Công điện 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1085/CĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012
 
 
CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG AIDS
VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

Điện:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2012, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại túy, mại dâm, tích cực triển khai nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thiết thực vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của đất nước và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp, khó lường; việc mua bán, tàng trữ, sử dụng, sản xuất trái phép ma tuý đặc biệt là ma tuý tổng hợp gia tăng nhanh; số người nghiện tăng cao; công tác quản lý cai nghiện, sau cai nghiện hiệu quả thấp; tình hình tái trồng cây có chứa chất ma tuý gia tăng; mại dâm không giảm gây chú ý dư luận, mại dâm đồng giới, mại dâm khu vực nông thôn tăng; tài trợ quốc tế giảm, ngân sách nhà nước chưa bù đắp được thiếu hụt kinh phí.
Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 (Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ); thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 691/TTg-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2009/TTg-KGVX ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thường xuyên báo cáo Thường vụ cấp ủy và tăng cường chỉ đạo cụ thể các ngành chức năng trên địa bàn về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt hiệu quả thiết thực; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, rà soát, tổng hợp số liệu chính xác, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định, cần lưu ý báo cáo những bài học kinh nghiệm, tồn tại, giải pháp và kiến nghị, đề xuất;
- Chỉ đạo các cơ quan thường trực đẩy mạnh công tác truyền thông đến nhân dân, tổ chức họp báo định kỳ, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong và ngoài địa bàn về công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS;
- Chủ động bố trí ngân sách, nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương cho công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS.
2. Bộ Công an tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma tuý, tập trung xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma tuý; tăng cường điều tra, bắt giữ, xử lý các vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý đặc biệt là ma tuý tổng hợp. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển... ngăn ngừa có hiệu quả ma tuý thẩm lậu vào Việt Nam. Bộ Tài chính chỉ đạo Hải quan tất cả các cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm về việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác cai nghiện, lưu ý làm sâu sắc hơn việc chăm sóc, điều trị người nghiện và triển khai đa dạng các biện pháp và các hình thức cai nghiện, đổi mới mô hình cai nghiện nhất là tại các cơ sở cai nghiện; nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp quản lý mại dâm, đề xuất kế hoạch tổng điều tra, báo cáo số liệu người nghiện, người bán dâm.
4. Bộ Y tế tăng cường phối hợp, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và quản lý tiền chất. Quản lý chặt chẽ và chủ động nguồn cung thuốc Methadone để điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện.
5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (Bộ đội biên phòng) tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý nghiêm việc tái trồng cây có chứa chất ma tuý.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm bố trí kế hoạch vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, địa phương; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương dành ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cho công tác phòng chống ma tuý, mại dâm HIV/AIDS.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.
8. Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong tình hình mới./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ban Chỉ đạo: TB, TN, TNB;
- Các thành viên UBNQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, NC, ĐP, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Công điện 1085/CĐ-TTg

Công điện 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1085/CĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:31/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi