Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Long An trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:21/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Cần
Ngày ban hành:17/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

Số: 21/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Long An, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1093/TTr-SXD ngày 10/4/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An. Ngoài các nội dung quy định tại quyết định này thì việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (bao gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; trừ các công trình đã được phân cấp ở khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, cụ thể gồm các công việc sau:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn;

- Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra;

- Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu;

- Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

- Báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Sở Giao thông vận tải quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình giao thông và các công trình do Sở Giao thông vận tải cấp phép thi công trừ các công trình phân cấp ở khoản 4, khoản 5 của điều này;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ các công trình đã được phân cấp ở khoản 4, khoản 5 của điều này;

- Sở Công Thương quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình: các loại công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp.

Cụ thể trách nhiệm như sau:

+ Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình;

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền của Sở;

+ Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

+ Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Chủ trì thực hiện điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

4. Ban Quản lý khu kinh tế

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình xây dựng đối với những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Ban Quản lý khu kinh tế;

- Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý;

- Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

5. UBND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trừ các công trình đã được phân cấp ở khoản 4 điều này trên địa bàn huyện; công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND cấp huyện quyết định đầu tư hoặc được UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư; các dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư và công trình do UBND cấp huyện cấp phép xây dựng. Cụ thể trách nhiệm như sau:

+ Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình;

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền của UBND;

+ Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu;

+ Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2019.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KSTTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- TTUBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: THKSTTHC, KTTC, VHXH;
- Ban NCTCD;
- Lưu VT, SXD, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

Lao động-Tiền lương

×
×
×
Vui lòng đợi