Kế hoạch 343/KH-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp và Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn thực phẩm vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 343/KH-BNN-CB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ LỄ PHÁT ĐỘNG, HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG –
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 14 NĂM 2012
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác Bảo hộ lao động, An toàn lao động; Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; văn bản Hướng dẫn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30/11/2006 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) Trung ương về “Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN hàng năm”; văn bản số 3221/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 27/9/2011 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012; Bộ Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp và Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 với các nội dung chính sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong ngành đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
2. Chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 14 là “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.
3. Yêu cầu
- Tổ chức thiết thực, hiệu quả và hướng đến doanh nghiệp và người lao động, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người sử dụng lao động, người lao động trong ngành và toàn thể xã hội vào công tác ATVSLĐ-PCCN;
- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia là đợt cao trào về thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong cả năm;
- Các hoạt động của hưởng ứng Tuần lễ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các thành viên Hội đồng BHLĐ Bộ có trách nhiệm tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN nhằm đảm bảo sự điều hành thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng BHLĐ Bộ với các cơ quan, đơn vị trong Bộ.
4. Địa điểm và thời gian tổ chức
Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 18-24/3/2012. Lễ phát động tuần lễ quốc gia sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 18/3/2012 tại tỉnh Đồng Nai.
Theo đề xuất của Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Cơ quan Thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động Bộ, ý kiến đồng thuận của Tổng Công ty lương thực Miền Nam (văn bản số 115/CV-CĐTCT ngày 21/11/2011 của Công đoàn Tổng công ty lương thực miền Nam) và nhất trí của Hội đồng bảo hộ lao động Bộ họp ngày 10/02/2012 đã chọn Công ty Lương thực Sông Hậu, địa chỉ: Lô 18 Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ để tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 14 năm 2012 của Bộ vào ngày 17/3/2012 (thứ Bảy) (Kế hoạch và nhiệm vụ, Ban Tổ chức và đơn vị sẽ trực tiếp làm việc và thống nhất phân công cụ thể).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 14
1. Trước thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN (ngày 18/3/2012):
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, tạp chí, website … về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN, phản ánh thực tế điều kiện lao động của người lao động (tập trung vào một số đơn vị, cơ sở có nguy cơ về TNLĐ, BNN, cháy nổ); nêu gương các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 và Lễ phát động, hưởng ứng của Bộ, trong đó chú ý công tác thi đua, khen thưởng về công tác BHLĐ năm 2011;
- Các thành viên Hội đồng BHLĐ của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN năm 2012 thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gửi bản đăng ký về Thường trực Hội đồng BHLĐ Bộ.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 trong tháng 3 năm 2012 một cách thiết thực.
2. Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN (18-24/3/2012):
- Tham gia các hoạt động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN của Trung ương;
- Tổ chức lễ phát động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia trong phạm vi ngành đạt hiệu quả, thiết thực.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn lao động hoặc nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
3. Sau Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN và các hoạt động thường xuyên công tác BHLĐ của Bộ 2012:
- Duy trì các hoạt động tiếp theo sau Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN thường xuyên trong cả năm;
- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN; tổ chức huấn luyện công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN;
- Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc tại các đơn vị có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp; đánh giá môi trường lao động cho các đơn vị và tập huấn về cấp cứu ban đầu;
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị, cơ sở theo kế hoạch của Bộ;
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức Tuần lễ và báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp các hoạt động (theo phụ lục đính kèm) gửi về Thường trực Hội đồng BHLĐ Bộ (Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, số 10-Nguyễn Công Hoan - Hà Nội) trước ngày 10/4/2012.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Để triển khai thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp và Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012. Bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:
1. Cơ quan Thường trực Hội đồng BHLĐ Bộ - Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 của Bộ.
- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Trung tâm Y tế lao động, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2012 trình Bộ phê duyệt (Vụ Tài chính);
- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 và kế hoạch công tác BHLĐ năm 2012 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế); Viện Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) xây dựng các hoạt động trong các dự án của Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2012.
2. Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
- Xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2012;
- Phối hợp với Hội đồng BHLĐ Bộ, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Lễ phát động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 tại Công ty Lương thực Sông Hậu, thành phố Cần Thơ.
- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng BHLĐ Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN năm 2011 tại Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ của Bộ ở Công ty Lương thực Sông Hậu, Cần Thơ.
- Đề xuất, phối hợp với Hội đồng BHLĐ Bộ và đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn lao động hoặc nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14.
3. Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm tin học phối hợp với Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền về BHLĐ, ATVSLĐ-PCCN.
4. Trung tâm Y tế lao động: Xuất khẩu kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2012 gồm các nội dung: Kiểm tra, đánh giá môi trường lao động; Khám sức khỏe định kỳ; Khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp (BNN); Tập huấn về cấp cứu ban đầu; Điều trị tại chỗ cho cán bộ, công nhân bị mắc BNN, bệnh có tính chất nghề nghiệp và một số bệnh mãn tính; tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 - 2015.
5. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết hợp chương trình đào tạo, huấn luyện cho nông dân những kiến thức về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp.
6. Thanh tra Bộ: Tham gia đoàn công tác của Bộ kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN một số đơn vị của Bộ.
7. Vụ Tài chính: Thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí: tổ chức lễ phát động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 tổ chức tại Cần Thơ; Đoàn kiểm tra của Bộ về công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2012; các hoạt động của các dự án Chương trình Quốc gia ATVSLĐ giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ: LĐTBXH, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì dự án.
8. Các thành viên Hội đồng bảo hộ lao động của Bộ: Xây dựng chương trình hành động và các biện pháp triển khai thực hiện công tác BHLĐ, ATVSLĐ, PCCN năm 2012 thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách (Các Tổng cục: Lâm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản; Các cục Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) gửi Cơ quan thường trực (trong tháng 3/2012) tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng.
9. Công ty Lương thực sông Hậu, Tổng công ty Lương thực miền Nam: Đơn vị đăng cai tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ quốc gia năm 2012 của Bộ, phối hợp với Ban Tổ chức triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 vào ngày 17/3/2012 theo hướng dẫn của Ban tổ chức;
10. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia và Chương trình hành động cụ thể hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 của Bộ để người lao động được tham gia tích cực, tự giác trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho chính người lao động.
- Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị, như: cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức ATVSLĐ-PCCN cho người lao động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN giữa các phân xưởng, tổ đội sản xuất.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.
- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tổng kết, đánh giá tình hình BHLĐ và tai nạn lao động, PCCN năm 2012 và báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng BHLĐ Bộ trước ngày 15/12/2012.
Đề nghị các thành viên Hội đồng BHLĐ, Ban Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 của Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 

 Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các thành viên Hội đồng BHLĐ Bộ;
- BTC lễ hưởng ứng của Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, CB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

thuộc tính Kế hoạch 343/KH-BNN-CB

Kế hoạch 343/KH-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp và Lễ phát động, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn thực phẩm vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:343/KH-BNN-CBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành:17/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi