Công văn 2128-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc lập hoá đơn khi mua bán hàng hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

SỐ 2128-TC/TCT NGÀY 29-9-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC
LẬP HOÁ ĐƠN KHI MUA BÁN HÀNG HOÁ

 

Kính gửi: - Các Bộ, các ngành, đoàn thể ở Trung ương,

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chế độ lập hoá đơn khi mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thu tiền. Tiếp theo Thông tư số 61TC/TCT ngày 22-7-1993 Bộ Tài chính xin lưu ý thêm một số điểm sau:

 

1- Theo Quyết định 292/C T ngày 17-11-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) thì mọi hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thu tiền đều phải lập hoá đơn, chứng từ hợp lệ do Bộ Tài chính thống nhất phát hành. Ngoài các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh phải lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng hoá,cung ứng dịch vụ thu tiền... Các trường hợp sau đây nếu có tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ thu tiền cũng phải lập hoá đơn, chứng từ (loại hoá đơn Bộ Tài chính thống nhất phát hành) giao cho khách hàng:

- Các hộ sản xuất kinh doanh cá thể chưa được cấp đăng ký kinh doanh, nhưng có tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ thu tiền phải lập hoá đơn chứng từ theo quy định trừ những trường hợp tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ nhỏ, lẻ như quy định tại điểm b, mục 2 phần I Thông tư số 61 TC/TCT ngày 22-7-1993 của Bộ Tài chính.

- Đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp... không có chức năng sản xuất kinh doanh nhưng có tiêu thụ sản phẩm tài sản thừa hoặc không cần dùng...), cung ứng dịch vụ, cũng phải lập hoá đơn, chứng từ khi bán sản phẩm tài sản, khi cung ứng dịch vụ thu tiền.

Tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang... nếu mua hàng, thuê dịch vụ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp phải yêu cầu bên bán lập hoá đơn, chứng từ (loại hoá đơn do Bộ Tài chính thống nhất phát hành) giao cho mình để làm chứng từ thanh toán với Thủ trưởng đơn vị và với cơ quan tài chính, thuế.

Các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu... khi bán hàng tịch thu phải dùng hoá đơn bán hàng do Bộ Tài chính thống nhất phát hành giao cho khách hàng.

Cơ quan thuế các cấp, khi bán các loại ấn chỉ cho các tổ chức và cá nhân cũng phải dùng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành giao cho khách hàng. Việc bán hoá đơn chứng từ cho các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang có tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thu tiền Bộ Tài chính giao cho cơ quan thuế các cấp đảm nhận.

Khi đến mua hoá đơn tại cơ quan thuế cơ quan Hành chính sự nghiệp (không có chức năng sản xuất kinh doanh ) phải có các thủ tục sau:

- Có công văn xin mua hoá đơn gửi cơ quan thuế.

Trong công văn cần nói rõ: Mục đích xin mua hoá đơn, loại hoá đơn cần mua, dự trù số lượng hoá đơn cần mua trong năm (chia ra các quý), cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán hoá đơn...

- Có giấy giới thiệu của cơ quan cử cán bộ đến mua.

Thủ trưởng cơ quan thuế, tiếp nhận công văn xin mua hoá đơn, kiểm tra nội dung công văn, phê duyệt bán và giao cho bộ phận ấn chỉ hướng dẫn đơn vị mua lập phiếu mua hoá đơn mở sổ theo dõi và hướng dẫn đơn vị những quy định về quản lý và sử dụng hoá đơn để đơn vị biết và thi hành. Đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức kiểm tra việc sử dụng hoá đơn, phát hiện kịp thời các vi phạm để uốn nắm đơn vị sử dụng đúng mục đích, đúng quy định...

2- Các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang... mua hàng trôi nổi trên thị trường, mua hàng của người làm kinh tế gia đình, nông dân, mua hàng tươi sống.... với số lượng ít người bán không có hoá đơn (loại hoá đơn Bộ Tài chính phát hành) giao cho người mua thì đơn vị lập Bảng kê ghi rõ họ tên người bán, mặt hàng, giá trị và có ký tên, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị mua (để làm chứng từ hạch toán).

Nếu mua hàng của nông dân, của người làm kinh tế gia đình có giá trị lớn, mua số lượng nhiều, nơi mua tập trung thì phải báo cho cơ quan thuế nơi mua biết để cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận vào bảng kê trước khi vận chuyển hàng ra khỏi nơi thu mua.

3- Mọi trường hợp mua hàng tại các tổ chức và cá nhân kinh doanh có giá trị lớn đều phải yêu cầu bên bán xuất hoá đơn giao cho để làm chứng từ thanh toán. Mua của các chủ vựa thương lái người buôn chuyến cũng phải lấy hoá đơn.

4- Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, đoàn thể, chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang... thuộc địa phương mình, ngành mình quản lý, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh cá thể thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập chứng từ, hoá đơn khi mua bán hàng hoá. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế, Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường, Công an, Viện kiểm sát..... Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, thúc đẩy các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm.

5- Để khuyến khích người mua, người thuê cung ứng dịch vụ yêu cầu bên bán xuất hoá đơn giao cho mình, khuyến khích tổ chức và cá nhân kiểm tra, phát hiện và giúp cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các vi phạm chế độ lập hoá đơn, chứng từ. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, căn cứ vào đặc điểm cụ thể địa phương mình chỉ đạo cơ quan Tài chính, Thuế có những biện pháp khuyến khích thoả đáng. Cụ thể:

- Trích thưởng kịp thời cho những tổ chức và cá nhân kiểm tra, phát hiện hoặc giúp cơ quan thuế phát hiện các vi phạm chế độ lập hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá như quy định tại Thông tư số 25 TC/TCT ngày 24-3-1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 180 TTg ngày 22-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ về lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

- Nghiên cứu tổ chức mở thưởng sổ đối với số lượng hoá đơn phát hành và đã sử dụng trên địa phương mình, để thưởng cho những tổ chức và cá nhân mua hàng có hoá đơn trúng giải.

- Tổ chức xét giảm thuế kịp thời cho những hộ cá thể sản xuất, kinh doanh nhỏ đã thực hiện tốt chế độ lập hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng theo quy định tại điểm b, mục 2 phần II Thông tư số 61 TC/TCT ngày 22-7-1993 của Bộ Tài chính.

- Cho áp dụng thu thuế doanh thu tính trên chênh lệch giữa giá bán và giá mua đối với những tổ chức và cá nhân đã thực hiện tốt chế độ kế toán, chế độ lập hoá đơn, chứng từ.

thuộc tính Công văn 2128-TC/TCT

Công văn 2128-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc lập hoá đơn khi mua bán hàng hoá
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2128-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành:29/09/1993Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 2128-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi