Quyết định 14/2011/QĐ-UBND chế độ làm thêm giờ, bồi dưỡng đối với người làm giải phóng mặt bằng tỉnh Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
Số: 14/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 09 tháng 04 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ Luật Lao động;
Căn cứ Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 36/TTr-STC ngày 18/02/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng đối với người làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 

 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 
 
QUY ĐỊNH
CHẾ ĐỘ LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
(Ban hành kèm theo QĐ số 14/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Bản quy định này quy định về chế độ chi trả tiền lương làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng đối với những người làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Thời gian làm việc ngoài giờ, chế độ trả lương làm thêm giờ và mức chi bồi dưỡng đối với người làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
1. Thời gian làm việc ngoài giờ:
Thời gian làm việc ngoài giờ của những người tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ (nhưng phải thoả thuận với người lao động). Thờ gian làm thêm giờ không quá 200 giờ/người/năm.
Trường hợp đặc biệt do nhu cầu cấp thiết của từng dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng làm thêm giờ tối đa không quá 300giờ/người/năm nhưng phải thoả thuận với người trực tiếp tham gia bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2. Chế độ làm thêm giờ:
Thời gian làm thêm giờ quy định tại Điểm 1 nêu trên được tính và chi trả tiền làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 08/2005/TTLB/BTC-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ trả lương làm việc thêm giờ đối với công chức, viên chức.
Đối với những người không hưởng lương thì tiền lương để tính làm thêm giờ áp dụng mức bồi dưỡng quy định tại Điểm b, khoản 3, Điều 2 dưới đây.
3. Mức chi bồi dưỡng cho những người tham gia làm công tác bồi thường, giải phoáng mặt bằng:
a) Đối với những người tham gia các hội nghị chuyên đề về chính sách bồi thường, bảo vệ thi công, cưỡng chế giải phóng mặt bằng; giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường; trực tiếp lập phương án bồi thường ngoài tiền lương được chi bồi dưỡng thêm. Mức bồi dưỡng thêm là: 50.000đ/người/ngày.
b) Đối với những người trực tiếp tham gia công tác bồi thường tại hiện trường (bao gồm: những người tham gia tuyên truyền phổ biến chính sách chế độ về bồi thường tại các cuộc họp dân; phát tờ khai, hướng dẫn các hộ kê khai, thu thập các tài liệu có liên quan đến công tác bồi thường; trực tiếp đo đạc, kiểm đếm tại hiện trường …) ngoài tiền lương được chi bồi dưỡng thêm. Mức bồi dưỡng thêm là: 60.000đ/người/ngày.
c) Đối với lực lượng được huy động (lực lượng Công an, Quân đội, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia khác) để thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ thi công, cưỡng chế giải phóng mặt bằng thì ngoài tiền lương được chi bồi dưỡng thêm theo dự toán kinh phí của phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công được duyệt.
Điều 3. Nguồn kinh phí chi trả
Nguồn kinh phí chi trả làm thêm giờ, chi bồi dưỡng cho những người làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các cấp căn cứ tình hình thực tế của từng dự án để bố trí lao động và nguồn kinh phí cho phù hợp.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Những nội dung không quy định trong văn bản này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/02/2002 của Chính phủ; Thông tư Liên bộ số 08/2005/TTLB/BTC-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ; Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính.
Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp và đúng quy định pháp luật./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định chế độ làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng đối với người làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 14/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 09/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực