Quyết định 372/QĐ-UBND Bắc Ninh 2024 tiền lương người quản lý Công ty TNHH do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 372/QĐ-UBND

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với người quản lý trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:372/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:08/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_______

Số: 372/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

đối với người quản lý trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về  tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 81/TTr-SLĐTBXH ngày 29/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với người quản lý trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Có Phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan; các Công ty: TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh, TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, NN, KTTH;

- Lưu: VT, KGVX(NTT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

PHỤ BIỂU

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với người quản lý

trong các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

(Kèm theo Quyết định số: 372/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh).

___________________________________

STT

Tên Công ty

Quỹ tiền lương thực hiện

Quỹ thù lao

Tổng cộng

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

512.055.000

0

512.055.000

2

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

1.531.250.000

0

1.531.250.000

3

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống

1.370.880.000

0

1.370.880.000

4

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

1.535.040.000

241.847.424

1.776.887.424

5

Quỹ Bảo vệ môi trưởng tỉnh Bắc Ninh

111.531.000

0

111.531.000

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi