Kế hoạch 4246/KH-UBND TP.HCM 2021 phân công chăm lo tết Nguyên đán cho NLĐ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và XH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4246/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 CHO HỌC VIÊN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

 

Tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2021, 12 Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở xã hội công lập của Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 10.213 học viên cai nghiện ma túy, trong đó: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 5.901 người và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý 4.312 người.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị nghiện và tạo động lực để học viên phấn đấu học tập, rèn luyện; thể hiện sự quan tâm chăm lo của Lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành, địa phương đối với học viên và viên chức, người lao động tại các Cơ sở cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội công lập của Thành phố (sau đây gọi tắt là Cơ sở) trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phân công chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại các Cơ sở, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phân công Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chủ trì tổ chức các Đoàn đi thăm và chúc Tết các Cơ sở đang tiếp nhận, quản lý, điều trị cai nghiện cho học viên của các địa phương (đính kèm bảng phân công).

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” cho học viên và viên chức, người lao động tại các Cơ sở.

3. Chăm lo tốt các chế độ đối với viên chức, người lao động và học viên, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố

Chỉ đạo các Cơ sở trực thuộc thực hiện:

- Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ - ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Phối hợp chặt chẽ với thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết và chuẩn bị tiếp đón chu đáo các Đoàn của Lãnh đạo Thành phố, sở, ban, ngành Thành phố, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các địa phương nơi đơn vị trú đóng đến thăm, chúc Tết và giao lưu với Cơ sở.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch “Vui xuân, đón Tết” cho học viên và viên chức, người lao động tại đơn vị; chăm lo tốt chế độ chính sách cho học viên và viên chức, người lao động, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bạo động, trốn cơ sở tập thể, thẩm lậu các chất cấm, vật cấm, phòng, chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm tại đơn vị; tổ chức diễn tập các đội, tổ phản ứng nhanh của đơn vị nhằm chủ động, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương tăng cường tuần tra tại đơn vị để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, tham vấn, gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với học viên, ban liên lạc thân nhân học viên nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác quản lý của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên dương, khen thưởng và đề xuất Tòa án xem xét miễn giảm thời gian áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với học viên đạt thành tích trong phong trào thi đua, học tập, rèn luyện nhằm động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực để mọi học viên phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại đơn vị; đảm bảo lực lượng tổ chức các ca trực tại đơn vị trong dịp Tết.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sử dụng kinh phí chăm lo Tết cho các học viên và viên chức, người lao động tại các Cơ sở và người cai nghiện, tại gia đình, tại cộng đồng, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên tinh thần tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài Thành phố cùng tham gia thực hiện kế hoạch; thực hiện ghi hình, đưa tin tuyên truyền về các hoạt động chăm lo Tết cho học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy và người cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể Thành phố hỗ trợ các nội dung cụ thể sau

4.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình học viên của địa phương đang điều trị, cai nghiện tại các Cơ sở.

- Vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội cùng tham gia các hoạt động chăm lo, đi thăm và chúc Tết các Cơ sở.

4.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cùng tham gia Đoàn của địa phương đi thăm, tặng quà, động viên học viên, nhân viên là nữ hiện đang công tác tại các Cơ sở.

- Quan tâm giúp đỡ, tặng quà cho những phụ nữ hoàn lương và người tái hòa nhập cộng đồng tại nơi cư trú có hoàn cảnh khó khăn, thực sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

4.3. Thành Đoàn Thành phố

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia cùng địa phương đi thăm các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các Cơ sở; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên những thanh niên tái hòa nhập cộng đồng đã có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ngày hội thể dục, thể thao, các sân chơi lành mạnh phù hợp trong tình hình mới cho học viên, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại các Cơ sở.

4.4. Liên đoàn Lao động Thành phố

Chỉ đạo Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo thiết thực “Mừng Đảng - Mừng Xuân” tại các Cơ sở; qua đó phát hiện những điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; quan tâm chăm lo đối với viên chức, người lao động tại các Cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

4.5. Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố

Chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân các địa phương phối hợp cùng Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

- Chỉ đạo các ban, ngành địa phương xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương tổ chức thăm và chúc Tết các Cơ sở được phân công.

- Hỗ trợ vé xe cho những gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đi thăm con em đang cai nghiện tại các Cơ sở để động viên người thân an tâm học tập và rèn luyện.

- Vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các đoàn thể, tổ chức xã hội hỗ trợ tặng quà Tết; thăm hỏi, động viên những người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng, người đang điều trị Methadone có nhiều tiến bộ trong lao động, học tập; gia đình học viên, người nghiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương và những học viên tại các Cơ sở không có thân nhân thăm nuôi.

- Ngoài các đơn vị đã được phân công như trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế người nghiện ma túy và người bảo trợ của địa phương đang được quản lý tại các Cơ sở và các Cơ sở bảo trợ khác để chủ động có kế hoạch quan tâm, chăm lo thêm cho đối tượng.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức các Đoàn đi thăm hỏi, chúc Tết được thực hiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 đến ngày 27 tháng 01 năm 2022.

2. Các đơn vị báo cáo kết quả công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2021 (thông qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội).

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các Cơ sở trước ngày 03 tháng 02 năm 2022.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các đơn vị thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Tài chính, Công an Thành phố;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lực Lượng TNXP Thành phố;
- UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Các Cơ sở cai nghiện ma túy; Các Cơ sở xã hội;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, TH, NCPC;
- Lưu: VT (VX-HC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC QUẬN, HUYỆN ĐI THĂM, CHÚC TẾT CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4246/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

Stt

Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Cơ sở cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội

Số học viên

I. Các Cơ sở cai nghiện ma túy

1

Quận 7, Quận 8

Cơ sở cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn

712

2

Quận 3, quận Gò vấp

Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh

1.343

3

Quận 1, Quận 4

Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

1.146

4

Thành phố Thủ Đức

Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức

1.058

5

Quận 5, quận Bình Tân

Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa

678

6

Quận 12, huyện Cần Giờ

Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá

548

7

Quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh

Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu

207

8

Quận 6, quận Tân Phú

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

1.284

9

Quận 10, Quận 11

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

1.030

10

Quận Tân Bình, huyện Nhà Bè

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3

1.309

II. Các Cơ sở xã hội

11

Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn

Cơ sở xã hội Nhị Xuân

860

12

Thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi

Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2

519

 

Ngoài các đơn vị đã được phân công như trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ vào tình hình thực tế người nghiện ma túy, người bảo trợ của địa phương đang được quản lý tại các Cơ sở và các Cơ sở Bảo trợ xã hội của Thành phố chủ động có kế hoạch quan tâm, chăm lo thêm cho đối tượng./.

thuộc tính Kế hoạch 4246/KH-UBND

Kế hoạch 4246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4246/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:15/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định 2831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lao động-Tiền lương, Hành chính, COVID-19

Vui lòng đợi