Quyết định 3491/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 3491/QĐ-UB-VX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 1999
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ;
- Căn cứ Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố và Giám đốc Sở Thương mại thành phố tại văn bản Liên Sở số 1462/Liên Sở LĐTBXH-STM ngày 02 tháng 6 năm 1999 ;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.- Nay giao Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (POSCO) thuộc Sở Thương mại thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.
Điều 2.-
- Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc quốc tịch Pháp, Đức và Đông Bắc Á, Công ty POSCO thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và cung ứng lao động Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các quốc tịch còn lại.
- Sau ngày 01 tháng 01 năm 2000, các tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam thì được chọn 1 trong 2 đơn vị nêu ở Điều 1 để ký kết hợp đồng cung ứng lao động.
Điều 3.- Công ty POSCO và Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố có trách nhiệm :
- Tiếp nhận hồ sơ xin việc làm của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị cung ứng lao động của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Giao kết hợp đồng cung ứng lao động với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo mẫu của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.
- Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng hợp đồng cung ứng lao động đã giao kết.
- Giải quyết các thủ tục về hành chánh và nhân sự đối với người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật Lao động, Nghị định số 85/1998/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
- Định kỳ 6 tháng và một năm báo cáo tình hình tuyển chọn, giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố.
Điều 4.- Trường hợp hết thời hạn tuyển chọn theo hợp đồng cung ứng lao động đã giao kết mà tổ chức cung ứng lao động không đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển lao động Việt Nam và chuyển hồ sơ cho tồ chức cung ứng lao động nêu tại Điều 1 quyết định này để làm thủ tục theo các quy định tại Nghị định số 85/1998/NĐ-CP.
Điều 5.- Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố có trách nhiệm giám sát và kiểm tra việc tuyển chọn, đào tạo và cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài của các tổ chức cung ứng lao động nêu tại Điều 1 quyết định này;
- Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và các Bộ ngành có liên quan về tình hình tuyển chọn, đào tạo, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
- Phối hợp Sở Thương mại, Sở Ngoại vụ tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.
Điều 7.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Công ty POSCO, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Chí
 
 

thuộc tính Quyết định 3491/QĐ-UB-VX

Quyết định 3491/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3491/QĐ-UB-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành:17/06/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Quyết định 3491/QĐ-UB-VX

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi