Lễ Quốc tang

Lọc bài viết theo:

5 nội dung đáng chú ý về Lễ Quốc tang 07/08/2020

Hiện nay, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ quan trọng của đất nước, khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang. Pháp luật cũng có quy định cụ thể về các nội dung xung quanh Lễ tang này.

Những chế độ dành cho cán bộ cấp cao về hưu  02/10/2018

Theo quy định hiện hành của pháp luật, khi về hưu, các nguyên thủ quốc gia vẫn sẽ được hưởng một số chế độ đặc biệt về cảnh vệ, phương tiện đi lại và các chế độ khác…

Các cơ quan, công sở treo cờ rủ từ ngày 26 - 27/9 24/09/2018

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước đưa tin, tang lễ chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày từ 26 – 27/09/2018.

Quy trình bầu Chủ tịch nước diễn ra thế nào? 24/09/2018

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ra văn bản thông báo giao quyền Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trước khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Vậy quy trình bầu Chủ tịch nước diễn ra như thế nào?

Khuyết Chủ tịch nước, ai sẽ là người giữ quyền? 21/09/2018

Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Hiến pháp cũng quy định rõ về trường hợp khuyết Chủ tịch nước.

Nghi lễ Quốc tang được tổ chức thế nào? 20/03/2018

Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đang đương nhiệm hoặc đã thôi giữ chức khi từ trần sẽ được tổ chức theo nghi lễ Quốc tang. Dưới đây là cách thức tổ chức Lễ Quốc tang theo quy định của Nghị định 105.

Cách treo cờ rủ trong ngày Quốc tang  19/03/2018

Theo quy định hiện hành, có 04 chức danh khi từ trần sẽ được tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở sẽ treo cờ rủ.