Công văn 1506/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1506 TCT/AC
NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ
SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TỰ IN

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thi hành Công văn số 3090 TC/TCT ngày 01/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, đây là một chủ trương nhằm khuyến khích, đẩy mạnh sử dụng hoá đơn tự in; Để triển khai chủ trương này có kết quả, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc sau:

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có kế hoạch phổ biến tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nắm vững các quy định để thực hiện tự in hoá đơn ở địa phương. Cục Thuế (Phòng quản lý ấn chỉ) bố trí lực lượng, phương tiện làm việc để triển khai việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký kịp thời, không được gây phiền hà, ách tắc. Phòng Hành chính tiếp nhận hồ sơ, vào sổ để theo dõi công văn đến, trả lời theo đúng thủ tục hành chính.

Thực hiện thông báo công khai danh sách các nhà in hoá đơn để tổ chức, cá nhân lựa chọn nhà in phù hợp, theo danh sách Tổng cục Thuế đã chỉ định.

 

II. ĐĂNG KÝ MẪU HOÁ ĐƠN VÀ NƠI IN HOÁ ĐƠN

 

1. Đăng ký mẫu hoá đơn

1.1. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn cần có các giấy tờ sau:

- Công văn gửi Cục Thuế đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, công văn phải có các nội dung như tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ; tên của cán bộ liên hệ khi cần thiết (địa chỉ, điện thoại); ngành nghề kinh doanh, số lượng mẫu hoá đơn, số liên của hoá đơn (theo mẫu đính kèm).

- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế có các chỉ tiêu như: Ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số:... ngày... tháng... năm... của Cục Thuế và tên nhà in được chỉ định in hoá đơn. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hoá đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hoá đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Hoá đơn phải có ít nhất 02 liên: Liên 1 lưu ở cuống quyển hoá đơn, liên 2 giao cho người mua hàng.

- Các bản sao giấy phép không phải công chứng: Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đăng ký kinh doanh nghề đặc biệt (nếu có).

- Sơ đồ địa điểm kinh doanh: Tổ chức, cá nhân tự vẽ sơ đồ vị trí số nhà, đường phố, xã (phường, thị trấn) nơi kinh doanh và các đường phố liên quan để tiện việc theo dõi quản lý.

Các lần in tiếp theo, tổ chức, cá nhân đăng ký với Cục Thuế theo từng lần in hoá đơn bao gồm: ký hiệu, số lượng hoá đơn, tử số... đến số... Ký hiệu và số lượng hoá đơn của lần in tiếp sau phải in tiếp tục ký hiệu và số hoá đơn cuối cùng của lần in trước.

1.2. Nơi in hoá đơn

Tổ chức, cá nhân tự chọn nhà in cho phù hợp theo danh sách do cơ quan thuế cung cấp, để thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan thuế.

2. Đăng ký sử dụng hoá đơn

Sau khi có văn bản chấp thuận của Cục Thuế theo từng lần in, tổ chức, cá nhân thực hiện in theo đúng mẫu được duyệt; khi in xong đưa vào sử dụng phải thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn với Cục Thuế. Khi đăng ký sử dụng hoá đơn phải kèm theo hợp đồng in, bản thanh lý hợp đồng, số lượng hoá đơn gồm các ký hiệu, từ số... đến số...

Đối với Tổng công ty có nhiều đơn vị trực thuộc thì Công ty mẹ đăng ký sử dụng hoá đơn theo mẫu thống nhất cho các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc. Cục Thuế nơi có trụ sở chính của Tổng công ty thực hiện duyệt mẫu và thông báo mẫu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố để theo dõi, quản lý đăng ký sử dụng hoá đơn của các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc.

Trước khi sử dụng hoá đơn, tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn phải thông báo công khai mẫu hoá đơn, thời gian đưa mẫu hoá đơn ra sử dụng với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn và dán mẫu hoá đơn tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch.

Tổ chức, cá nhân chỉ được in hoá đơn khi có văn bản chấp thuận của Cục Thuế và thực hiện việc báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý, thanh quyết toán số hoá đơn sử dụng hàng năm theo quy định.

 

III. QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN TỰ IN

 

1. Duyệt mẫu hoá đơn tự in

Trước khi duyệt mẫu hoá đơn tự in và chấp thuận bằng văn bản (theo mẫu đính kèm), Cục Thuế kiểm tra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân như: địa đếm kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi duyệt mẫu hoá đơn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải căn cứ theo các quy định của Luật thuế, chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Quyết định số: 885/1998/QĐ/BTC, ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Quản lý các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn tự in.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (Phòng quản lý ấn chỉ) bố trí cán bộ theo dõi quản lý, thực hiện báo cáo, lưu giữ hồ sơ, mở sổ sách theo dõi theo quy định của chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC, ngày 16/7/1998 và quy định tại Công văn số 3090 TC/TCT ngày 01/4/2002 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Tổ chức lưu giữ hồ sơ: Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tự in hoá đơn phải được lưu giữ theo từng đơn vị và mỗi đơn vị được lưu thành 2 nội dung: công văn được duyệt và mẫu hoá đơn đã đăng ký sử dụng.

- Sổ theo dõi các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn tự in gồm:

+ Sổ theo dõi tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in ST-25.

+ Sổ theo dõi các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in ST 26/HĐ.

+ Sổ theo dõi đăng ký sử dụng hoá đơn tự in ST 27/HĐ.

Lập và gửi báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoá đơn tự in - BC 28/HĐ.

Việc theo dõi, quản lý tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn phải mở sổ, lập báo cáo thực hiện bằng máy vi tính.

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng hoá đơn tự in của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo quy định hiện hành.

Cục Thuế thực hiện huỷ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng hoá đơn tự in khi phát hiện tổ chức, cá nhân không thông báo phát hành mẫu hoá đơn, không đăng ký sử dụng hoá đơn, in sai mẫu, in trùng số, trùng ký hiệu, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải báo cáo tổng cục Thuế khi có tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý đình chỉ sử dụng hoá đơn tự in.

3. Quản lý các Nhà in hoá đơn.

Căn cứ danh sách các nhà in đã được Tổng cục thuế chỉ định (đính kèm Công văn số 3090 TC/TCT ngày 01/4/2002 của Bộ Tài chính); Căn cứ nhu cầu cần bổ sung thêm nhà in, nếu nhà in nào có nhu cầu thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải xem xét năng lực thực tế của nhà in để hường dẫn nhà in có công văn đề nghị Tổng cục Thuế chấp nhận. Thủ tục đăng ký với Tổng cục Thuế để được chỉ định in hoá đơn gồm có:

- Công văn đề nghị, cam kết việc tố chức in hoá đơn.

- Thống kê thiết bị và năng lực in hiện có.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành in (bản sao).

Hướng dẫn nhà in phối hợp quản lý, mở sổ theo dõi, quản lý hoá đơn theo chế độ quản lý hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính. Khi nhận in hoá đơn phải có hợp đồng chi tiết số lượng in, ký hiệu, số hoá đơn; sau khi in phải thanh lý hợp đồng in, thực hiện huỷ bản kẽm, huỷ những sản phẩm in thừa, in hỏng, lập biên bản lưu giữ tại đơn vị đặt in và đơn vị in hoá đơn. Trường hợp hoá đơn in số lượng ít muốn lưu giữ bản kẽm hoặc phim để in cho các lần sau thì phải niêm phong lưu giữ tại nhà in.

Yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chấp hành đầy đủ quy định, tạo mọi đều kiện đăng ký thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn tự in; phối hợp chặt chẽ để thực hiện quản lý tốt hoá đơn trên địa bàn địa phương, góp phần chống thất thu cho Ngân sách Nhà nước.

MẪU CÔNG VĂN XIN TỰ IN HOÁ ĐƠN

 

Đơn vị:...

Số:..........

 

V/v đăng ký sử dụng
hoá đơn tự in

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

..., ngày... tháng... năm...

 

Kính gửi: Cục thuế..........

 

Tên tổ chức, cá nhân xin tự in hoá đơn:........

Mã số thuế......... Số điện thoại..........

Ngành nghề kinh doanh.........

Địa chỉ giao dịch......

Họ và tên người liên hệ:..... Điện thoại:........ Địa chỉ:..........

Đơn vị chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số ngày.... tháng... năm 199... của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đơn vị chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tự in hoá đơn để sử dụng theo quy định của chế độ quản lý hoá đơn bán hàng. Chúng tôi đề nghị Cục Thuế chấp thuận cho chúng tôi tự in... loại hoá đơn (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên...). Số hoá đơn này xin được sử dụng tại các địa phương...

Nếu được Cục Thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn tự in, đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ Chế độ Quản lý hoá đơn bán hàng do Bộ Tài chính quy định. Nếu sai phạm đơn vị chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ, CHỦ CƠ SỞ

 


 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ

 

Số: CT/AC

 

V/v: Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

...., ngày.... tháng..... năm

 

Kính gửi: - Công ty......

- Công ty in.........

- Chi cục Thuế (Đối với tổ chức, cá nhân

đăng ký nộp thuế tại Chi cục Thuế)

 

Trả lời Công văn ngày /200... của Công ty.... về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty..... được sử dụng..... mẫu hoá đơn (vé...) tại... (theo mẫu đính kèm) thay thế mẫu hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành và có hiệu lực kể từ ngày ban hành công văn này.

- Mẫu hoá đơn số 1, ký hiệu... số lượng in... số (từ số.... đến số...).

Số lượng hoá đơn in tiếp theo Công ty phải thực hiện đăng ký số lượng tiếp theo với Cục Thuế.

- Hoá đơn (vé...) của Công ty in tại nhà in....

- Trước khi sử dụng, Công ty.... phải đăng ký mẫu hoá đơn (được in sẵn ký hiệu, số thứ tự), kèm theo thanh lý hợp đồng in từng đợt hoá đơn, số lượng sử dụng với Cục Thuế (Chi cục Thuế) để theo dõi. Công ty... và nhà in... chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu hoá đơn (vé...) tự in đã đăng ký sử dụng.

- Cục Thuế sẽ huỷ bỏ hiệu lực công văn chấp thuận việc sử dụng hoá đơn tự in, nếu Công ty không đăng ký sử dụng hoá đơn với Cục Thuế (Chi cục Thuế).

2. (Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký nộp thuế tại Chi cục Thuế) Chi cục Thuế... có trách nhiệm mở sổ theo dõi việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng... mẫu hoá đơn của Công ty... và thanh quyết toán, thu hồi số hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành theo đúng Chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính.

 

KT/CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Phó cục trưởng

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HC, AC

 

 

thuộc tính Công văn 1506/TCT/AC

Công văn 1506/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn tự in
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1506/TCT/ACNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành:08/04/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác

tải Công văn 1506/TCT/AC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi