Công văn 4780/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------------
Số: 4780/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Hướng dẫn chính sách đối với người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 
 
Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
 
 
Trả lời công văn số 3498/XLDK-TCNS ngày 23/10/2013 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc xin ý kiến chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động; sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động năm 1994 và điểm b Khoản 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐLBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, thì trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm cộng cả thời gian người lao động làm việc cho mình và thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.
2. Căn cứ quy định nêu trên và nội dung công văn số 3498/XLDK-TCNS của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thì khi bà Lê Thúy Mai thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (người sử dụng lao động kế tiếp cuối cùng) thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Mai đối với thời gian làm việc tại công ty và thời gian làm việc cho các công ty thực hiện chia tách, đổi tên, sáp nhập trước đó.
Đề nghị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

Thuộc tính văn bản
Công văn 4780/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4780/LĐTBXH-LĐTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 03/12/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!