Công văn 2241/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2241/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 2241/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2241/BGDĐT-CTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:27/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

Số: 2241/BGDĐT-CTHSSV

V/v: Hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

                Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

                       

                                   

          Kính gửi:

-    Các sở giáo dục và đào tạo,

-    Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng

   và trung cấp chuyên nghiệp,

-    Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Thực hiện công văn số 1421/BYT-UBQG50 ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia khối Bộ, ngành và công văn số 3578-CV/BTGTW ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Ban tuyên giáo về Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 54-CT/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010:

1.1. Nội dung tổng kết, đánh giá:

a.Tổng kết, đánh giá sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS:

- Đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá việc đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS thành mục tiêu ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Sở, nhà trường.

- Đánh giá sự quản lý, điều hành hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

- Đánh giá việc ban hành hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (bao gồm: thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ);

- Đánh giá công tác xây dựng và phê duyệt kế hoạch dài hạn thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch kinh phí hàng năm;

- Đánh giá công tác xây dựng mô hình, chỉ đạo điểm về phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá công tác tổng kết, thi đua, khen thưởng.

b. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục và Kế hoạch hành động giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trung học giai đoạn 2007-2010.

c. Đánh giá việc thực hiện không kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục, việc phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

d. Đánh giá sự đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí của ngành và kinh phí từ các nguồn viện trợ.

e. Nhận xét chung (nhấn mạnh mức độ đạt hay không đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra).

1.2. Đề xuất kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Về các chủ trương, mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS của ngành;

- Về sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010:

2.1. Hình thức khen thưởng:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.

2.2.  Đối tượng khen thưởng:

- Tập thể:

+ Với các sở giáo dục và đào tạo: Lựa chọn 1 đơn vị trong số các đơn vị sau: Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở hoặc trường học.

+ Với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Lựa chọn một đơn vị trong số các đơn vị sau:  trường, khoa, phòng, ban quản lý thuộc trường.

- Cá nhân:

+ Với các sở giáo dục và đào tạo: Lựa chọn 01 cá nhân là cán bộ của sở, phòng giáo dục và đào tạo, trường trực thuộc hoặc giáo viên.

+ Với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Lựa chọn 01 cá nhân là cán bộ quản lý hoặc giảng viên, giáo viên.

2.3. Tiêu chuẩn xét chọn:

- Căn cứ vào thành tích thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS của đơn vị/cá nhân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tiêu chuẩn đối với các tập thể:

+ Tổ chức tốt việc học tập quán triệt trong giáo viên, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên về các văn bản:

* Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

* Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

* Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

* Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục.

+ Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình dạy học về phòng, chống HIV/AIDS đã được Bộ quy định.

+ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh. Tuyên truyền tích cực chống kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.

+ Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá về phòng, chống HIV/AIDS.

+ Đảm bảo an toàn, vô trùng các dịch vụ y tế trong trường học.

+ Tiến hành kịp thời việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS, xử lý nghiêm minh các hiện tượng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS trong trường học.

+ Ban chỉ đạo được thành lập kịp thời và hoạt động tích cực, thường xuyên, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

+ Tổ chức tốt, có nề nếp việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

+ Chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan, các tổ chức có liên quan hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

+ Tư cách đạo đức tốt, sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác.

+ Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, đóng góp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

2.4. Quy trình xét chọn:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trên, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp xét lựa chọn những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Bộ khen thưởng.

2.5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình của giám đốc (các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện), hiệu trưởng các trường đại học học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị kèm theo danh sách 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý).

3. Thời hạn nộp báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng:

Báo cáo tổng kết (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ đề nghị Bộ xét khen thưởng được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2010 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 043 8680 367, email: [email protected].

 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);          

-    UBQG PC AIDS, PCTN MT, MD (để b/c);

-    Bộ trưởng (để b/c);

-    TTTT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

-    Bộ Y tế  (để ph/h);

-  Lưu : VT, Vụ CTHSSV.    

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Trần Quang Quý
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi