Công văn 3701/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 3701/LĐTBXH-VP
V/v: khen thưởng tổng kết năm 2010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010
 
 

Kính gửi:
- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
 
 
Qua thực tiễn xét khen thưởng tổng kết năm 2009, nhiều báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân chưa đủ căn cứ để đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ và chưa đúng với quy định, thời gian gửi hồ sơ muộn, gây khó khăn cho việc xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét về đối tượng, thành tích, tiêu chuẩn, thủ tục lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân… và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đăng ký giao ước thi đua đầu năm 2010 so sánh tỷ lệ đạt, không đạt để xét, lập hồ sơ khen thưởng và lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khi xét, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cần chú ý áp dụng tiêu chuẩn “phải có giải pháp, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác” phải có xác nhận tên sáng kiến, tác dụng hiệu quả của sáng kiến để xét, tỷ lệ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tuyến trình khen thưởng (Đối với cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ báo cáo thành tích 05 năm, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ báo cáo thành tích 03 năm, Bằng khen Bộ báo cáo thành tích kết quả 02 năm; Đối với tập thể: đề nghị Cờ Chính phủ, Cờ Bộ báo cáo thành tích 1 năm).
- Riêng đề nghị Bộ xét tặng Cờ thi đua trong lĩnh vực Dạy nghề thì sau khi tổng kết năm học đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về Tổng cục Dạy nghề xét trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước khi tổng kết công tác năm (đầu tháng 12 năm 2010). Số lượng Cờ thi đua lĩnh vực Dạy nghề xét cho Khối các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề được đơn vị, Tổng cục Dạy nghề đăng ký thi đua từ đầu năm.
- Chỉ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ cho những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể nhỏ 02 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và năm 2009 chưa được Bộ tặng Bằng khen; cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân 02 năm liên tục 2009, 2010 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2009 chưa được Bộ tặng Bằng khen. Tỷ lệ cá nhân đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức theo danh sách quỹ lương và nguồn chi quỹ khen thưởng của đơn vị.
- Không đề nghị khen thưởng hoặc công nhận danh hiệu thi đua đối với Thủ trưởng đơn vị hoặc người được giao phụ trách khi đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
- Đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, huyện; cán sự làm công tác thương binh xã hội ở xã, phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thống nhất với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình khen thưởng theo quy định tại Điều 53 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 10/12/2010 (nếu gửi bằng đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) để tổng hợp trình Hội đồng xét (Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và đề nghị khen thưởng của địa phương, đơn vị và gửi trước về Phòng Tuyên truyền - Thi đua qua hộp thư Email: cvcuongtttd@gmail.com để kịp thời tổng hợp trình Hội đồng xét đúng thời gian quy định).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Tuyên truyền - Thi đua, điện thoại 04.38269535) để cùng phối hợp giải quyết./.     
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐTĐKT Bộ và HĐTĐKT Cơ quan Bộ (để biết);
- Lưu: VT, P. TT-TĐ (Văn phòng Bộ).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm
 
 

thuộc tính Công văn 3701/LĐTBXH-VP

Công văn 3701/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3701/LĐTBXH-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:25/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi