Công văn 1654/BTTTT-TCCB của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------------

Số: 1654/BTTTT-TCCB

V/v: tổ chức thi nâng ngạch  biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 01  tháng  06 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản.

 

 

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ  về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ  Công văn số 4250/BNV-CCVC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009; Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 – 2010 như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi:

1. Đối tượng dự thi

Việc thi nâng ngạch chỉ tổ chức cho những người được bổ nhiệm và hưởng lương ngạch biên tập viên, phóng viên đang làm việc phù hợp với vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có mã ngạch 17.141 đối với biên tập viên và mã ngạch 17.144 đối với phóng viên. Các cán bộ, viên chức đang ở ngạch khác hoặc không phù hợp với vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.

2. Điều kiện dự thi:

2.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến năm dự thi, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đ­ường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản (sau đây viết tắt là Bộ, UBND tỉnh) quyết định cử đi dự thi;

2.2. Thâm niên công tác ở ngạch biên tập viên, phóng viên ít nhất 9 năm (không kể thời gian tập sự), tính đến ngày dự thi;

Những tr­ường hợp đã có thời gian ở ngạch tư­ơng đư­ơng với ngạch biên tập viên, phóng viên thì phải có thời gian tối thiểu là 3 năm trở lên ở ngạch biên tập viên, phóng viên, đồng thời đảm bảo tổng số thời gian ở ngạch biên tập viên, phóng viên và ngạch t­ương đ­ương tối thiểu là 9 năm, tính đến ngày dự thi.

2.3. Có hệ số l­ương tính đến ngày dự thi tối thiểu là hệ số 3,66 (bậc 5/9), ngạch biên tập viên, phóng viên.

3. Tiêu chuẩn dự thi

3.1. Tiêu chuẩn chung dự thi:

a. Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính, đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch biên tập viên, phóng viên theo quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC, ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trư­ởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngành Văn hóa - Thông tin.

b. Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.

3.2. Tiêu chuẩn dự thi đối với biên tập viên chính:

a. Là biên tập viên.

b. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp chính trị trở lên (kể cả những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức – Ban tư tưởng Văn hóa v/v xác định trình độ lý luận chính trị thì được xem xét công nhận).

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ Tin học văn phòng.

g. Biên tập từ 5 tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt.

3.3. Tiêu chuẩn dự thi đối với phóng viên chính:

a. Là phóng viên.

b. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp chính trị trở lên (kể cả những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức – Ban tư tưởng Văn hóa v/v xác định trình độ lý luận chính trị thì được xem xét công nhận).

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc do các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cấp).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ bằng B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ  tin học văn phòng.

g. Phóng viên đã viết từ 5 bài trở lên có nội dung phức tạp đ­ược cơ quan quản lý đánh giá tốt.

II. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành:

Trường hợp đã tốt nghiệp đại học báo chí, đại học xuất bản (đối với biên tập viên thuộc Nhà xuất bản) hoặc đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ thì được công nhận đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ.

III. Cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đều phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trư­ờng hợp chỉ có duy nhất một bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc mà không thuộc diện đư­ợc miễn theo quy định thì vẫn phải thi một trong bốn thứ tiếng còn lại.

IV. Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học:

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

a. Biên tập viên, phóng viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi nâng ngạch có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

b. Biên tập viên, phóng viên đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

c. Biên tập viên, phóng viên là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

d. Biên tập viên, phóng viên có hai bằng đại học trở lên trong đó có bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

đ. Biên tập viên, phóng viên tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

2. Miễn thi môn tin học đối với biên tập viên, phóng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ dự thi nâng ngạch

1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1 kèm theo).

2. Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (theo mẫu số 2C/BNV kèm theo).

3. Bản đánh giá, nhận xét trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm dự thi của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo các nội dung:

a. Phẩm chất, đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

b. Năng lực và hiệu quả công tác.

c. Kỷ luật lao động.

d. Quan hệ phối hợp công tác.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính có xác nhận của cơ quan công chứng.

