Công văn về việc sắp xếp quy hoạch BC, XB

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 4090/BC-CV NGÀY 26 THÁNG 11
NĂM 1997 VỀ VIỆC SẮP XẾP QUY HOẠCH BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

 

Kính gửi: Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Thủ trưởng các tổ chức xã hội, đoàn thể ở TW

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Tiếp theo văn bản số 3709/KHBCXB, ngày 4/11/1997 của Bộ Văn hoá - Thông tin về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản", Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thêm một số điểm trong việc tổ chức thực hiện như sau:

 

1. Việc xây dựng quy hoạch báo chí, xuất bản phải căn cứ vào nhiệm vụ của các Bộ, ngành, Tổ chức xã hội ở Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trong thời gian 1998-2003.

2. Xây dựng quy hoạch báo chí, xuất bản theo hệ thống quản lý trực tiếp:

- Các Bộ, ngành, tổ chức xã hội ở Trung ương chỉ sắp xếp quy hoạch lại những cơ quan báo chí, xuất bản trực tiếp quản lý hoặc là cơ quan chủ quản của những cơ quan báo chí, xuất bản đó.

- Các cơ quan chuyên ngành, tổ chức xã hội ở địa phương nếu thực sự có nhu cầu và điều kiện thành lập cơ quan báo chí, nhà xuất bản sẽ được xem xét trong quy hoạch của tỉnh, thành phố.

3. Để chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới báo chí, xuất bản ở từng Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, ở các tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch lại mạng lưới báo chí, xuất bản.

- Ban chỉ đạo quy hoạch báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố do 1 đồng chí lãnh đạo UBND làm Trưởng ban, các thành viên gồm có: Ban TT-VH (hoặc Ban Tuyên giáo), Sở VHTT, Hội Nhà báo; Sở VHTT là thành viên thường trực.

- Ban chỉ đạo quy hoạch báo chí, xuất bản ở các Bộ, ngành, tổ chức xã hội đoàn thể ở Trung ương do 1 đồng chí lãnh đạo làm Trưởng ban. Các thành viên gồm có: Đại diện Đảng uỷ cơ quan, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế hoạch, tổ chức cán bộ là thành viên thường trực.

- Ban chỉ đạo xét duyệt quy hoạch, báo chí, xuất bản ở Trung ương có Trưởng và Phó trưởng ban do 1 đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin, 1 đồng chí lãnh đạo Ban TT-VHTW đảm nhiệm. Các thành viên gồm có đại diện lãnh đạo Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Vụ Báo chí Xuất bản Ban TT-VHTW, lãnh đạo Vụ Báo chí Cục xuất bản Bộ Văn hoá - Thông tin. Ban chỉ đạo có tổ chuyên viên giúp việc gồm một số cán bộ của các Cục, Vụ chuyên môn.

4. Thời gian tiến hành việc sắp xếp, duyệt quy hoạch mạng lưới báo chí, xuất bản:

- Công tác rà soát, đánh giá, sắp xếp lại quy hoạch báo chí, xuất bản cần làm xong trong tháng 1/1998.

- Tháng 2/1998 Ban chỉ đạo xét duyệt quy hoạch báo chí ở Trung ương sẽ tiến hành xét duyệt quy hoạch báo chí thuộc các cơ quan: Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, thành phố Hà Nội.

- Tháng 3/1998 Ban chỉ đạo xét duyệt quy hoạch báo chí thuộc các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và một số tỉnh Nam Bộ (xét duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh).

- Các cơ quan, tổ chức, địa phương còn lại sẽ xét duyệt trong tháng 4/1998.

5. Hồ sơ báo cáo gửi về Bộ Văn hoá - Thông tin gồm có:

- Báo cáo nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí, xuất bản thời gian qua và đề xuất việc sắp xếp quy hoạch mới.

- Bản tổng hợp về quy hoạch báo chí, xuất bản từ 1998-2003 (theo mẫu).

- Hồ sơ xin phép xuất bản báo chí in và hoạt động PT-TH gồm có:

+ Tờ trình (hoặc đề án) xuất bản báo chí, hoạt động PT - TH

+ Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép xuất bản báo chí.

+ Danh sách cán bộ chủ chốt của cơ quan báo chí.

+ Bản tổng hợp đội ngũ PV, BTV

+ Sơ yếu lý lịch Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Giám đốc, Phó Giám đốc...

- Đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể ở Trung ương và UBND tỉnh, thành phố gửi báo cáo và bản tổng hợp về quy hoạch cho Bộ Văn hoá - Thông tin (gửi Vụ báo chí 1 bản, gửi Cục xuất bản) trước ngày 10/2/1998.

Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ tiếp nhận các hồ sơ xin phép hoạt động báo chí, Phát thanh - truyền hình sau khi quy hoạch báo chí mới được duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU SỐ 1

 

- CƠ QUAN BỘ...

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

(TỔ CHỨC Xà HỘI)

THỜI KỲ 1998 - 2003

- UBND TỈNH, TP...

 

 

S TT

Cơ quan chủ quản

Tên báo, tạp chí, bản tin

Số GPXB đã được cấp

Kỳ hạn xuất bản

Khuôn khổ

Số trang in

Số lượng in

- Số cuối tuần (hoặc CN)

- Phụ san

- Chuyên đề

Tổng biên tập (Giám đốc)

Trụ sở cơ quan báo chí

- Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng hợp riêng từng phần báo chí, xuất bản

 

 

 

... ngày... tháng... năm 199...

Giám đốc Sở VHTT tỉnh, TP

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, TP

Chủ tịch UBND tỉnh, TP

(ký tên, đóng dấu)

(ký tên, đóng dấu)

(ký tên, đóng dấu)


MẪU III

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

................

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

 

 

 

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ
XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

 

1. Tên cơ quan chủ quản:

................................................................

................................................................

2. Tên Đài phát thành - truyền hình

................................................................

................................................................

3. Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi toả sóng:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

4. Cấu tạo chương trình:........................................

+ Phát thanh:................................................

+ Truyền hình:...............................................

5. Thời gian phát sóng:

+ Phát thanh:................................................

+ Truyền hình:...............................................

6. Tần số, kênh tần số:

+ Phát thanh:................................................

+ Truyền hình:...............................................

7. Địa điểm phát sóng:..........................................

................................................................

8. Tổ chức, nhân sự của Đài (dự kiến)

- Tổng số biên chế.... cán bộ biên tập, phóng viên, biên dịch...

- Người chịu trách nhiệm chính: (kèm theo sơ yếu lý lịch).

 

+ Tổng giám đốc (Giám đốc):.....................................

+ Tổng biên tập

................................................................

................................................................

+ Phó Tổng giám đốc (P.Giám đốc):

................................................................

................................................................

9. Trụ sở chính của Đài

................................................................

Điện thoại:......... Telex:.......... Fax:......................

................................................................

- Nguồn kinh phí hàng năm:......................................

................................................................

 

Xin cam đoan thực hiện theo đúng Luật báo chí và những quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.

 

... ngày... tháng... năm 199...

Thủ trưởng cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận: - Bộ VHTT

- Sở VHTT tỉnh, TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU IV

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN...

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ

DANH SÁCH

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ

 

Số

Họ và tên

Chức danh

Năm

Trình độ

Năm vào ngành

Ghi

TT

 

 

sinh

Chính trị

Ngoại ngữ

Văn hoá

Chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật

báo chí

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày...tháng... năm 199...

Thủ trưởng cơ quan báo chí

Thủ trưởng cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký, đóng dấu)

MẪU V

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:...

CƠ QUAN BÁO CHÍ:....

BẢNG TỔNG HỢP

ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VIÊN

 

Số TT

Tên cơ quan báo chí

Tổng số BC trong cơ quan

Cán bộ lãnh đạo

Phóng viên Biên tập viên

Nữ PV, BTV

Tốt nghiệp Đại học Báo chí

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác

Đảng viên Đảng CSVN

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan báo chí

Ngày...tháng... năm 199...

(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng cơ quan chủ quản

 

(Ký, đóng dấu)

 


MẪU VI

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CÁN BỘ LàNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CHÍ

 

- Họ và tên khai sinh:................ Bí danh:.................

- Họ và tên thường dùng:.............. Bí danh:.................

- Ngày tháng năm sinh:..........................................

- Quê quán:.....................................................

- Nơi ở hiện nay:...............................................

- Thành phần: Gia đình:................ Bản thân:...............

- Dân tộc:.................... Tôn giáo:........ Đảng phái:.....

- Trình độ: + Lý luận chính trị:................................

+ Văn hoá:..........................................

+ Chuyên môn, kỹ thuật:.............................

+ Ngoại ngữ:........................................

- Chức danh, nghề nghiệp và nơi đang công tác...................

................................................................

................................................................

................................................................

 

I. HỌC TẬP, HUẤN LUYỆN

(ghi rõ từng thời kỳ học trường,lớp chính trị, văn hoá,
ngoại ngữ, chuyên môn kỹ thuật....)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

(ghi rõ từng thời kỳ làm việc gì ở đâu)

 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc gì, ở đâu)

 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

IV. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

(hình thức cao nhất)

 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

V. LỜI CAM ĐOAN

 

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật.

...., Ngày.... tháng... năm 199...

Chứng thực của cơ quan
quản lý cán bộ

Người khai ký tên

(ký tên, đóng dấu)

 

 

thuộc tính Công văn 4090/BC-CV

Công văn về việc sắp xếp quy hoạch BC, XB
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tinSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4090/BC-CVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Khắc Hải
Ngày ban hành:26/11/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 4090/BC-CV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi