Hướng dẫn 848/HD-TLĐ 2017 xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 848/HD-TLĐ

Hướng dẫn 848/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn, tổng công ty, công ty Nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:848/HD-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Trần Thanh Hải
Ngày ban hành:02/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

tải Hướng dẫn 848/HD-TLĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

Số: 848/HD-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI

 

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương (gọi tắt Nghị định số 49/2013/NĐ-CP); Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (gọi tắt Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn chuyển xếp lương sang thang, bảng lương mới đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối như sau:

1- Phạm vi điều chỉnh

1.1- Các cơ quan Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (bao gồm cả: Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam);

1.2- Công đoàn Tổng công ty, công ty trực thuộc các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

1.3- Công đoàn cơ sở tại các công ty có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

2- Đối tượng áp dụng

Cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc trong các cơ quan công đoàn quy định tại mục 1 Hướng dẫn này, hiện hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 hoặc Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

3- Nguyên tắc chuyển xếp lương

Việc chuyển xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thực hiện theo mục 2 Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, cụ thể như sau:

3.1- Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước (kể cả tập đoàn kinh tế) (gọi chung là công ty)

- Chủ tịch Công đoàn chuyên trách hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của công ty;

- Phó Chủ tịch công đoàn chuyên trách xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty;

- Các chức danh khác (trưởng ban, phó ban và tương đương), Công đoàn tổng công ty thống nhất với chủ tịch Hội đồng thành viên để chuyển xếp lương chức danh, chức vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Cán bộ công đoàn chuyên trách xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

3.2- Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (bao gồm cả công đoàn tại doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa thuộc Công đoàn ngành trung ương và tương đương)

Công đoàn tổng công ty, công ty phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty tham gia xây dựng bảng lương đối với người làm công tác chuyên trách công đoàn trong công ty đảm bảo nguyên tắc cụ thể như sau:

- Chủ tịch Công đoàn chuyên trách hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của công ty;

- Phó Chủ tịch công đoàn chuyên trách xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty ban hành;

- Cán bộ công đoàn chuyên trách xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

3.3- Các nguồn thu nhập khác được hưởng theo nguyên tắc

Hàng tháng, cán bộ công đoàn chuyên trách trong tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối còn được hưởng các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty ban hành.

4- Nguồn kinh phí

Tiền lương, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ công đoàn chuyên trách quy định tại khoản 3.1 và 3.2 mục 3 Hướng dẫn này do nguồn tài chính công đoàn chi trả; các khoản thu nhập khác tài khoản 3.3 mục 3 của Hướng dẫn này do người sử dụng lao động tại công ty chi trả.

5- Tổ chức thực hiện

5.1- Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chuyển xếp lương (nâng bậc lương thường xuyên) sang thang, bảng lương theo quy định đối với chức danh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tại khoản 1, mục 1 Hướng dẫn này.

- Giao cho Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn quy định tại mục 1 Hướng dẫn này, phối hợp với thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty thực hiện chuyển xếp lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo đúng quy định tại khoản 3.1 và khoản 3.2, mục 3 Hướng dẫn này.

5.2- Đối với Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

- Các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chuyển xếp lương sang thang, bảng lương mới đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại mục 1 (trừ chức danh Chủ tịch các công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ quy định tại khoản 1, mục 1) Hướng dẫn này. Tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (biểu mẫu kèm theo) xong trước 30/10/2017.

- Hàng năm, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

- Các Công đoàn Tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước không chi phối, được áp dụng hướng dẫn này để chuyển xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại tổng công ty, công ty.

5.3- Đối với công đoàn cơ sở tại các công ty có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối:

Căn cứ nguồn thu tài chính công đoàn và các quy định hiện hành, công đoàn cấp có thẩm quyền bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả đảm bảo quy định chi lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, các phụ cấp cho cán bộ công đoàn không quá 30% số thu kinh phí và đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng. Khi chuyển xếp lương mới cho cán bộ công đoàn chuyên trách nếu nguồn tài chính công đoàn không đảm bảo thì đề nghị công ty chi hỗ trợ tiền lương hoặc không bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách.

5.4- Cung cấp Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thang bảng lương của doanh nghiệp cho công đoàn đồng cấp

Đề nghị các Tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối cung cấp Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thang, bảng lương của đơn vị cho Ban Chấp hành Công đoàn đồng cấp làm căn cứ phối hợp chuyển xếp lương và thực hiện nâng bậc lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách theo phân cấp quản lý cán bộ và đồng thời cung cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp để thực hiện kiểm tra, giám sát và nâng bậc lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét giải quyết.

 

 Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành trung ương và tương đương, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Lưu ToC, VT TL§.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Trần Thanh Hải

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi