Dự thảo Nghị định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công
  • Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Văn bản liên quan