Công văn 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ Hà Nội 2021 thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ
V/v Thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

 

Thực hiện Công văn số 3009/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; chủ động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có liên quan, chủ trì, phối hợp Công an Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để tổng hợp nhu cầu trở về quê của người lao động, người dân ngoại tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/9/2021 Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát thống kê tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê (theo biểu mẫu kèm theo)

Văn bản tổng hợp người lao động, ngưòi dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Email: pvlatld_soldtbxh@hanoi.gov.vn (gửi cả văn bản giấy và bản mềm file Excel/ trước ngày 14/9/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

Thông tin liên hệ đồng chí Lộ Xuân Huy - Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, điện thoại: 0903297298./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để b/cáo);

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/cáo);

- PGĐ Sở: Nguyễn Hồng Dân;

- Phòng LĐTB&XH Q, H, TX (để t/hiện);

- Lưu VT, VL-ATLĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Dân

 

 

 

(Gửi kèm Công văn số 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội)

 

UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ Xà ….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

...., ngày… tháng 9 năm 2021

 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI DÂN NGOẠI TỈNH CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ VỀ QUÊ

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Đối tượng

Địa chỉ tạm trú tại Hà Nội

Địa chỉ hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố

Ghi chú

Nam (x)

Nữ (x)

Lao động

(X)

Người dân (X)

Xã, phường, thị trấn

Quận, huyện, thị xã

Xã, phường, thị trấn

Quận, huyện, thị xã

Tỉnh/thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: Lao động, người dân ngoại tỉnh:

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Dân
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực