Công văn hướng dẫn dự án dạy nghề cho lao động từ Cộng hoà liên bang Séc và Slovakia trở về

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1236/LĐTBXH-VL NGÀY 29-4-1993 HƯỚNG DẪN DỰ ÁN DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TỪ CỘNG HOÀ LIÊN BANG SÉC VÀ SLOVAKIA (CŨ) TRỞ VỀ

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Bộ Tỉnh, Thành phố

Đồng kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tại Thông tư số 03/TT-LB ngày 18-3-1993 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước về thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slovakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt Nam về trước hạn quy định dành 20% trong khoản viện trợ nhân đạo này để thực hiện chương trình dạy nghề cho người lao động Việt Nam từ Cộng hoà Liên bang Séc và Slovakia (cũ) về nước trước hạn và đúng hạn nhưng chưa có việc làm.

Đề nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng dự án dạy nghề cho đối tượng nói trên theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo Công văn này) trình Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xét duyệt và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Quốc gia xúc tiến việc làm). Việc đầu tư trợ giúp cho dạy nghề với hai hình thức chủ yếu là:

 

- Dự án dạy nghề dành cho những cơ sở dạy nghề (kể cả Trung ương và địa phương) có khả năng tổ chức các lớp dạy nghề cho đối tượng nêu trên. Trong dự án nguồn kinh phí trợ giúp chủ yếu để chi phí cho học nghề miễn phí một lần của học sinh theo từng ngành, nghề được đào tạo và thời gian học nghề khác nhau trên địa bàn, bao gồm: Tiền bồi dưỡng giáo viên, chi phí quản lý, chi phí vật tư tiêu hao cho thực hành, chi phí một phần khấu hao thiết bị...

- Dự án trợ giúp bổ sung trang thiết bị dạy nghề dành cho những cơ sở dạy nghề (kể cả của Trung ương và địa phương) có đủ các điều kiện sau:

+ Có số lượng cần thiết học viên là người lao động từ Cộng hoà Liên bang Séc và Slovakia (cũ) về đến đăng ký học nghề, cơ sở dạy nghề tổ chức liên tục, nhiều lớp cho học viên ít nhất từ một năm trở lên.

+ Có đề án được uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xác nhận và đã được thẩm định của các ngành chức năng địa phương.

Trên cơ sở đó Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố đề nghị bằng văn bản với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định và cấp kinh phí cho các dự án để thực hiện.

Viện trợ giúp bổ sung trang thiết bị và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động từ Cộng hoà Liên bang Séc và Slovakia (cũ) trở về là khoản tiền đầu tư không hoàn lại; vì vậy Bộ đề nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố chỉ đạo dự án Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai chặt chẽ và có hiệu quả. Trước mắt trong quý 2/1993 chọn một vài dự án để triển khai rút kinh nghiệm để triển khai rộng vào sáu tháng cuối năm và các năm sau.

 

DỰ ÁN DẠY NGHỀ

BIỂU SỐ 1

 

Theo CV 1236/LĐTBXH-VL

 

ngày 29-4-1993

A. TRANG BÌA

1. Tên dự án:

2. Đơn vị thực hiện:

3. Địa điểm: Điện thoại:

4. Tổng số người được thụ hưởng dự án:

5. Tổng kinh phí để thực hiện dự án:

6. Nghề đào tạo:

7. Tài khoản giao dịch tại kho bạc:

 

B. NỘI DUNG DỰ ÁN

 

I. Mô tả tổng quát dự án

1. Đặc điểm, tình hình

2. Các mục tiêu chính của dự án

3. Các vấn đề sẽ được giải quyết

II. Hoạt động của dự án

- Nội dung, chương trình giảng dạy, ngành, nghề

- Yêu cầu chất lượng đào tạo

- Thời gian cho một khoá học

- Đội ngũ giáo viên và quản lý lớp

- Thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động dạy nghề

- Thời gian thực hiện và kết thúc dự án

- Tổ chức đánh giá chất lượng theo các cam kết trong dự án.

III. Dự trù về tài chính cho thực hiện dự án

- Tiền bồi dưỡng giáo viên và chi phí quản lý

- Văn phòng phẩm và tài liệu học tập cho học viên

- Khấu hao thiết bị

- Vật tư tiêu hao cho thực hành...

- Mức chi phí bình quân cho một học viên có so sánh tương quan mức đóng góp học phí theo từng ngành nghề trên địa bàn.

IV. Các cam kết của dự án

- Cam kết thực hiện đúng mục tiêu đối tượng.

- Cam kết về thời gian và chất lượng dạy nghề.

- Cam kết về sử dụng nguồn kinh phí được tài trợ đúng mục đích, nội dung trong đề án.

 

Ngày... tháng... năm 199...

Ý kiến phê duyệt của

(Chủ dự án ký tên, đóng dấu)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

(Giám đốc ký tên - đóng dấu)

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

BIỂU SỐ 2

(BỘ, NGÀNH):...................

Theo CV 1236/LĐTBXH-VL

TÊN ĐƠN VỊ:....................

ngày 29/4/1993

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN HỌC NGHỀ

(Kèm theo dự án)

 S TT
Họ và tênNgày sinh


Hộ khẩu thường trú


Trình độ văn hóa

Địa chỉ nơi làm việc ở nước ngoài và nghề làm việc ở nước ngoài

Ngày tháng năm đi làm việc ở nước ngoài

Ngày tháng năm trở về nước

Số QĐ của ban quản lý lao động nước ngoài chuyển lao động về nước

Số QĐ của cục HTQT về LĐ chuyển trả về đ/p đơn vịSố hộ chiếu

Nguyện vọng chuyển nghề mới
Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kèm theo danh sách này phải có các hồ sơ cá nhân sau:

1. Đơn xin học nghề

2. Phôtô công chứng

+ Quyết định chuyển trả về đơn vị cũ, về địa phương của Cục hợp tác Quốc tế về lao động.

+ Quyết định điều chuyển lao động về nước của ban quản lý lao động.

+ Phiếu nhân sự

+ Phiếu thu hồi hộ chiếu.

 

Ngày... tháng... năm 199...

Xét duyệt danh sách và xác nhận

Thủ trưởng đơn vị

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Ký tên đóng dấu)

(ký tên - đóng dấu)

 

 

 

 

BIỂU SỐ 3

Theo CV 1236/LĐTBXH-VL

ngày 29/4/1993

 

ĐỀ ÁN

TRỢ GIÚP BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

 

I. Thủ tục cần có

- Đề án xin trợ giúp bổ sung trang thiết bị dạy nghề.

- Công văn đề nghị của uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố (hoặc thủ trưởng quan Trung ương của các đoàn thể)

- Danh sách học viên đăng ký (theo biểu số 2)

II. Nội dung đề án

1. Mô tả tổng quát đề án:

- Nêu đặc điểm, tình hình và sự cần thiết phải trợ giúp bổ sung trang thiết bị.

- Các mục tiêu chính của đề án.

- Các vấn đề sẽ được giải quyết trong đề án.

2. Tổ chức và hoạt động:

- Phân tích nhu cầu và sự định tổ chức các lớp dạy nghề:

+ Tổng số lớp

+ Số nghề được đào tạo

+ Chương trình giảng dạy

+ Thời gian 1 khoá học

+ Yêu cầu chất lượng đào tạo

+ Kiểm tra sát hạch tay nghề sau khi kết thúc khoá đào tạo.

- Các nguồn lực đã có:

+ Giáo viên

+ Đội ngũ quản lý

+ Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập.

3. Nhu cầu bổ sung trang thiết bị:

- Loại thiết bị: Đơn giá:

- Số lượng: - Tổng thành tiền:

4. Các cam kết trong đề án:

 

 

Ngày... tháng... năm...

Ý kiến của
uỷ ban KHNN

(Ký tên-đóng dấu)

Ý kiến của
Sở Tài chính

(Ký tên-đóng dấu)

Ý kiến phê duyệt Sở LĐ-TB và XH

(Ký tên-đóng dấu)

Thủ trưởng
Đơn vị

(Ký tên-đóng dấu)

 

thuộc tính Công văn 1236/LĐTBXH-VL

Công văn hướng dẫn dự án dạy nghề cho lao động từ Cộng hoà liên bang Séc và Slovakia trở về
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1236/LĐTBXH-VLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:29/04/1993Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 1236/LĐTBXH-VL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi