Hướng dẫn 21/HD-LĐLĐ Hà Nội 2021 chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
______

Số: 21/HD-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Căn cứ kế hoạch số 146/KH-LĐLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn các cấp công đoàn Thành phố triển khai, thực hiện như sau.

1. Đối tượng
- Đoàn viên công đoàn, Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn; Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo.
2. Điều kiện hỗ trợ
- Người lao động đang tham gia đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn;
- Cán bộ, Công chức, Viên chức trong các cơ quan, đơn vị có CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, có hoàn cảnh khó khăn; tiêu chí đoàn viên, người lao động khó khăn do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ban hành áp dụng thực hiện.
Lưu ý: Đoàn viên, người lao động đã được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ theo thông báo số 375/TB-LĐLĐ ngày 03/11/2021, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo hướng dẫn này.
3. Mức hỗ trợ: Bằng tiền, mức 300.000 đồng/người.
4. Nguồn kinh phí
- Đối với đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chi từ nguồn tài chính của CĐCS cân đối thu chi trong năm và sử dụng ít nhất 70% nguồn tài chính tích lũy của CĐCS để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm dần 2022.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động các doanh nghiệp và CĐCS không cân đối được nguồn tài chính chi hỗ trợ người lao động.
- Liên đoàn đoàn lao động Thành phố chi hỗ trợ các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn tài chính cho hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (Có nguồn tài chính tích lũy dưới 01 tỷ đồng).
- Các cấp công đoàn thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
- Đối với đoàn viên, người lao động tại đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thì CĐCS chủ động cân đối nguồn tài chính để chăm lo, thăm hỏi.
5. Hồ sơ, thủ tục.
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp (Đối với Doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS);
- Danh sách đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan BHXH (Mẫu 01);
6. Trình tự, thủ tục thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ (Theo mục 5), gửi đề nghị về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có xác nhận của cơ quan BHXH; thời gian chậm nhất đến ngày 05/01/2022;
Bước 2: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, họp Ban Thường vụ xem xét ban hành quyết định hỗ trợ.
Bước 3: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thông qua CĐCS, phối hợp với Người sử dụng lao động thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động đảm bảo kịp thời (Hoàn thành trước ngày 20/01/2022).
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ Lao động
- Là bộ phận thường trực; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện;
- Phối hợp với Ban Tài chính thẩm định hồ sơ, trình thường trực LĐLĐ Thành phố xem xét quyết định hỗ trợ (Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở không cân đối được nguồn tài chính).
- Tham mưu văn bàn đề nghị BHXH Thành phố chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp và CĐCS.
7.2. Ban Tài chính
- Phối hợp với Ban Chính sách- Pháp luật và Quan hệ lao động triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố đảm bảo đúng quy định.
- Tham mưu chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ; hướng dẫn các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn.
7.3. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố
Tham mưu Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện hỗ trợ đối với đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022; tuyệt đối không để tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố để trục lợi.
7.4. Ban Tuyên giáo
Phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 của các cấp Công đoàn Thủ đô.
7.5. Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở - Căn cứ hướng dẫn này, xây dựng hướng dẫn, triển khai, thực hiện đến các doanh nghiệp, CĐCS; đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. - Chủ động làm việc với cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã để phối hợp, thống nhất nội dung xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cơ sở. - Tăng cường vận động các doanh nghiệp và kêu gọi nguồn xã hội hóa chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022. - Trường hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn tài chính, báo cáo về LĐLĐ Thành phố xem xét cấp hỗ trợ. Trên đây là hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 146/KH-LĐLĐ, ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về LĐLĐ Thành phố (Qua Ban Chính sách - Pháp luật& Quan hệ lao động và Ban Tài chính) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Ban QHLĐ TLĐ (Để p/h);
- Ban Dân vận TU;
- BHXH TP (để p/h);
- CĐ cấp trên cơ sở (Để t/h);
- Lưu VP, CSPL&QHLĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Phi Thường

Mẫu 01

TÊN DOANH NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN  SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 202…

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN, NĂM 2022
 
Kính gửi: Liên đoàn Lao động......
1. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên cơ sở:...................... 
- Mã số cơ sở:............................... 
- Địa chỉ:      
- Số điện thoại:........................ 
2. Danh sách đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ

TT

Họ và tên

Bộ phận làm việc

Số sổ bảo hiểm

số CMT/CCCD

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

Xác nhận của BHXH

(Cá nhân đang tham gia BHXH)

Đại diện doanh nghiệp

Công đoàn cơ sở

 

thuộc tính Hướng dẫn 21/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn 21/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:21/HD-LĐLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Phi Thường
Ngày ban hành:03/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi