu với công việc quy định thu phí và số biên lai thu phát hành); số tiền đơn vị thu được giữ lại theo chế độ; số phải nộp (bao gồm cả số đơn vị trích giữ lại chi chưa hết, chi sai mục đích hoặc không hợp lệ phải nộp ngân sách) và số tiền đã nộp ngân sách.

2. Trên cơ sở tình hình thực hiện các chỉ tiêu trên, tiến hành phân loại, xử lý như sau:

a. Đối với các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác đang thực hiện theo chế độ thu, nộp do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bao gồm: Luật, Pháp lệnh của Nhà nước; Nghị định, Quyết định, Thông tư của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hoặc liên tịch giữa Bộ Tài chính với Bộ chuyên ngành; UBND tỉnh đối với phí, lệ phí xã phường (quy định tại Quyết định số 276/CT ngày 28-7-1992 và Thông tư số 48TC/TCT ngày 28-9-1992 của Bộ Tài chính) và các khoản thu khác của ngân sách, để thực hiện.

- Tính toán, thông báo cho đơn vị nộp ngay vào ngân sách Nhà nước theo mức và thủ tục quy định của từng chế độ thu phí, lệ phí và thu khác (trừ các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác ở xã phường thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 dưới đây).

- Kiểm tra việc sử dụng số tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác đơn vị được tạm trích giữ lại theo tỷ lệ (%) quy định cụ thể của từng chế độ và xử lý:

+ Đối với số tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác được tạm trích để lại, sau khi sử dụng theo các nội dung quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính hoặc liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ chuyên ngành hoặc của UBND cấp tỉnh, nếu cuối năm không sử dụng hết đều phải nộp toàn bộ số còn lại vào ngân sách Nhà nước.

+ Đối với số tiền chi sai mục đích và không hợp lệ thì phải tổng hợp tên đơn vị, số tiền đã chi sau, nội dung chi, nêu rõ lý do chi sai và kiến nghị hướng xử lý báo cáo Bộ Tài chính giải quyết cụ thể.

b. Đối với các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác do các đơn vị tự quy định thu hoặc quy định trái thẩm quyền, tự thu, thu không sử dụng chứng từ của Bộ Tài chính phát hành (hoặc cơ quan được Bộ Tài chính uỷ quyền phát hành) thì xử lý như sau:

- Số phí, lệ phí và thu khác đã thu trái quy định thì phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp, đơn vị đã sử dụng vào những nhu cầu chi cần thiết, không có nguồn kinh phí khác bù đắp thì đơn vị phải có văn bản báo cáo cụ thể số thực tế đã chi, nội dung chi (có chứng từ hợp lệ) gửi cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Cơ quan Thuế nhận hồ sơ phải kiểm tra, có ý kiến và báo cáo Tổng cục Thuế để tổng hợp trình Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

- Đối với loại phí, lệ phí và thu khác không do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì Cục Thuế phải tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu bản chất, đạo lý của từng khoản thu. Trường hợp xét thấy khoản phí, lệ phí hoặc khoản thu khác đó cần thiết thì báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng và ban hành chế độ thu, nộp cụ thể. Nếu xét thấy khoản phí, lệ phí đó không phù hợp thì phải có văn bản đề nghị cơ quan ban hành ra quyết định đình chỉ thi hành, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ.

3. Chỉ đạo các Chi Cục Thuế, đội thuế và cán bộ thuế xã phường phối hợp với cán bộ tài chính xã phường thực hiện kiểm tra toàn bộ các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác ở các xã phường đang thu (kể cả có chế độ hay chưa có chế độ). Đối với loại phí, lệ phí và thu khác không do UBND cấp tỉnh ban hành thì phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố ra quyết định đình chỉ thi hành. Toàn bộ số tiền phí, lệ phí và thu khác đã thu được phải phản ảnh qua ngân sách Nhà nước theo hình thức "ghi thu, ghi chi" cho ngân sách xã phường theo hướng dẫn tại Thông tư số 46TC/TCT ngày 24-6-1993 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý thu phí, lệ phí ở xã phường.

4. Tăng cường chỉ đạo các Chi Cục Thuế và từng cán bộ thường xuyên bám sát đơn vị, kiểm tra phát hiện kịp thời nguồn thu, hướng dẫn cho đơn vị đăng ký, kê khai và đôn đốc thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí và thu khác còn tồn đọng. Trường hợp đơn vị không chấp hành thì kiên quyết ra lệnh thu, lệnh phạt (kể cả kiểm tra phát hiện và đôn đốc nộp các khoản phí, lệ phí và thu khác được để lại chi không hết, chi sai nội dung quy định).

5. Tổ chức, hướng dẫn mọi đơn vị có thu phí, lệ phí và các khoản thu khác thực hiện đăng ký, kê khai với cơ quan Thuế, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí và thu theo đúng quy định tại Thông tư số 48TC/TCT ngày 28-9-1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 276/CT ngày 28-7-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các quy định của pháp luật hiện hành. Kể từ nay trở đi, mọi trường hợp không thực hiện đăng ký, kê khai việc thu phí, lệ phí và thu khác với cơ quan Thuế, không sử dụng chứng từ thu, chi theo quy định đều phải bị xử phạt theo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và Nghị định số 22/CP ngày 17-4-1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Kết quả kiểm tra các Cục Thuế phải tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng Cục Thuế) theo mẫu kèm theo Công văn này trước ngày 10-1-1998.

Trên đây là một số công việc hết sức khẩn trương, đề nghị các cơ quan trên phối hợp thực hiện đạt kết quả. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ
CÁC KHOẢN THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 1997

Đơn vị tính: 1.000 đồngTT


Tên từng loại phí, lệ phí và thu khác

Cơ quan ban hành chế độ thu

Số tiền đã thu được trong năm 1997

Số tiền đơn vị được tạm trích lại theo chế độ

Số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước

Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước trong kỳ

Số tiền còn phải nộp ngân sách

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ngày... tháng... năm 1997

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi