Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long Định mức chi đặc thù với Đội tuyên truyền lưu động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------------
Số: 11/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Vĩnh Long, ngày 11 tháng 5 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền
lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng: các Tuyên truyền viên Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
2. Định mức hoạt động
2.1. Cấp tỉnh:
- Số buổi hoạt động trong năm: từ 100 đến 120 buổi.
- Tổ chức liên quan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động: từ 1 đến 2 cuộc.
- Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác: từ 8 đến 12 tài liệu.
- Mở lớp bối dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở: từ 1 đến 2 lớp.
- Biên tập, dàn dựng chương trình mới: từ 4 đến 6 chương trình.
2.2. Cấp huyện:
- Số buổi hoạt động trong năm: từ 80 đến 100 buổi.
- Tổ chức liên quan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động: từ 1 đến 2 cuộc.
- Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác: từ 8 đến 12 tài liệu.
- Mở lớp bối dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở: từ 1 đến 2 lớp.
- Biên tập, dàn dựng chương trình mới: từ 4 đến 6 chương trình.
3. Mức chi đặc thù
3.1. Mức bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 50.000 đồng/người/buồi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buồi.
3.2 Mức bồi dưỡng biểu diễn lưu động:
- Đối với vai chính là 80.000 đồng/người/buổi.
- Đối với các vai diễn khác là 70.000 đồng/người/buổi.
4. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Khoản 3 Điều này.
5. Đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được áp dụng mức chi quy định tại Khoản 3 Điều này để chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng ở Khoản 1, Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                                    
- Bộ VH, TT và DL; Bộ Tài chính;                                               
- Cục Kiểm tra văn bản – BTP;
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP;
- Phòng KTTH, VX;                                                              
- Lưu: VT, 6.01.02
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đã ký: Lê Quang Trung
 
 

thuộc tính Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định Định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Trung
Ngày ban hành:11/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 802/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quyết định 802/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi