Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4981/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành:28/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 4981/LĐTBXH-KHTC
V/v: Báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ
 
 
Thực hiện Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; ngày 13/7/2017, Bộ đã có công văn số 2905/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2018-2020 (vốn sự nghiệp).
Để có cơ sở phân bổ kinh phí thường xuyên đảm bảo Quỹ tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo danh sách chi trả tiền lương tháng 10/2017 (có xác nhận của cán bộ, công chức) như sau:
1. Đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ:
Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ, công chức trong biên chế được giao tại các Quyết định của Bộ số 666/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017 và số 1781/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2017 về việc điều chỉnh biên chế công chức hành chính năm 2017.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:
Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
(Danh sách chi trả lương theo mu đính kèm)
Để đảm bảo thời hạn phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 01/12/2017 (ngoài việc gửi theo đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi bản fax theo số 04.3.8248.036 hoặc email về địa chỉ [email protected]).
Quá thời hạn nêu trên, các đơn vị không có báo cáo sẽ đảm bảo Quỹ tiền lương năm 2018 bằng số đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng
 
Phụ lục số 1a


 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…………..
DANH SÁCH CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017
(ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3
 
 
ĐVT: 1.000 đồng

STT
Họ và tên
Chức vụ
Hệ số lương
Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN, công đoàn, đảng phí...)
Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo từ NSNN
Chữ ký của người lao động
 
 
 
 
Tổng hệ số lương
Hệ số lương cơ bản
Phụ cấp chức vụ
Các loại phụ cấp khác
Phụ cấp công vụ
 
 
 
 
 
Trách nhiệm
Độc hại, nguy hiểm
Vượt khung
Khu vực
Phụ cấp khác
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4=5+6+7+8
5
6
7
8
9=24% x (5+6+7)x1.300
10=(4x1.300)+9
11
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập biểu
 
 
Thủ trưởng đơn vị
 
 
Phụ lục số 1b
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…………..
DANH SÁCH CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017
(ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3
ĐVT: 1.000 đồng

STT
Họ và tên
Chức vụ
Hệ số lương
Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN, công đoàn, đảng phí...)
Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo từ NSNN
Chữ ký của người lao động
 
 
 
 
Tổng hệ số lương
Hệ số lương cơ bản
Phụ cấp chức vụ
Các loại phụ cấp khác
Phụ cấp công vụ
 
 
 
 
 
Trách nhiệm
Độc hại, nguy hiểm
Vượt khung
Khu vực
Phụ cấp khác
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4=5+6+7+8
5
6
7
8
9=24% x (5+6+7)x1.300
10=(4x1.300)+9
11
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập biểu
 
 
Thủ trưởng đơn vị
 
 
Phụ lục số 2
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…..
TNG HỢP CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp II tổng hợp các đơn vị trực thuộc)
ĐVT: 1.000 đồng

STT
Đơn vị
Biên chế lao động
Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương
Biên chế năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao
Lao động có mặt tại thời điểm báo cáo 31/10/2017, trong đó:
Hệ số lương
Các khon đóng góp theo lương do người sử dụng lao động thực hiện
Tng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo t NSNN
Tổng cộng
Biên chế
Hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn
Hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác
Tng số
Ngạch, bậc
Chức vụ
Phụ cấp khác
Phụ cấp công vụ
 
 
1
2
3
4=5+6+7
5
6
7
8=9+10
9
10
11=24%x9x1.210
12=(8x1.210)+11
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Quản lý hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Sự nghiệp đảm bảo xã hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Sự nghiệp khoa học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Sự nghiệp kinh tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập biểu
 
 
Thủ trưởng đơn vị
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi