Hướng dẫn 08/HD-TLĐ quyết toán chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 08/HD-TLĐ

Hướng dẫn 08/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/HD-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Minh Dũng
Ngày ban hành:05/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Kế toán năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017; Hướng dẫn số 350/HD-TLĐ ngày 19/03/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

1. Về nguồn kinh phí thực hiện:
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở theo phân cấp của công đoàn cấp trên. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nguồn tài chính thì thực hiện nghiệp vụ chi hồ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
- Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi, căn cứ vào Hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ, đồng thời lập Tờ trình để nghị chỉ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và gửi hồ sơ lên LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phê duyệt hồ sơ của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thực hiện nghiệp vụ chi hỗ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
- Trường hợp LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không có nguồn chi thì báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét hỗ trợ.
2. Về hạch toán:
Căn cứ vào hồ sơ quyết toán, khi thực hiện chi, kế toán ghi:
Nợ TK 661 - Áp mục 31.111
Có TK 111, 112
Trên đây là hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (để chỉ đạo thực hiện);
- LĐLĐ các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- UBKT TLĐ;
- Lưu: Văn thư, TCTLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Nguyễn Minh Dũng

-----------------------------------

1 Theo Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7/7/2014 về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi