Dự thảo Nghị định quy định chi tiết của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực