Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quán triệt và thực hiện Thông tri 07-TT/TU ngày 15/08/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2012
22

Quyết định 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
23

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2012
24

Quyết định 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2012
25

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn và Quý I năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 17/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2012
26

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân năm 2012

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
27

Quyết định 4033/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộplưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
28

Chỉ thị 26/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2011
29

Quyết định 3463/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 25/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
30

Quyết định 3591/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò Vấp

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 22/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2011
31

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Văn bản

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2011
32

Quyết định 2678/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2011
33

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2011
34

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 05/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2011
35

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
36

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về kinh phí tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn Thành phố nhân dịp tết Tân Mão 2011

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
37

Quyết định 83/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về mức tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn Thành phố nhân dịp tết Tân Mão 2011

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
38

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 05/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
39

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế một số nội dung văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
40

Chỉ thị 17/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2010
Vui lòng đợi