Chỉ thị 16/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và giảm nhẹ thiên tai năm 2009

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------
Số: 16/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009
 
 
CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, ÚNG NGẬP
VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2009
 
 
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây, ở nước ta thiên tai xảy ra nhiều hơn, bão, lũ với cường độ mạnh và diễn biến bất thường. Trên địa bàn Thành phố có những diễn biến thời tiết trái quy luật: rét đậm, rét hại kéo dài; xuất hiện những trận mưa, lũ lớn bất thường, có tính lịch sử gây úng ngập sâu trên diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và gây thiệt hại nặng cho hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố. Dự báo tình hình thiên tai, lũ, bão năm 2009 còn nhiều diễn biến phức tạp.
Thành phố Hà Nội với địa bàn rộng, dân số đông, địa hình đa dạng phức tạp, hệ thống sông ngòi, đê điều, hồ đập nhiều; hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ từ thượng nguồn sông Đà, sông Hồng và lũ rừng ngang từ Hòa Bình dồn về; hơn nữa một bộ phận diện tích của Thành phố nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ của sông Hồng. Trong khi đó hệ thống đê điều tuy được thường xuyên gia cố tu bổ nhưng nhiều năm chưa phải thử thách với lũ lớn, trong đê còn nhiều ẩn họa; hệ thống các công trình tiêu úng hầu hết được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp, lạc hậu. Do đó nhiệm vụ đặt ra với công tác phòng, chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai là hết sức nặng nề và phải được đặc biệt coi trọng.
Để chủ động phòng, chống lụt, bão, úng, tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ có hiệu quả, sớm khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các cấp: Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, úng ngập, thiên tai năm 2008; củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão, úng ngập, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai năm 2009 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; đối với các địa phương nằm trong vùng phân, chậm lũ, vùng có nguy cơ cao (sạt lở đất, lũ rừng ngang…) xây dựng phương án sơ tán và đảm bảo đời sống cho nhân dân khi phải thực hiện phân, chậm lũ và các tình huống xấu xảy ra; nhằm chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời trước, trong và sau khi bão, lũ, úng ngập, thiên tai xảy ra với hiệu quả cao nhất.
Tổ chức dự phòng lương thực, thuốc men, cây con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đói và phục hồi sản xuất, vệ sinh môi truờng, khắc phục hậu quả khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai.
Tăng cường phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống lụt bão, úng ngập cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.
Tổ chức tập huấn, thực tập thuần thục để triển khai nhanh các phương án, xử lý kịp thời các sự cố do lụt, bão, úng ngập, thiên tai gây ra trên địa bàn quản lý; sẵn sàng chi viện, ứng cứu các địa bàn khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng Thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường ven đê phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý ngay các trường hợp vi phạm Luật Đê điều từ khi mới phát sinh; triển khai thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa vi phạm của Thành phố.
2. Các Sở, ban, ngành của Thành phố:
- Các sở, ban, ngành của Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai năm 2009 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế; tập trung chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai phương án khi thiên tai, lũ, bão, úng ngập xảy ra.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng Thành phố lập phương án bố phòng hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân, chậm lũ, phương án phòng chống úng (hạn), khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu  bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định (đặc biệt lưu ý các dự án phòng, chống sạt lở, các dự án xử lý sự cố sau mưa lớn); kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình phân, chậm lũ, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện đề xuất xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng;
Phối hợp với các Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình Thuỷ lợi; đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tổ chức đợt ra quân giải tỏa các vi phạm trước mùa mưa bão năm 2009.
- Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Thành phố xây dựng các phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, úng ngập, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia cứu hộ đê, đập khi có sự cố xảy ra; chỉ đạo thực hiện việc ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố đề xuất chính sách, triển khai việc cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra;
Phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, lụt, bão trên địa bàn Thành phố.
- Sở Xây dựng lập phương án phòng, chống úng ngập nội thành; đảm bảo vệ sinh môi trường; phòng, chống cây đổ trên các đường phố; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập trong nội thành; phối hợp với các Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà, công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà ở tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ở ngoài đê, sát bờ sông không đảm bảo an toàn, các khu dân cư nằm trong vùng phân, chậm lũ; các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án, triển khai việc phòng chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn khi có lũ, bão, úng ngập.
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phát thanh – Truyền hình của Thành phố phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng Thành phố, Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình lũ, bão, úng ngập, thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ đê điều, phòng, chống lụt, bão, úng ngập, thiên tai của Thành phố, tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão trên địa bàn Thành phố.
3. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng Thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và giảm nhẹ thiên tai năm 2009; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng, khắc phục hậu quả thiên tai của Thành phố; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ huy đối phó, xử lý kịp thời với mọi diễn biến của mưa, lũ, bão, úng.
4. Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân; sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng của lụt, bão, úng ngập, những vùng nguy hiểm (sạt lở đất, lũ rừng ngang …), những vùng ảnh hưởng của phân lũ, chậm lũ.
5. Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cứu trợ của Thành phố; chuẩn bị sẵn sàng các phương án huy động, phân phối nguồn lực cứu trợ kịp thời đến nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của lụt, bão, úng ngập; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân.
6. Khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng, Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân; các cấp, các ngành tổ chức thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập; chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, của ngành; chỉ huy quyết liệt ứng phó với mọi tình huống lụt, bão, úng ngập, thiên tai xảy ra nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
7. Những nội dung công việc trên các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo hoàn thành trước ngày 30/4/2009.
8. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của Thành phố năm 2009.
Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão úng Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn,
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Các Bộ, Ngành Trung ương (để phối hợp);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các đ/c Ủy viên thường vụ Thành ủy;
- BCH Phòng chống lụt bão úng Thành phố;
- BCĐ Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;
- BCĐ Cứu trợ và ĐBĐS nhân dân TP;
- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc TP;
- Các đ/c Bí thư Quận, Huyện, Thị ủy;
- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, TP trực thuộc;
- Các CQ báo, đài PT, TH TW và HN;
- CPVP, các phòng CV, TH, QTTV;
- Lưu: VT, NNGiang (2b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo

thuộc tính Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và giảm nhẹ thiên tai năm 2009
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:15/04/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi