Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2001

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HƯỚNG DẪN

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 1845/VHTT-TCCB
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC
THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN, LÊN NGẠCH
BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2001

 

Thực hiện Quyết định số 14/2000/QĐ-BVHTT ngày 07 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 204/BTCCBCP-CCVC ngày 21 tháng 5 năm 2001.

Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn việc thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2001 như sau:

 

I. VỀ TỔ CHỨC THI

 

Để từng bước rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi nâng ngạch ngành Văn hoá, trước mắt trong năm 2001 Bộ Văn hoá - Thông tin tổ chức thi cho các cơ quan sau:

1. Bộ Văn hoá - Thông tin;

2. Đài Truyền hình Việt Nam;

3. Đài tiếng nói Việt Nam;

4. Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội;

5. Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng.

Sau khi tổ chức kỳ thi, Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện thi nâng ngạch hàng năm.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

 

1. Đối tượng dự thi:

Việc thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính chỉ tổ chức cho những người đã được bổ nhiệm và hưởng lương ở ngạch Biên tập viên (mã số 17.141) và Phóng viên (mã số 17.144). Những công chức đang xếp ở ngạch khác không tuyển chọn để cử tham gia kỳ thi.

2. Điều kiện dự thi:

Công chức được Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan nêu tại Điểm I của Văn bản này xem xét cử đi dự thi nâng ngạch từ Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính phải có đủ các điều kiện sau:

2.1. Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Biên tập viên, Phóng viên quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC, ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành Văn hoá Thông tin.

2.3. Tốt nghiệp đại học trở lên. Tham gia công tác trong lĩnh vực báo chí ít nhất là 9 năm (không kể thời gian tập sự). Có hệ số lương tính đến khi làm hồ sơ thi tối thiểu là bậc 5, hệ số 2,74 (đối với Biên tập viên) và bậc 5, hệ số 2,82 (đối với Phóng viên).

Những trường hợp công tác lâu năm, không xếp vào ngạch Biên tập viên, Phóng viên; nhưng được xếp ở ngạch khác có trình độ tương đương thì thời gian được bổ nhiệm vào ngạch Biên tập viên, Phóng viên tối thiểu là 6 năm.

2.4. Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung).

c) Bằng trung cấp chính trị trở lên. Trong kỳ thi đầu tiên tạm thời vận dụng thì điều kiện có: Bằng trung cấp chính trị hoặc Chứng chỉ Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch Chuyên viên 3 tháng, 27 chuyên đề (chứng chỉ Quản lý Hành chính Nhà nước không đủ thời gian theo quy định thì không xem xét).

2.5. Biên tập viên đã biên tập ít nhất 5 bài hoặc tác phẩm, phóng viên đã viết ít nhất 5 bài bình luận có nội dung phức tạp được cơ quan quản lý đánh giá tốt.

Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo Trưởng, Phó ban biên tập Trưởng phó phòng biên tập thống nhất thi theo thực tế công việc đang đảm nhận, cụ thể là thi nâng ngạch từ Biên tập viên lên ngạch Biên tập viên chính.

 

III. HỒ SƠ CÁ NHÂN DỰ THI:

 

1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (Mẫu số 1)

2. Bản khai lý lịch công chức (Mẫu số 2)

3. Bản nhận xét công chức (Mẫu số 3).

4. Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tại mục 2.4; giấy xác nhận đề tài khoa học... (có xác nhận và đóng dấu của cơ quan quản lý và sử dụng công chức).

5. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, 2 ảnh 4 x 6 cm.

Công chức nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về văn bằng, chứng chỉ của mình. Công chức khai man hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh để vào bì hồ sơ cỡ 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ cơ quan, số điện thoại, danh mục tài liệu có trong hồ sơ xếp theo thứ tự từ 1 đến 5 (chú ý ghi đầy đủ các thông tin được nêu trong các mẫu).

IV. HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH:

 

Phần thi bắt buộc có: - Thi viết

- Thi vấn đáp

- Thi ngoại ngữ

Riêng phần thi ngoại ngữ được áp dụng theo Công văn số 132/BTCCBCP-CCVC ngày 30 tháng 3 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2001. Cụ thể là:

1. Miễn thi cho các đối tượng sau:

1.1. Những người đã học ngoại ngữ ở các trường Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, được cấp chứng chỉ B bằng một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung mà chứng chỉ này tính từ thời gian được cấp đến thời gian nộp hồ sơ trong thời hạn 1 năm.

1.2. Những người được đào tạo và đã được cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước có yêu cầu sử dụng một trong 5 thứ tiếng nói tại điểm 1.1.

1.3. Những người tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ của một trong 5 thứ tiếng nói tại điểm 1.1 thì phải có một chứng chỉ B ngoại ngữ của một trong 4 thứ tiếng còn lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường Đại học đào tạo và cấp.

1.4. Những người học đại học, thực tập chuyên môn từ 01 năm trở lên không có phiên dịch ở các nước sử dụng một trong 5 thứ tiếng nói tại điểm 1.1. (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý và sử dụng công chức).

2. Kỳ thi nâng ngạch năm 2001, việc miễn thi ngoại ngữ ngoài đối tượng quy định tại điểm 1, số còn lại được xử lý như sau:

2.1. Nếu nam có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ có tuổi đời từ đủ 50 tuổi trở lên được miễn thi ngoại ngữ.

2.2. Các trường hợp khác không thuộc đối tượng được miễn, đều phải tham gia thi ngoại ngữ 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung ở trình độ B và không nhất thiết phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ dự thi.

 

V. NỘI DUNG THI:

 

Theo phần 2 và 3 - mục III của Quyết định số 14/2000/QĐ-BVHTT ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin kèm theo quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính. Tài liệu ôn thi thống nhất do Bộ Văn hoá - Thông tin phát hành.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Các cơ quan đơn vị được phân bổ chỉ tiêu, thành lập Hội đồng sơ tuyển cử người dự thi theo đúng quy chế thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ .

- Hội đồng sơ tuyển lập danh sách thí sinh theo mẫu số 4 báo cáo lãnh đạo Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có văn bản gửi Hội đồng thi nâng ngạch Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Hồ sơ gửi về Hội đồng thi Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Tổ chức Cán bộ, số 51 - 53 Ngô Quyền, Hà Nội) gồm:

+ Công văn cử người tham dự kỳ thi kèm theo Danh sách thí sinh (theo mẫu số 4)

+ Hồ sơ cá nhân (theo danh sách)

- Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 7 năm 2001

2. Căn cứ vào số lượng biên tập viên, phóng viên và số lượng đăng ký dự thi của cơ quan, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về chỉ tiêu dự thi năm 2001, Bộ Văn hoá - Thông tin thông báo chỉ tiêu của:..................................

- Biên tập viên chính .............................. người

- Phóng viên chính ................................ người

3. Sau khi tổng hợp số lượng và thẩm định cụ thể hồ sơ của thí sinh cử đi dự thi, Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ gửi thông báo cho những người được dự thi.

4. Thời gian tập trung ôn thi, dự kiến 3 ngày vào tháng 9 năm 2001

5. Thời gian thi dự kiến 2 ngày vào tháng 10 năm 2001 (sẽ có thông báo cụ thể).

6. Địa điểm thi: Tại Hà Nội

7. Lệ phí thi 150.000 đồng/người

Ngoài các cơ quan do Bộ Văn hoá - Thông tin tổ chức thi trong năm 2001 như đã nêu ở mục 1, nếu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi riêng được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thống nhất trong năm 2001 đều áp dụng theo các mục II, III, IV, V của bản hướng dẫn này;

Trên đây là một số điểm hướng dẫn, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị quý cơ quan phản ảnh về Bộ ăn hoá - Thông tin để xem xét. Địa chỉ liên lạc: Vụ Tổ chức Cán bộ, số 51 Ngô Quyền, Hà Nội. Điện thoại: 04.9439718.

 


MẪU SỐ 1

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------------

Ngày tháng năm 2000

 

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch.................. lên ngạch ...................................................

 

Kính gửi: (Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Đồng kính gửi: (Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị người dự thi đang làm việc)

 

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đang xếp ngạch: Thời gian xếp ngạch:

Hệ số lương hiện hưởng: Thời gian xếp:

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại Văn bản số......... ngày......... tháng.... năm....... của............. Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch.............

Tôi làm đơn này mong được cơ quan, và Bộ....... (UBND tỉnh.........) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học:

2. Văn bằng:

3. Chứng chỉ: - Ngoại ngữ

- Quản lý hành chính Nhà nước

- Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 2 ảnh cỡ 4 x 6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có) ........

 

Kính đơn

(Ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 2

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

Ngày.... tháng.... năm 2001

 

BẢN KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH
BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH
BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH

 

PHẦN I
TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

 

- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quê quán:

- Dân tộc:

- Tôn giáo:

- Chỗ ở hiện nay:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ hiện nay:

- Mã ngạch: Hệ số lương hiện hưởng: Năm xếp:

- Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Tốt nghiệp đại học:

Hệ chính quy, tại chức.......................... chuyên ngành:

Thời gian đào tạo: năm. Năm tốt nghiệp:

2. Bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước: (Ghi rõ cơ quan mở, chứng chỉ, thời gian bồi dưỡng).

3. Trình độ ngoại ngữ:

4. Trình độ tin học:

 

PHẦN II
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ

 

1. Về thành tích chuyên môn:

- Đã biên tập các tác phẩm, bài bình luận có nội dung phức tạp được cơ quan sử dụng Biên tập viên, Phóng viên đánh giá đạt chất lượng cao.

 

STT

Tên tác phẩm bài bình luận

Ghi chú

 

 

 

 

2. Về công tác quản lý:

 

PHẦN THỨ III
TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

 

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch................................ tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức:

- Về học tập nâng cao trình độ:

- Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Người tự khai ký tên

 

Xác nhận của cơ quan sử dụng
Biên tập viên, Phóng viên

Xác nhận của cơ quan quản lý công chức (Vụ TCCB Bộ, ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 3

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------------------------------------------------

Ngày tháng năm 2001

 

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

 

1. Phẩm chất đạo đức:

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

2.Năng lực chuyên môn:

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

3.Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)

 


MẪU SỐ 4

 

Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh:..............

Cơ quan:

BẢN TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH:
BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2001

(Kèm theo Công văn số.... ngày.... tháng..... năm 2001

của........................................)

 

STT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Đơn vị công tác

Chức danh hiện đang đảm nhận

Hệ số lương hiện hưởng

Thời gian hưởng lương

Tên các loại văn bằng chứng chỉ

Số lượng tác phẩm, bài bình luận, và công trình nghiên cứu nếu có

 

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

Chuyên môn

TCCT hoặc QLHC NN

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miễn thi

Đăng ký thi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi chú: Nếu thi tiếng Anh thì ghi tắt "A"

Nếu thi tiếng Trung Quốc thì ghi tắt "TQ"

Nếu thi tiếng Đức thì ghi tắt "Đ"

Nếu thi tiếng Pháp thì ghi tắt "P"

Nếu thi tiếng Nga thì ghi tắt "N"

Bộ, ngành ................

(Tỉnh, thành phố, ......

 

BÁO CÁO CƠ CẤU NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2001

(Báo cáo kèm theo Công văn số..../.... ngày.... tháng... năm 2001........................... của..........................................)

TT

Tên đơn vị

Tổng số người xếp ngạch BTV trở lên

Chia ra

Tổng số người xếp ngạch PV trở lên

Chia ra

Dự kiến đăng ký số người đủ điều kiện dự thi lên ngạch 2001

Ghi chú

 

 

 

BTV

BTVC

BTVCC

 

PV

PVC

PVCC

BTVC

PVC

 

1

Đài Phát thanh và Truyền hình

20

15

5

0

10

8

2

0

3

2

Ví dụ để làm báo cáo

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB

Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2001
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tinSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1845/VHTT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phan Khắc Hải
Ngày ban hành:23/05/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi