Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quán triệt và thực hiện Thông tri 07-TT/TU ngày 15/08/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

22

Quyết định 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

23

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn Thành phố

24

Quyết định 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016"

25

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn và Quý I năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

26

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân năm 2012

27

Quyết định 4033/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộplưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ)

28

Chỉ thị 26/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29

Quyết định 3463/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành

30

Quyết định 3591/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò Vấp

31

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Văn bản

32

Quyết định 2678/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

33

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015

34

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

35

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Thành phố Hà Nội

36
37
38

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội

39
40