Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Phú Thọ mức chi thù lao tại Đền thuộc Khu Di tích Đền Hùng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Quang
Ngày ban hành:24/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

________

Số: 16/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Phú Thọ, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức chi thù lao cho Ông Từ (đã bao gồm kinh phí để Ông Từ chủ động chi trả cho Phụ Từ và người giúp việc) tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Ông Từ, Phụ Từ, người giúp việc thực hiện nhiệm vụ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

b) Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các xã, phường, thị trấn cử người tham gia thi tuyển Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chi trả thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 2. Mức chi thù lao cho Ông Từ

1. Mức chi thù lao

Mức chi thù lao bình quân/tháng cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (đã bao gồm kinh phí để Ông Từ chủ động chi trả cho Phụ Từ và người giúp việc): 14.700.000 đồng/Đền/tháng (Mười bốn triệu bảy trăm nghìn đồng trên một Đền trên một tháng).

Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm quy định rõ công việc của các Ông Từ và bố trí cán bộ, nhân viên chủ động phối hợp với Ông Từ thực hiện nhiệm vụ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn thu tiền đặt lễ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng được áp dụng từ năm tài chính 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 và thay thế quy định về mức chi trả thù lao cho Ông Từ quy định tại Điều 14 Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại Di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTT&DL;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- TT Công báo tin học - VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- CV; NCTH;
- Lưu: VT, TH2 (H.150b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi