Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 173/TB-VPCP

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:173/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:22/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 173/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
6 THÁNG CUỐI NĂM 2011
 
 
Ngày 19 tháng 7 năm 2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự Hội nghị có các Thành viên của Ủy ban Quốc gia, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các Bộ, ngành, 20 tỉnh, thành phố tiêu biểu và các đại sứ, đại diện một số tổ chức quốc tế. Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011 của các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo tham luận của các địa phương; ý kiến phát biểu của đại diện cơ quan Liên hợp quốc và các nhà tài trợ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:
Trong 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng nên công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Kết quả đạt được rất quan trọng, nhưng chưa thật sự bền vững. Tình hình dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động tuy có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa linh hoạt, sáng tạo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa thật chặt chẽ, thường xuyên. Nguồn lực phục vụ cho công tác này tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 27-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; các chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Thực hiện thành công Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Tuyên bố Chính trị về phòng chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đề ra chương trình, mục tiêu, kế hoạch công tác trong thời gian tới trong từng lĩnh vực. Thực hiện chỉ đạo tại Hội nghị ngày 28 tháng 6 năm 2011 về việc triển khai Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và bố trí kinh phí thực hiện Chương trình; thực hiện Báo cáo định kỳ theo quy định gửi cơ quan giúp việc Ủy ban Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Các cơ quan là Thành viên Ủy ban Quốc gia, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong đó các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng, thẩm định Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2015 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
b) Bộ Y tế:
- Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2011.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, tổ chức thành công Hội nghị của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam. Chủ động đề xuất việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài minh bạch và có hiệu quả hơn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở điều trị Methadone.
c) Bộ Công an:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
- Phối hợp với các lực lượng chuyên trách tăng cường đấu tranh, điều tra, bắt giữ các đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép ma túy. Chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tái trồng cây có chứa chất ma túy. Phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng và giảm tỷ lệ người tái nghiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy theo các chương trình, kế hoạch.
d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội không được hưởng trợ cấp tiền ăn. Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, định mức chi cho công tác phòng chống mại dâm.
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ; triệt phá, truy quét các đường dây, tổ chức tội phạm về mại dâm.
- Tăng cường phối hợp liên ngành để triển khai toàn diện và hiệu quả Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015. Rà soát, đánh giá thực trạng các trung tâm cai nghiện trong cả nước, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện nhất là cai nghiện tự nguyện. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai.
đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo hướng lồng ghép với các chương trình khác tại địa phương.
- Đổi mới và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phù hợp với từng địa bàn.
e) Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục kiện toàn về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo điều phối hoạt động; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án nâng cao năng lực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các hoạt động của Dự án; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ và quản lý sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công an, Y tế, Tài chính, LĐTB&XH, KH&ĐT;
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP thường trực phòng chống ma túy (BCA);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), ĐHB.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi