Quy định mới nhất về lệ phí môn bài

Lọc bài viết theo:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài 13/12/2018

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài. Tuy nhiên, căn cứ doanh thu, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, pháp luật quy định một số trường hợp tổ chức, cá nhân được miễn thu lệ phí môn bài.