Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.149 văn bản: Lĩnh vực khác
3101

Quyết định 200/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xét duyệt và công nhận Học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3102

Quy định 484/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3103

Nghị định 24/CP của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3104

Quyết định 136/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng các Nhà khách của Chính phủ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3105

Thông tư liên tịch 18TT/LB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn dự trữ lưu thông phân bón

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3106

Thông tư 1-TM/KD của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3107

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn số 38-L/CTN

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3108

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả số 38-L/CTN

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3110

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 36-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3111

Nghị định 100-CP của Chính phủ về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3112

Nghị định 113-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3113

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3114

Quyết định 299-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lại Điều 5 Quyết định số 180-TTg ngày 22-12-1992 về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3115

Nghị định 36-CP của Chính phủ về việc di chuyển tỉnh lỵ Đồng Tháp về thị xã Cao Lãnh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3116

Thông tư liên tịch 27-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
3117

Thông tư liên bộ 32/TT-LB của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3118

Quyết định 147-TCTK/PPCĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3119

Nghị định 102-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3120

Nghị định 93-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về