Công văn về hướng dẫn thi hành thoả ước lao động tập thể

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1479/LĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1995 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thi hành thống nhất Bộ Luật Lao động và Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ về thoả ước lao động tập thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành ngay một số việc sau đây:

 

1. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp tổ chức tập huấn để quán triệt các văn bản về thoả ước tập thể cho các Giám đốc doanh nghiệp và chủ tịch Công đoàn cơ sở tại địa phương mình.

 

2. Chọn từ 3-5 doanh nghiệp tập trung chỉ đạo đồng thời với việc triển khai thoả ước tập thể ở tất cả các đối tượng.

 

3. Ban hành đơn đăng ký và quyết định thừa nhận thoả ước lao động tập thể theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ:........

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.............

 

Chúng tôi gồm có:

 

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ)....

 

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)....

 

Đã ký kết thoả ước tập thể ngày... tháng... năm 199... yêu cầu được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tài liệu kèm theo gồm 01 bản thoả ước tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

 

 

 

........ Ngày.... tháng.... năm 199...

Giám đốc doanh nghiệp

Ký tên và đóng dấu

 

 

 

 

 


Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

 

 

 

(UBND TỈNH, THÀNH PHỐ....)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sở Lao động - Thương binh

Ngày..... tháng..... năm 199...

và Xã hội

 

Số:.............

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THỪA NHẬN THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;

- Xét hồ sơ đăng ký thoả ước tập thể của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thừa nhận là hợp pháp bản thoả ước lao động tập thể của (tên doanh nghiệp)... ký ngày... tháng... năm 199... (trừ những điều khoản ghi ở Điều 2 Quyết định này).

 

Điều 2: Những điều khoản sau đây yêu cầu hai bên sửa đổi và đăng ký bổ sung thì mới có hiệu lực thi hành.

 

Chương

Điều khoản

Trang

Lý do phải sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3: Bản thoả ước (trừ các điều khoản ghi ở điều 2) có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định, yêu cầu giám đốc doanh nghiệp công bố rộng rãi trong nội bộ doanh nghiệp để thực hiện.

 

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ký tên và đóng dấu

 

 

 

 

 

 


Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

Thuộc tính văn bản
Công văn về hướng dẫn thi hành thoả ước lao động tập thể
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1479/LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Văn Tô
Ngày ban hành: 22/04/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!