Các chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2023

Sau đây là các chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2023 được LuatVietnam tổng hợp từ Thông tư 01/2023/TT-BTNMT, Thông tư 05/2023/TT-BTNMT.

Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên môi trường

Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên môi trường được quy định tại Điều 5 và các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT. Trong đó,

- Có 33 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường - xem chi tiết tại Phụ lục I Thông tư này.

- Có 20 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường - xem chi tiết tại Phụ lục II Thông tư này.

- Có 08 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường - xem chi tiết tại Phụ lục III Thông tư này.

Theo đó, mỗi vị trí việc đều có tên gọi cụ thể và được gắn với ngạch công chức. Trường hợp công chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương.

Bên cạnh đó, Thông tư 05/2023/TT-BTNMT còn quy định bản mô tả vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính tại Phụ lục IV.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Các chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2023
Các chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2023 (Ảnh minh họa)

Ban hành mới 5 Quy chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh mới được ban hành, bao gồm:

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

5 quy chuẩn mới về đất, nước, không khí có hiêu lực từ 12/9/2023
5 quy chuẩn mới về đất, nước, không khí có hiêu lực từ 12/9/2023 (Ảnh minh họa)

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 12/9/2023, theo đó, các Thông tư và Quy chuẩn sau sẽ hết hiệu lực:

- Thông tư 16/2009/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư 13/2012/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất;

- Thông tư 43/2013/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư 64/2015/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư 65/2015/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư 66/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT;

- QCVN 05:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT.

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ, dự án đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ đã được phê duyệt trước ngày 12/9/2023 có nội dung đánh giá các thông số nitrate (NO3- tính theo N); phosphate (PO43- tính theo P), được tiếp tục áp dụng ngưỡng giới hạn thông số nitrate, phosphate theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư này.

- Các nhiệm vụ, dự án xử lý đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu đã được phê duyệt trước ngày 12/9/2023 được tiếp tục áp dụng QCVN 5 4:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 03:2023/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trên đây là các chính sách mới về môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2023, nếu cần thêm thông tin liên quan, độc giả vui lòng liên hệ ngay đến tổng đài 19006192 để các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng. Xem thêm bài tổng hợp Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2023.

Tham gia group Zalo của LuatVietnam để cập nhật nhanh nhất các văn bản mới nhất về Tài nguyên-Môi trường: https://zalo.me/g/xuzqpb920
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục