Công văn về việc báo cáo quyết toán năm 1997 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1998

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 147/TC/VI NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1998
VỀ VIỆC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 1997 VÀ TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1998

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành và địa phương có sử dụng vốn thuộc

chương trình Biển đông - Hải đảo

 

Thực hiện Thông tư liên Bộ số 06/KHĐT-TC-BBGCP ngày 25/7/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban biên giới Chính phủ về việc sử dụng ngân sách chương trình Biển đông - Hải đảo; Thông tư số 66/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, Ngành và địa phương có sử dụng vốn Biển đông - Hải đảo một số điểm sau:

 

I/ VỀ BÁO CÁO VỐN NĂM 1997 VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH:

 

1/ Báo cáo vốn năm 1997:

- Khi kết thúc năm kế hoạch 1997, chủ đầu tư phải lập báo cáo kế toán vốn đầu tư thực hiện trong năm gửi Bộ, Ngành chủ quản (đối với công trình ở Trung ương), gửi Sở Tài chính vật giá địa phương (đối với các công trình ở địa phương). Các Bộ, Ngành và Sở Tài chính vật giá kiểm tra xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo nội dung và mẫu biểu đính kèm.

- Do đặc thù vốn Biến đông - Hải đảo, quí I/1997 vẫn được cấp phát kế hoạch còn lại của năm 1996 đối với khối lượng và công việc đang thực hiện dở dang của năm 1996; Đề nghị các chủ đầu tư, Bộ, Ngành và Sở Tài chính vật giá báo cáo rõ tình hình thực hiện vốn trong năm 1997 có tách riêng phần thực hiện vốn của năm 1996 cấp phát vào quí I/1997.

- Thời gian báo cáo: Các chủ đầu tư gửi các Bộ, ngành chủ quản và Sở tài chính vật giá chậm nhất vào ngày 31/3/1998; Các Bộ, Ngành chủ quản và Sở Tài chính vật giá gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15/4/1998.

2/ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành:

- Các công trình xây dựng cơ bản được báo cáo theo nội dung, mẫu biểu và thực hiện xét duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 66/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo quyết toán các sản phẩm công nghiệp, tầu thuyền theo nội dung dự toán và khoản mục giá thành được duyệt đúng chế độ hiện hành. Hồ sơ báo cáo quyết toán, trình duyệt giá gửi đến Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ để xem xét thẩm định trước ít nhất là 7 ngày khi đưa ra hội đồng xét duyệt giá do Ban Vật giá Chính phủ chủ trì.

- Báo cáo quyết tán đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Quyết định số 257 TC/CĐKT và Thông tư số 15/TC-HCVX ngày 29/5/1992 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể khác theo chế độ hiện hành.

 

II/ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1998:

 

- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 1998 chính thức, đề nghị các Bộ, Ngành và địa phương thông báo ngay cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

- Các dự án sản xuất phương tiện trong nước, nhập ngoại thiết bị, xây dựng công trình thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo phải tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

- Các dự án có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, điều tra cơ bản, thông tin, tuyên truyền về biển đảo... của một số chuyên ngành, dự án có yêu cầu đặc biệt về bảo mật, nếu không thực hiện đấu thầu thì phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Để Bộ Tài chính có căn cứ cấp phát tạm ứng vốn đối với công trình mới khởi công theo quy định:

+ Các dự án phải có đủ báo cáo nghiên cứu khả thi,

+ Thiết kế, dự toán được duyệt,

+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu),

+ Hợp đồng xây dựng (hoặc hợp đồng mua hàng).

Đối với công trình chuyển tiếp phải có báo cáo khối lượng (hoặc công việc) hoàn thành theo tiến độ do chủ đầu tư báo cáo, Bộ, Ngành chủ quản kiểm tra xác nhận (đối với công trình ở Trung ương), Sở Tài chính vật giá (đối với các công trình ở địa phương) theo đúng các chế độ hiện hành gửi Bộ Tài chính.

Trên đây là một số điểm Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, ngành và địa phương có sử dụng kinh phí thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo nhằm làm tốt công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán theo chế độ quy định, đồng thời triển khai sớm kế hoạch năm 1998 chủ động, tích cực và có hiệu quả.


Đơn vị báo cáo:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG - HẢI ĐẢO NĂM 1997

 

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục công trình

Ngày, tháng, năm

Tổng dự toán được duyệt

Kết quả đấu thầu

Kế hoạch 1997 được duyệt

Khối lượng thực hiện

Số tiền được cấp

Kế hoạch còn lại so với

 

 

Khởi công

Hoàn thành

 

 

 

Năm 1997

Lũy kế từ khi khởi công

Năm 1997

Lũy kế từ khi khởi công

Tổng dự toán công trình

Kết quả đấu thầu

KH năm 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp KH 96 vào QI/97

Cấp KH 1997

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu Ngày háng năm 1998

Thủ trưởng đơn vị


Ghi chú:

- Danh mục công trình: Dòng đầu ghi tên công trình hoặc đề tài, các gạch đầu dòng tiếp theo nếu là công trình XDCB thì ghi: xây lắp, thiết bị, vận chuyển, chi phí khác.

Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học thì ghi các khoản: lương và thuê khoán, nguyên vật liệu dụng cụ phụ tùng và năng lượng, thiết bị máy móc chuyên dùng, xây dựng nhỏ và sửa chữa nhỏ phục vụ nghiên cứu, quản lý hành chính và các khoản chi khác của đề tài.

- Tổng dự toán được duyệt: gồm duyệt ban đầu, bổ sung do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu công trình sử dụng nhiều nguồn vốn thì tách riêng nguồn vốn Biển đông - Hải đảo.

- Khối lượng thực hiện: đối với công trình XDCB sản phẩm công nghiệp tàu thuyền là khối lượng thực hiện theo dự toán đã được nghiệm thu. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học là tiến độ công việc đã thực hiện theo dự toán đã được nghiệm thu

 

thuộc tính Công văn 147/TC/VI

Công văn về việc báo cáo quyết toán năm 1997 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1998
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:147/TC/VINgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:16/01/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 147/TC/VI

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi