Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ TP Hồ Chí Minh về nội dung đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/HD-LĐLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Trần Đoàn Trung
Ngày ban hành:31/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

tải Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------

Số: 05/HD-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓNG KINH PHÍ VÀ ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

--------------

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ khoản 6, điều 23, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định: "Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí";

Căn cứ Công văn số 494/TLĐ ngày 09/04/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng kinh phí công đoàn đối với đối tượng người lao động nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 245/TLĐ ngày 18/03/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các cấp công đoàn một số nội dung về đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn, cụ thể như sau:

1. Về việc đóng kinh phí công đoàn đối với đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP và khoản 1, điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP:

+ Người sử dụng lao động có sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn.

+ Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

+ Thời điểm bắt đầu đóng kinh phí công đoàn: từ 01/12/2018, thực hiện định kỳ hàng tháng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Về việc lùi thời điểm đóng hoặc miễn, giảm (nếu có) đóng kinh phí công đoàn đóng đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp và hồ sơ đính kèm tại khoản 2.1 và 2.2, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết định, cụ thể như sau:

2.1 Về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

- Đối tượng áp dụng theo Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2020 của Bộ LĐ-TBXH và Công văn 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

+ Các doanh nghiệp có số lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

+ Các doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Các doanh nghiệp nêu trên phải có hồ sơ xác nhn của cơ quan BHXH theo Công văn 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh phí công đoàn được lùi thời điểm đóng: số kinh phí công đoàn phải đóng trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Thời gian lùi đóng kinh phí: đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời gian này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì xem xét kéo dài đến 31/12/2020.

2.2 Về miễn, giảm đóng kinh phí công đoàn.

Trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn, giảm đóng BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH thì đóng kinh phí công đoàn trên cơ sở quỹ tiền lương đóng BHXH đã được miễn, giảm.

3. Về việc lùi thi điểm đóng hoặc miễn, giảm (nếu có) đóng đoàn phí công đoàn đóng đi với đoàn viên đang sinh hoạt tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bi dịch Covid-19

Căn cứ đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và hồ sơ đính kèm tại khoản 3.1 và 3.2, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết định lùi thời điểm đóng hoặc miễn, giảm (nếu có) đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên, cụ thể như sau:

3.1 Về lùi thi điểm đóng đoàn phí công đoàn.

- Đối tượng áp dụng: đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS thuộc khối sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà bị hoãn, chậm trả lương.

- Cơ sở xác định: thông báo, quyết định chậm, hoãn trả lương của người sử dụng lao động, danh sách đoàn viên đề nghị lùi thời điểm đóng đoàn phí công đoàn có xác nhận của CĐCS.

- Đoàn phí công đoàn được lùi thời điểm đóng: số đoàn phí phải đóng trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Thời gian lùi đóng đoàn phí: đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời gian này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và đoàn viên còn tiếp tục khó khăn thì xem xét, kéo dài đến 31/12/2020.

3.2 Về giảm, miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Đối tượng áp dụng: Đoàn viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong các trường hợp sau thì được giảm, miễn đóng đoàn phí tương ứng với thời gian và tiền lương bị giảm:

- Giảm đóng đoàn phí: đoàn viên bị giảm tiền lương.

- Miễn đóng đoàn phí: đoàn viên thuộc các trường hợp:

+ Hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 01 tháng trở lên.

+ Không có việc làm, không có tiền lương.

+ Nghviệc từ 01 tháng trở lên không hưởng lương.

- Cơ sở xác định: thông báo, quyết định của người sử dụng lao động; danh sách đoàn viên đề nghị miễn, giảm đóng đoàn phí công đoàn có xác nhận của CĐCS; xác nhn của cơ quan chức năng về mức miễn, giảm lương đóng BHXH của đoàn viên (hồ sơ xác nhận của BHXH đối với doanh nghiệp; quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp của cơ quan có thẩm quyền v.v...)

4. Về chế độ thông tin, báo cáo:

Định kỳ hàng tháng, Công đoàn các cấp thực hiện thống kê:

+ Số lượng doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng, miễn, giảm đóng kinh phí công đoàn theo khoản 2.1 và 2.2 nêu trên: theo mẫu số 1.

+ Số lượng đoàn viên được lùi thời điểm đóng, miễn, giảm đóng đoàn phí công đoàn theo khoản 3.1 và 3.2 nêu trên: theo mẫu số 2.

Các hồ sơ trên gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tài chính) trước ngày 10 hàng tháng, bắt đầu thực hiện từ 1/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính theo số điện thoại 028.38.290.836) để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./

 

 Nơi nhận:
- LĐLĐ Q,H “để th/hiện”;
- CĐ NSK, TCTY và tương đương “để th/hiện”;
- CĐCS trực thuộc “để th/hiện”;
- Đơn vị KT, SN trực thuộc “để th/hiện”;
- TT. LĐLĐ TP “để b/cáo”;
- VP.
UBKT “để biết”;
- Lưu VT, BTC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Đoàn Trung

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu 02

THỐNG KÊ ĐOÀN VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CĐ

Tháng .../2020

STT

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

KỲ NÀY

LŨY KẾ

GHI CHÚ

ĐOÀN VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG

MIỄN

GIẢM

LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG

MIỄN

GIẢM

 

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

 

1

CĐCS A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoãn, miễn, giảm của tháng....

2

CĐCS B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu 01

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG KINH PHÍ CĐ

Tháng .../2020

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

KỲ NÀY

LŨY KẾ

GHI CHÚ

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG, MIỄN, GIẢM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG

MIỄN

GIẢM

LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG

MIỄN

GIẢM

 

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN

 

1

DN A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoãn, miễn, giảm của tháng

2

DN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DN C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi