Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Đắk Nông quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Ngày ban hành:30/05/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

YBANNHÂNDÂN
TNHĐẮKNÔNG
-------

S:10/2013/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đk Nông,ny30tháng5m2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 522/TTr-LĐTBXH ngày 17/4/2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều1.BanhànhkèmtheoQuyếtđnhnàyQuy chếphihpquảnlýngưinướcngoàilàmviệctrênđịabàntnh.

Điều2.Quyếtđịnhnàyhiulcthihànhsau10ngàyktngàykývàthaythếQuyếtđnhs24/2009/-UBNDngày24/11/2009caybannhândântnh,vviệcbanhànhQuy chếphihpgiacácngànhvqunlýngưinưcngoàilàmviệctrongcác cơquan,tchc,doanhnghipđóngtrênđabàntnh.

Điều3.ChánhVănpngybannhândântỉnh,GiámđốccácSở,ngành:Laođng-ThươngbinhvàXãhội,Ngoivụ,KếhochvàĐầutư,Tưpháp, Ytế, CôngThương, Công antỉnh;TrưngBanquảnlýcáckhucôngnghiệptnh;Chtịchybannhândâncáchuyn,thxãchịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./.

 

 

TM.YBANNHÂNN
KT.CHỦTCH
PCHỦTCH
NguyễnThịNgcL

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(BanhànhkèmtheoQuyếtđịnhs10/2013/-UBNDngày30tng5năm2013caybannhândântỉnhĐkNông)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều1.Phmviđiu chnh

Quy chếnàyquyđnhnidung,nguyêntắc,phươngphápphihp,tchnhiệm cacácquanqunlýnhànướctrongcôngtácqunlýngườinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh;tchnhiệm cacácquan,doanhnghip,tchc,hkinhdoanh,nhânkinhdoanhtrongviệctuyểndụng,qunlývàsdnglaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

Điều2.Đốitượngáp dụng

Quy chếnàyápdụngđivớicácquanquảnlýnhànướcliênquanđến côngtácqunlýngườinướcngoàilàmvictrênđabàntỉnhvàcácquan,doanhnghip,tchc,hkinhdoanh,nhânkinhdoanhtrênđịabàntnhsdụnglaođnglàngườinướcngoàilàmvic(sauđâygọilàtchc,nhânsdụnglaođộngnướcngoài).

Điều3.Nộidungphihợp

1.Xâydựngkếhoch,chươngtrìnhvàtchctuyêntruyn,tậphuấnhưngdnchocáctchc, cánhânsdụnglaođộngnướcngoàivnhngquyđnhcapháplutliênquanđếnngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntnh.

2.Phihptrongviệcxâydngphươngán,binphápqunlýngưinưcngoàilàmviệctrongcácquan,tchc,doanhnghiệpđúngquyđnh.Nếuphátsinhnhữngvnđliênquanđếncáccơquan,ban,ngànhhoặcđaphươngkhácphảistraođibànbạcthngnhtvớicácquanđótrướckhiquyếtđnhtheothẩmquyn,hoctrìnhcpthẩmquynxemxét,quyếtđịnh.

3.Phihpcungcp,traođitngtingiữacácquanqunlýnhànướcvtìnhhìnhngưinưcngoàilàmviệctrongcácquan,tchc,doanhnghip,tođiukiệncholclưngcacácquanchcnăngthchiệnviệctheodõi,qun,kiểmtra,điềutravàxlýtheothẩmquyềncatừngđơnvị.

4.Phốihợptrongvichưngdntrìnhtthtụccp,giahn,cấpligiấyphéplaođộng,ththưngtrú,tạmtrú,lýlchtưpháp,giấykhámsckhevànhnghotđngkhácliênquanđếnquảnlývàsdụngngườinướcngoàilàmvictrênđịabàntnh.

5.Đnhkhàngquý,SởLaođộng-ThươngbinhvàXãhi,Côngantỉnh,SởNgoiv,Banquảnlýcáckhucôngnghiệptỉnhtraođithôngtinvslưngngưilaođộngnưcngoàilàmviệctrênđabàntnhđcóbinphápqunlýcht chẽ.

6.Phihpkiểmtra,thanhtravicthchincácquyđnhcaphápluậtvtuyểndụng,quảnlývàsdngngưinưcngoàilàmviệctrênđịabàntỉnh.Xlýnghiêmcáchànhviviphạmpháplut.

Lựclưngcaccơquanchcnăngthchinvictheodõi,qun,kimtra,điutravàxlýtheothmquyncatngđơnvđivitngvviệc,phincvàonguồnthôngtinvàcôngtácđiutracatngcơquan,đồngthidongưiđngđucơquanđócóyêucầubngvănbn.Nghiêmcmnbcaccơquanchcnăngtýphốihpccơquankhácđtiếnhànhđiutra,kimtra,kimsoát.

Điều4.Nguyêntcphihợp

1.Đảmbảothngnhấttrongcôngtácqunlýngưinướcngoàilàmviệctrênđịabàntnh,đồngthờitođiukinthunlichotchc,nhânsdụnglaođộngnướcngoàivàngườinướcngoàiđanglàmviệctrênđabàntnhĐắkNông.

2.Côngtácphihợpphảitrênschcnăng,nhiệmvụ,quynhncami cơquan,tchcđãđượcpháplutquyđịnh.Cácquanqunlýnhànướccótchnhiệm chđngphihphotđngvớicácđơnvhuquanđđảmbảosthốngnht,đồngbtrongchđođiuhànhgiacácquanqunlýnhànưc catnh.

3.Theothẩmquyn,cácquanqunlýnhànướctchckimtra,giámsát,pháthiệnvàxlýnghiêm,kịpthi,đúngphápluậtđốivingườinướcngoàilàmviệctrongcáctchc,nhânsdụnglaođngnưcngoàicũngnhưcácđơnvnàyhànhviviphạmpháplut;kiếnnghvicácquanchcnăngxlýnhngvviệcvượtthẩmquyn.

Điu5.Pơngphápphihp

SởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộichtrì,phihợpvicácquancóliênquanthammưuybannhândântỉnhvcôngtáckiểmtra,thanhtraviệcthchincácquyđịnhcaphápluậtvtuyểndụngvàqunlýlaođộnglàngườinướcngoàilàmviệctrênđabàntnh.Kếtthúctừngvviệc,đoànkimtrabáocáo,đxut,thammưubinphápxlýchoybannhândântỉnh.

 

ChươngII

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

 

Điều6.SởLaođng- ThươngbinhvàXãhi

1.ChtphihpvớicácSở,ngành,đơnv:Ngoạiv,Tưpháp,Ytế,KếhoạchvàĐutư,CôngThương,Côngantnh,Banquảnlýcáckhucôngnghipvà cácquanliênquantrongviệcquảnlýlaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

2.Xâydựngkếhochphốihptuyêntruyn,tậphunchocáctchc,cánhânsdnglaođngnướcngoàivnhngquyđịnhcapháplutliênquanđếnlaođnglàngườinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

3.Tiếpnhn,kiểmtratínhđầyđvàhplcahsơđnghcấp,giahn, cấplạigiấyphéplaođộngcangườinướcngoàilàmviệctrênđịabàntnh.Hsơđầyđủ,hplthìgiiquyếttheotrìnhtthtcquyđịnhcapháplut;nếuhsơkngđầyđhoặcchưahợplthìhưngdnđươngshoànthinhsơ.Thchinviclưutrữhsơ,danhsáchtríchngangvàcácgiấytliênquancangưinướcngoàivàolàmviệcticáctchc,nhânsdnglaođộngnướcngoài(trừ cáckhuvcđãyquyn)theoquyđịnhcaphápluậthinhành.

4.Thôngbáodanhsáchlaođnglàngườinướcngoàiđưccp,giahn,cấplạigiấyphéplaođộngchoCôngantỉnhđthchiệnviệccpththc,thtạmtrú cholaođộnglàngưinướcngoài.

5.Chtrì,phốihpvớicáccơquanliênquanxâydngkếhochvàtiếnhànhkiểmtra,thanhtratheođịnhkhoặcđtxuấtviệcthchincácquyđịnhcapháplutVitNamvtuyểndng,quảnlývàsdụnglaođộnglàngưinướcngoài;vicqunlýhsơvàdanhsáchđượccp,giahn,cplạigiấyphéplaođộngcalaođnglàngườinướcngoàiđanglàmviệctrongcáctchc,nhânsdụnglaođộngnướcngoàitrênđabàntỉnh;xlýnghiêm cácsaiphmtheoquyđịnhcapháplut;đồngthờitheodõi,tnghp,địnhk06tháng(trướcngày15/7)vàhàngnăm (trướcngày15/01canămsau)báocáovybannhândântỉnhvàBLaođng-ThươngbinhvàXãhội.

Điều7.Côngan tnh

1.Phihợptchctuyêntruyn,tphuấnvàđônđccáctchức,nhânsdụnglaođngnướcngoàithchiệnđúngquyđnhpháplutliênquanđếnlaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

2.Thchinqunlýnhànướcvviệcxuất-nhpcnh,tcangưinướcngoài.ngdẫntrìnht,thtcvàthchincấpththưngtrú,thtạmtrú,ththc,giahntạmtrú,xácnhntmtrú,hưngdnkhaibáotạmtquamnginternetcholaođộngnướcngoàilàmviệctrênđabàntnh.Khôngcpthtạmtrú,ththc,giahntạmtcholaođngnướcngoàilàmviệctrênđabàntnhkhikhônggiyphéplaođộng,giấyphéplaođnghếthiệulchoặcvôhiulc,trừcácđitưngđượcmiễncấpgiyphéplaođngtheoquyđịnhcapháplut.

3.Thưngxuyênphihpvicácquanliênquankiểmtratìnhhìnhsdụnglaođngnướcngoàitrongcáctchc,nhânsdnglaođộngnưcngoàiđcbiệtđivớilaođộnglàmviệcdưới3tháng,saukhihếtthờihnlàmvicnếukhônghsơgiấytlàmthtụccpgiấyphépthìkhônggiahnththc,giahntạmtcholaođộngvàyêucầuxuấtcnhhoctrcxutrakhilãnhthVitNam.

4.Ápdngcáchìnhpht,bucxutcảnhhoặctrcxutđivingườinướcngoài,laođộnglàngườinướcngoàikhôngcógiấyphéplaođngtheoquyđịnh capháplut.

5.PhốihợpviSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhithammưuybannhândântỉnhtăngcưngsvậtcht,phươngtinđxâydnghthốngsdliệutruyềnnhn,lưugithôngtinnờinướcngoàitrongthigianchlàmthtctrcxutkhiviphạmcácquyđịnhcapháplutVitNam.

6.Đnhkhàngquý,traođithôngtinvớiSởLaođng-ThươngbinhvàXãhi,SởNgoạiv,Banquảnlýcáckhucôngnghiệptnhvslưnglaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctạicáctchc,nhânsdụnglaođngnướcngoàitrênđabàntỉnh.

Điều8.SởNgoiv

1.Phihợptchctuyêntruyn,tphuấnvàđônđccáctchức,nhânsdụnglaođngnướcngoàithchiệnđúngquyđnhpháplutliênquanđếnlaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

2.Thchinqunlýnhànướcvđăngkýnhucầucatchc,nhânkhi cóngườinướcngoàiđếnlàmviệctrênđabàntỉnh.ngdntrìnht,thtcvàthchincácquyđịnhcapháplutvhppháphóa lãnhsgiấytcangưinướcngoài;cungcpchocáctchc,nhânbiếtthôngtinquanliênquanđịaphương,trsở cácquanđidinngoạigiaocaVitNam ởnướcngoàiđtinliênhlàmvic.Kimtra,đônđccáctchc,nhânlậpdanhsáchlaođộnglàngưinướcngoài,báocáoSNgoạivtrướckhiđưalaođngvàolàmvic.

3.Theodõiviệcchphànhpháplut,phihpvicácquanliênquanxphạtviphạmhànhchínhđốivớitchc,cánhân,laođngngườinưcngoàitrênđịabàntỉnhcóhànhviviphạmphápluậtVitNam;hoặcápdụngcáchìnhphạtbucxutcnh,trcxuấtđivớilaođộngngưinướcngoàikngcógiấyphéplaođngtheoquyđnh;tổnghp,báocáo,đxut,thammưuybannhândântnhgiiquyết;phốihpvớicácquanliênquanxlýnhngvấnđnhạy cm,phctpnảysinhtrongcôngtáclãnhstiđaphương.

4.Đnhkhàngquý,traođithôngtinvớiSởLaođng-ThươngbinhvàXãhi,Côngantnh,Banqunlýcáckhucôngnghiptnhvslưnglaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctạicáctchức,nhâncósdnglaođộngnướcngoàitrênđabàntnh.Thôngbáodanhsáchđăngkýlàmviệccangườinưcngoàiđếnlàmviệctrênđabàntnhchocác cơquanliênquan.

Điều9.Sở Tưpháp

1.Phihptchctuyêntruyn,tậphunchocáctchc,nhânsdụnglaođộngnướcngoàivnhữngquyđịnhcapháplutliênquanđếnlaođộnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđịabàntỉnh.

2.ngdnvàcpphiếulýlchtưphápcholaođộnglàngườinướcngoàilàmviệctrênđabàntnhtheoquyđịnhcapháplut.

3.Địnhk06tháng(trưcngày10/7)vàhàngnăm(trướcngày10/01canămsau),cungcấpsliuvviệccpphiếulýlchtưphápcholaođộnglàngưinướcngoàiđanglàmviệctrênđabàntnhgivSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhiđtổnghp.

4.ngdn,chđoPngCôngchứng,PhòngTưphápcáchuyn,thxãthchiệnyêucucôngchnghoặcchứngthcgiấytliênquanchongườinưcngoàitheoquyđịnh.

5.Phihpkiểmtravicthchincácquyđịnhcapháplutvtuyểndng,quảnlývàsdụnglaođnglàngưinướcngoàilàmviệctrênđabàntnh.

Điều10.Sở KếhochvàĐầu tư

1.Phihpvicácquanliênquantrongvicthammưuđxutybannhândântỉnhchophépcáctchc,nhânsdnglaođộngnướcngoàitrênđịabàntnhđưcsdụnglaođộnglàngưiớcngoàitheoquyđnh.

2.CungcấpchoSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộicáctngtinvề:cpmi,điềuchỉnh,thuhigiấy chứngnhnđầutư,giấy chngnhậnđăngkýkinhdoanhmàngưiđidiệnphápluậtlàngườinưcngoài,danhsáchcácdoanhnghiệpmớithànhlậptrongthángtrước.

Điều11.Sở Ytế

1.Chđạocácsytếđđiukiệnkhámsckhechongườinướcngoài,tchckhámsckhechongưiớcngoàitheoquyđịnhcaBộYtếvàyêucầucalaođngngưinướcngoài.

2.Côngbcthnhữngbnhvin,sytếtrênđịabàntnhđđiukinkhámsckhỏecholaođnglàngưinướcngoàitheoquyđịnhcaBYtế.

3.Phihợpvicáccơquanliênquanqunlýnhngđitưnglàngưinưcngoàiđăngkýhànhnghy,dượctưnhântrênđabàntỉnhtheođúngquyđịnhhinhành.

Điều12.SởCôngThương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ xác minh đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 của năm sau) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đồng thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều13.Ban qunlýcáckhu công nghiệp tnh

1.Phihợpvớicáccơquancóliênquantchctuyêntruyn,tậphuấncho cáctchc,nhânsdụnglaođộngnưcngoàivnhngquyđnhcapháplutliênquanđếnlaođộnglàngườinướcngoàilàmviệctrongcáckhucôngnghip.

2.Tiếpnhn,kiểmtratínhđầyđvàhplcahsơđnghcấp,giahn, cấpligipphéplaođộngcalaođnglàngườinướcngoàilàmviệctrongcácdoanhnghip,tchcthuộccáckhuvcđượcyquyềntheoquyđnhcaphápluthinhành.Hsơđầyđủ,hợplthìgiảiquyếttheotrìnhtquyđnhcapháplut;nếuhsơkngđầyđhoặcchưahplthìhưngdnđươngshoànthinhsơ.

3.Đnhkhàngquý,BanquảnlýcáckhucôngnghiptỉnhtngtinvtìnhhìnhcấpgiấyphéplaođộngchongưinướcngoàilàmvictrongcácdoanhnghiệptrongkhucôngnghipchoCông anhtỉnh, SởNgoivụ, SởLaođộng -ThươngbinhvàXãhiđphihpqunlý.Trênsđó,SởLaođng-ThươngbinhvàXãhitnghpdanhsáchlaođnglàngưinướcngoàitrênđịabàntỉnhđượccp,giahn,cplạigiấyphéplaođngchoCôngantỉnhđthchiệnvic cấpththc,thtạmtcholaođngngưinướcngoài.

4.Xâydựngkếhochvàphihpkiểmtraviệcthchincácquyđnhcapháplutvtuyểndng,qunlývàsdnglaođộnglàngườiớcngoàilàmvictạicácdoanhnghip,tchctrongkhuvcđượcyquyn.

5.ĐịnhkhàngquýphốihpvớiSLaođộng-ThươngbinhvàXãhội, Côngantnh,SởNgoạivvàcácngànhliênquankiểmtratìnhhìnhthchin cácquyđnhcaphápluậtVitNamđivilaođộnglàngườinướcngoàilàmvicticáctchc,cánhânsdnglaođngnướcngoài.

6.Theoi,tnghptìnhhìnhlaođnglàngưinướcngoàilàmviệctạicácdoanhnghip,tchctrongcáckhucôngnghiệptrênđabàntỉnh,địnhk6tháng (trướcngày10/7)vàhàngnăm (trướcngày10/01canămsau)gibáocáovSLaođng-ThươngbinhvàXãhộiđtổnghp,báocáoybannhândântnhvà BộLaođộng-ThươngbinhvàXãhội.

Điều14.yban nhân dâncác huyện,thịxã

1.PhihpvicácSở,ban,ngànhliênquancacptỉnhtchctuyêntruyn,đônđc,kimtracáctchc,nhânsdnglaođngnướcngoàithchinđúngquyđnhpháplutliênquanđếnlaođộnglàngườiớcngoàilàmviệctrênđabàntỉnh.

2.Chđocácquanliênquanqunlýchtchslaođộnglàngưinướcngoàiđangsinhsốngvàlàmviệctạiđaphương.

3.Thchinvicquảnlýnhànướcđốivớicôngtácchứngthựccácgiấytliênquanchongườilaođộngnướcngoài.

4.Địnhk06tháng(trưcngày10/7)vàhàngnăm(trướcngày10/01canămsau),báocáotìnhnhlaođộnglànờinưcngoàilàmviệctrênđabàngivSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộiđtổnghpbáocáoybannhândântnhvàBLaođộng-ThươngbinhvàXãhi.

Điều15.Tổchc,nhânsdụnglaođng nướcngoài

1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp, chủ đầu tư, các nhà thầu có nhu cầu tiếp nhận lao động người nước ngoài phải trực tiếp làm thủ tục với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để bảo lãnh xét duyệt nhân sự cho họ từ nước ngoài vào Việt Nam; không sử dụng người nước ngoài đã vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, tìm hiểu thị trường, kinh doanh, buôn bán… để làm việc. Đối với các gói thầu EPC (hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) phải có văn bản đề nghị xét duyệt nhân sự cho đoàn từ 10 người trở lên của nhà thầu phải kèm ý kiến đồng ý của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc chủ đầu tư.

3. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị mình.

4. Chủ doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có người nước ngoài làm việc, chịu trách nhiệm khi tuyển dụng lao động người nước ngoài vào làm việc phải có giấy phép lao động theo quy định; xuất trình hồ sơ của lao động người nước ngoài khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

5. Thực hiện việc thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nước ngoài đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình đối với những trường hợp cá nhân người nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo quy định, tránh thu thuế 02 lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác.

6. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/7) và hàng năm (trước ngày 05/01 của năm sau), báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với khu vực được ủy quyền). Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình.

 

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều16.Triểnkhaithc hiện Quychế

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý của ngành mình, cơ quan chủ quản được quyền đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều17.Khen thưngvàxlýviphm

Tchc,nhânsdụnglaođngnướcngoàilàmtốtcôngtáctuyểndng,quảnlývàsdnglaođnglàngưinướcngoàisđượckhenthưngtheoquyđịnhhinhành.Trưnghpviphạmsbxlýtheoquyđịnhcapháplut.

Trongquátrìnhthchin,nếuvnđngmắchocphátsinh,báocáoybannhândântnh(thôngquaSởLaođng-ThươngbinhvàXãhội)đnghiên cu,sađổi,bsungchophùhp.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi