Kế hoạch 475/KH-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-BCH.TLĐ ngày 06/01/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (2005-2010)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 475/KH-TLĐ

Kế hoạch 475/KH-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-BCH.TLĐ ngày 06/01/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (2005-2010)
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:475/KH-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Mai Đức Chính
Ngày ban hành:31/03/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Kế hoạch 475/KH-TLĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAOĐỘNG VIỆT NAM

--------------------

Số: 475/KH-TLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

                  

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-BCH.TLĐ

ngày 06/01/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX về

“Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện

quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (2005-2010)

-----------------------------

           

           

Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Tổng kết 5 năm (2005-2010) thực hiện  Nghị quyết số 4a/NQ-BCH.TLĐ ngày 06/01/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (sau đây gọi là Nghị quyết)  Tổng Liên Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1- Tổng kết đánh giá những kết quả đạt, tồn tại yếu kém cần khắc phục sau 5 năm thực hiện Nghị quyết; làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp công đoàn và sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đồng cấp trong tổ chức thực hiện.

2- Nghiên cứu đề xuất những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.

3. Việc tổ chức Tổng kết Nghị quyết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, chống hình thức.

II. Nội dung Tổng kết.

1. Tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại yếu kém cần khắc phục sau 5 năm thực hiện  Nghị quyết; làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp công đoàn và sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành đồng cấp trong việc tổ chức thực hiện; đồng thời nghiên cứu đề xuất những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

2. Biểu dương khen thưởng và nhân rộng mô hình công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; mô hình công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn  với các cơ quan, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Thông qua tổng kết đánh giá đề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn; cấp ủy, chính quyền đồng cấp về tiếp tục nêu cao vai trò của công đoàn tham gia trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 III. Hình thức tổng kết và thời gian thực hiện.

Hội nghị tổng kết được tổ chức ở 2 cấp:

1. Cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

a- Hình thức tổ chức: Tùy tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, ngành LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét lựa chọn các hình thức tổ chức tổng kết sau đây: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết; Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng trong đó có nộ dung Tổng kết thực hiện Nghị quyết; Thực hiện báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết gửi về Tổng Liên đoàn.

 b- Thời gian thực hiện: Tháng 6 - 8/2010.

2. Cấp Tổng Liên đoàn : Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết toàn quốc ở 2 khu vực (Phía Bắc và phía Nam).

 Thời điểm thực hiện : Tháng 9/2010.

IV.Tổ chức thực hiện.

1. Tổng Liên đoàn :

- Ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết; khảo sát thực tế; xây dựng Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết;  dự thảo kết luận của Đoàn Chủ tịch về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

- Tổ chức khảo sát và dự Hội nghị tổng kết ở một số địa phương, ngành.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm cấp Tổng Liên đoàn.

2. Các Ban của Tổng Liên đoàn :

- Ban Chính sách- Pháp luật: Tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chuẩn bị nội dung Hội nghị Tổng kết. Chọn một số mô hình thực hiện tốt để khen thưởng và báo cáo tham luận điển hình tại Hội nghị Tổng kết cấp Tổng Liên đoàn.

- Văn phòng Tổng Liên đoàn: Chuẩn bị kinh phí, Hội trường, khánh tiết; nơi ăn,  nghỉ đại biểu.

- Các Ban, đơn vị liên quan thuộc Tổng Liên đoàn: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật  giúp Đoàn Chủ tịch triển khai thực hiện kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.

3. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết ở cấp mình; gửi Báo cáo về Tổng Liên đoàn trước ngày 15/7/2010.

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn lựa chọn khảo sát thực tế một số cơ sở; lựa chọn một số cơ sở tiêu biểu nhất để báo cáo tham luận điển hình tại Hội nghị tổng kết cấp Tổng Liên đoàn (có văn bản chỉ đạo riêng).

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

 

Nơi nhân:

- Thường trực ĐCT;

- Ban Dân vận Trung ương (Báo cáo);

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS.TW (Báo cáo);

- Các Ban thuộc TLĐ;

- Các LĐLĐ tỉnh, tp;

- Các Công đoàn ngành TW;

- Các Công đoàng TCT trực thuộc TLĐ;

- Lưu: VT, CS-PL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Mai Đức Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi