Công văn 3552/BHXH-TST 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
__________

Số: 3552/BHXH-TST
V/v:
Hỗ trợ doanh nghiệp, người
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

BHXH Việt Nam nhận được Công văn số 7770/VPCP-KGVX ngày 25/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục, Công văn số 4935/BGDĐT-GDMN ngày 27/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục; Sau khi nghiên cứu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

1.1. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực và sâu, rộng về nhiều mặt, đặc biệt thuộc các lĩnh vực dịch vụ, giáo dục và đào tạo,... ảnh hưởng lớn đến hoạt tình hình sản xuất kinh doanh và sức khỏe, thu nhập, việc làm của người lao động. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ngành BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan tham gia xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, gồm: Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động vào người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN. Trong đó, một số chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực BHXH gồm:

(i) Chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho đơn vị, doanh nghiệp, với số tiền hỗ trợ dự kiến ban đầu khoảng gần 4.000 tỷ đồng;

(ii) Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và dự kiến số tiền tạm dừng đóng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện khoảng 8.000 tỷ đồng;

(iii) Chính sách hỗ trợ người lao động bằng tiền từ kết dư quỹ BHTN, với số tiền dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng;

(iv) Chính sách giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHTN cho người sử dụng lao động, với số tiền hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng.

(v) Chính sách hỗ trợ đào tạo học nghề để duy trì việc làm cho người lao động từ Quỹ BHTN.

Sau khi các chính sách được ban hành, Ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện ngay với tinh thần: rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục, hồ sơ, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan và doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện theo đúng quy định.

1.2. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong trong bối cảnh đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mật).

1.3. Đối với các trường hợp người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, không được tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2288/CSYT ngày 30/7/2021 đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đối với những người lao động này.

2. Về kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục: “Miễn giảm toàn bộ các chi phí BHXH, y tế nhưng người lao động vẫn được hưởng lợi ích từ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian ngưng hoạt động và mở rộng tối thiểu 12 tháng các loại chi phí BHXH, BHYT kể từ thời điểm hoạt động bình thường”

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Luật BHXH; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng BHYT được quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, việc miễn giảm tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: LĐTBXH, TC, YT;

- Tổng Giám đốc (để báo cáo);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Các đơn vị: CSXH, CSYT;

- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đình Liệu

 

 

thuộc tính Công văn 3552/BHXH-TST

Công văn 3552/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3552/BHXH-TSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:03/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp , Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi