Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------

Số: 01/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG DIỄN RA TẠI HÀ NỘI

 

 

Thủ đô Hà Nội vinh dự được chọn là nơi tiến hành Đại hội XI của Đảng (từ ngày 11/01/2011 đến ngày 19/01/2011), do đó, công tác chuẩn bị về điều kiện sinh hoạt cho các đại biểu, khách mời, không khí tổ chức Đại hội là hết sức quan trọng, cần được quan tâm, thực hiện một cách chu đáo, trang trọng.

Để thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước hết và chủ yếu về công tác phục vụ Đại hội XI của Đảng trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, các lực lượng chức năng, nhân dân trong khu vực:

- Tổ chức việc thu gom rác thải, phế thải một cách thường xuyên, nhanh chóng; tạm dừng thi công và thực hiện việc che chắn đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị đối với các công trình trên các tuyến phố chính (đặc biệt là các tuyến phố xung quanh nơi bố trí ăn, nghỉ và từ nơi ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời dự Đại hội đến nơi tổ chức Đại hội); có biện pháp hạn chế việc xây dựng tại các khu vực khác để giảm thiểu việc vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng trên các tuyến phố, đảm bảo giao thông thông suốt và vệ sinh đường phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giải tỏa, xử lý việc đỗ, dừng xe trái quy định, các điểm, bãi đỗ xe, trông giữ xe, rửa xe không đúng quy định, mất mỹ quan đô thị.

- Xây dựng phương án xử lý, phối hợp với Sở Giao thông vận tải giải quyết các trường hợp tập trung đông người trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức việc phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, điểm nút giao thông, đặc biệt là các điểm nóng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát, đảm bảo sự trang trọng, ngay ngắn và tình trạng hoạt động tốt của các phương tiện tuyên truyền phục vụ Đại hội.

2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng:

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện vệ sinh môi trường nói chung và vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng nói riêng trên địa bàn Thành phố; đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ được phân công; kịp thời phát hiện, xử lý ngay theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, đảm bảo phục vụ tốt Đại hội, sau đó thông báo cho chính quyền địa phương;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trang trí, chiếu sáng tại các khu vực trọng điểm (Hồ Gươm, Ba Đình, xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia, nơi bố trí ăn, nghỉ của đại biểu, khách dự Đại hội…), các tuyến phố chính; chỉ đạo lực lượng thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của các phương tiện trang trí, chiếu sáng.

3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm các đơn vị, lực lượng chức năng:

- Tổ chức rà soát, bố trí hợp lý các điểm đỗ xe, trông giữ xe xung quanh các khu vực trọng điểm, các tuyến phố chính (đặc biệt là các tuyến phố xung quanh nơi bố trí ăn, nghỉ và từ nơi ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời dự Đại hội đến nơi tổ chức Đại hội), đảm bảo giao thông thông suốt, mỹ quan đô thị; tăng cường lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức việc phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, điểm nút giao thông, đặc biệt là các điểm nóng.

- Phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng phương án xử lý các trường hợp tập trung đông người trong thời gian diễn ra Đại hội.

4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phục vụ Đại hội; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trang trọng của các phương tiện tuyên truyền phục vụ Đại hội (pa-nô, áp phích, băng-rôn…); chỉ đạo lực lượng thường xuyên kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo sự trang trọng, ngay ngắn và tình trạng hoạt động tốt của các phương tiện tuyên truyền phục vụ Đại hội.

5. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phun thuốc phòng dịch; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí lực lượng, phương tiện cấp cứu tại các khu vực trọng điểm (sân bay Nội Bài, Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi bố trí ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời dự Đại hội…)

6. Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành công tác nắm tình hình, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp liên quan đến công tác an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm; tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ, đưa đón, kiểm soát phân luồng xe ra, vào, phòng cháy chữa cháy…

(Kèm theo có Danh sách 9 nhà khách, khách sạn bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời dự Đại hội XI của Đảng)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, XD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

DANH SÁCH 9 NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN

BỐ TRÍ LÀM NƠI ĂN, NGHỈ CỦA ĐẠI BIỂU, KHÁCH DỰ ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG
(ban hành kèm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5 tháng 01 năm 2011 của UBND Thành phố)

 

1. Khách sạn CROWN PLAZA.

2. Khách sạn Thắng Lợi.

3. Khách sạn Mường Thanh.

4. Khách sạn Tây Hồ.

5. Nhà khách Hồ Tây.

6. Nhà khách La Thành.

7. Nhà khách số 8 Chu Văn An.

8. Nhà khách 37 Hùng Vương.

9. Nhà khách Bộ Quốc phòng (Trạm 66).

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực