Công văn 2162/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 2162/BTP-BTTP
V/v: thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 
 
Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được ý kiến của một số Sở Tư pháp hỏi về cách thức xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Cá biệt có một số tỉnh, thành phố không thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1428/BTP-BTTP ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Đề cương hướng dẫn xây dựng Đề xuất mà gửi Đề án quy hoạch công chứng trước đây về Bộ Tư pháp với lý do là Đề án quy hoạch xây dựng trước đây của địa phương mình phù hợp với tinh thần của Quyết định số 250/QĐ-TTg; Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên không cần thiết phải xây dựng lại. Ngoài ra, còn có một số địa phương gửi dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình kèm theo dự thảo Đề án về Bộ Tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Đề án đó và gửi kết quả thẩm định về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để Uỷ ban nhân dân phê duyệt. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:
Theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá lại Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình đã ban hành theo quy định của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP, đồng thời căn cứ vào Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủ trì không thẩm định dự thảo Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng rồi gửi lại để các địa phương phê duyệt như cách hiểu của một số địa phương trong thời gian vừa qua.
Để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính thống nhất của Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp thực hiện các việc sau:
Thứ nhất, khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo đúng các tiêu chí quy hoạch tại Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm các yêu cầu theo Đề cương hướng dẫn việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch gửi kèm theo Công văn số 1428/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp.
 Thứ hai, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình theo hướng, Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Đề xuất chính thức để Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch mà gửi Đề xuất quy hoạch có đóng dấu treo kèm theo Công văn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP;
- Lưu: VT; Vụ BTTP.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁPĐỗ Hoàng Yến

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 2162/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2162/BTP-BTTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!