5. Giấy xác nhận công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng có hiệu quả hoặc biên bản nghiệm thu của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức; hoặc xác nhận của các cơ quan đánh giá đạt chất lượng tốt: đối với biên tập viên đã biên tập từ 5 tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt; đối với phóng viên đã viết từ 5 bài trở lên có nội dung phức tạp đ­ược cơ quan quản lý đánh giá tốt.

6. Quyết định lương hiện hưởng.

7. Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Hồ sơ dự thi của mỗi ng­ười để vào một bì đựng riêng cỡ 21 cm x 32 cm, gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, UBND tỉnh để xét duyệt và cử dự thi..

8. Những văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học phải được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận và lưu giữ trong hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức; đồng thời gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Thông tin và Truyền thông 01 bản để xem xét miễn thi.

Toàn bộ Hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch do cơ quan quản lý viên chức có thẩm quyền cử viên chức dự thi lưu giữ và quản lý, không phải gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.

VI. Hình thức thi, môn thi, thời gian thi

A. Hình thức thi

1. Thi viết (tự luận)

2. Thi trắc nghiệm

B. Môn thi, thời gian thi

1. Thi  viết về chuyên môn trong thời gian 180 phút; thi trắc nghiệm về chuyên môn trong thời gian 60 phút. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề chính sau:

a) Quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin truyền thông.

b) Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản.

c) Luật cán bộ, công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

d) Biên tập viên biên tập một đoạn tác phẩm (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp; Phóng viên viết một bài bình luận (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp.

e) Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, xuất bản.

2. Thi viết môn ngoại ngữ: thời gian  90 phút;  trình độ B của một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

3. Thi trắc nghiệm tin học: thời gian 30 phút; nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của MICROSOFT OFFICE, sử dụng INTERNET.

VII.  Tổ chức thực hiện:

1. Sơ tuyển, cử biên tập viên, phóng viên dự thi nâng ngạch:

- Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối t­ượng, điều kiện dự thi quy định tại công văn này để xem xét, duyệt cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010. Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý một số tiêu chí sau:

+ Nhu cầu, vị trí làm việc tương ứng với chức danh biên tập viên chính, phóng viên chính của cơ quan, đơn vị cán bộ, viên chức dự thi để sau khi thi nếu đạt nếu đạt yêu cầu, bố trí cán bộ, viên chức đúng vị trí làm việc.

+ Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong cơ quan, đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.            

- Sau khi sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển lập danh sách trích ngang (mẫu kèm theo) trình Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản ra quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi (kèm theo danh sách trích ngang).

2. Thủ tục và trách nhiệm cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010:

Quyết định, danh sách trích ngang cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch của các Bộ, ngành, tỉnh (mẫu kèm theo) gửi về Hội đồng thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. Quá thời hạn trên, Bộ Thông tin và Truyền thông không tiếp nhận công văn, không chịu trách nhiệm về việc gửi chậm danh sách dự thi của cơ quan, đơn vị và coi như đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch biên  tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn đối với cán bộ, viên chức được cử đi dự thi của đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, viên chức nộp hồ sơ dự thi biên tập viên chính, phóng viên chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ dự thi của mình.

 Hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức đ­ược cử đi dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý.

3. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ tổ chức giới thiệu, hư­ớng dẫn nội dung và tài liệu nghiên cứu phục vụ cho kỳ thi. Kế hoạch và địa điểm tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

4. Về chỉ tiêu dự thi: căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu phóng viên, biên tập viên hiện tại ở các đơn vị do Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản báo cáo và khả năng tổ chức kỳ thi hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 của các cơ quan, đơn vị.

5. Lệ phí thi: Thu theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản phổ biến nội dung công văn này tới cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 đồng thời tiến hành việc sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi theo quy định nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, giải quyết (Vụ Tổ chức cán bộ, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: 04.39436930; 04 39438877).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

- Bộ Nội vụ;

- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Đỗ Quý Doãn

thuộc tính Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Công văn 1654/BTTTT-TCCB của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1654/BTTTT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành:01/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi