Quyết định 924/QĐ-UBND Quảng Trị 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc quản lý Sở LĐTBXH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:924/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hưng
Ngày ban hành:31/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

_______

Số: 924/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Quảng Trị, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 487/TTr-SLĐTBXH ngày 10/3/2022 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ Quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Lưu: VT, NC(T).

CHỦ TỊCH

Võ Văn Hưng

Phụ lục I

        QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

__________________

A. Danh mục Quy trình nội bộ liên thông

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.010587.000.00.00.H50

15 ngày

làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ (thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu hoặc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp)

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.010588.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.010589.000.00.00.H50

15 ngày

làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

-Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

1.010590.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

TH 1:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp tỉnh

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ (thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên hoặc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp)

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 2:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc Sở

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ (thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên hoặc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp)

12 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ Dự thảo văn bản trình ký

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định

2 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,25 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 3:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Lao động, TB & Xã hội

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo

phòng

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện xem xét, ký Quyết định

2 ngày

UBND huyện

Bước 4

Hoàn thiện, chuyển kết quả về bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Phòng Lao động, TB &

Xã hội

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

5

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

1.010591.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

TH 1:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp tỉnh

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 2:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc Sở

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ Dự thảo văn bản trình ký

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định

2 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,25 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 3:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Lao động, TB &

Xã hội

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo

phòng

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện xem xét, ký Quyết định

2 ngày

UBND huyện

Bước 4

Hoàn thiện, chuyển kết quả về bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Phòng Lao động, TB &

Xã hội

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

6

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

1.010592.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

TH 1:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp tỉnh

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

9,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

0.5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 2:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc Sở

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ Dự thảo văn bản trình ký

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo

phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định

2 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,25 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

15 ngày làm việc

TH 3:

Đối với trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Lao động, TB &

Xã hội

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ

11 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện xem xét, ký Quyết định

2 ngày

UBND huyện

Bước 4

Hoàn thiện, chuyển kết quả về bộ phận Một cửa

0,25 ngày

Phòng Lao động, TB &

Xã hội

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận

TN&TKQ của UBND huyện

Công chức

7

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

1.010595.000.00.00.H50

15 ngày

làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

9,5 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ Dự thảo văn bản trình ký

8,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

1 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê

duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

8

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

1.010596.000.00.00.H50

15 ngày

làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

9,5 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ Dự thảo văn bản trình ký

8,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ, gửi UBND tỉnh.

1 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0.5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt hồ sơ

3 ngày

UBND tỉnh

Bước 7

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

B. Danh mục Quy trình nội bộ không liên thông:

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

1.010593.000.00.00.H50

15 ngày

làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ (công nhận Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu hoặc hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo)

11,5 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

10,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, công nhận hội đồng quản trị

2 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc Sở

Bước 4

Hoàn thiện, chuyển kết quả hồ sơ về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

1.010594.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

11,5 ngày

Phòng GDNN

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

10,5 ngày

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

1 ngày

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, công nhận hội đồng quản trị

2 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Giám đốc Sở

Bước 4

Hoàn thiện, chuyển kết quả hồ sơ về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0.5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

TTPVHCC tỉnh

Chuyên viên

Tổng cộng: 10 TTHC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi