Công văn 3416/UBND-KGVX Hà Nội 2021 chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBND Thành phố) yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt và thực hiện các nội dung sau:

I. Đối tượng, nguyên tắc, phương thức chi trả và trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ
1. Đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian thực hiện
1.1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
a) Đối tượng áp dụng: thực hiện theo quy định tại Điều 1, Chương I, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Mức hỗ trợ:
- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
c) Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.
1.2. Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
a) Đối tượng áp dụng: thực hiện theo quy định tại Điều 4, Chương II, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Mức giảm đóng: giảm mức đóng từ 1 % xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.
c) Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.
2. Nguyên tắc
- Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHTN.
- Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng; công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
3. Phương thức chi trả
- Về giảm mức đóng: hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.
- Về chi trả hỗ trợ người lao động: tăng cường chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng qua tài khoản ATM đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trường hợp người hưởng chưa có tài khoản ATM thì lựa chọn ngân hàng thương mại thuận tiện, phù hợp để mở tài khoản; trường hợp đặc biệt không mở được tài khoản ATM thì chi trả bằng tiền mặt; đối với lao động đang tham gia BHTN thực hiện trả tiền mặt sau ngày 30/11/2021).
4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các chính sách hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại Điều 3, Chương I, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
II. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN; công khai các nhóm đối tượng được hỗ trợ, phương thức chi trả, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các chính sách hỗ trợ trên các trang thông tin, phương tiện truyền thông và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn người lao động mở tài khoản ATM để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, hạn chế tụ tập đông người phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đúng quy định và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
2. Bảo hiểm xã hội Thành phố
- Kịp thời chuyển danh sách người lao động đang tham gia BHTN cho các đơn vị, doanh nghiệp để rà soát, đối chiếu thời gian đóng BHTN và thông tin của người lao động.
- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác định đối tượng, thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ tính hưởng hỗ trợ cho người lao động; kịp thời giải quyết xử lý các phản ánh vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện.
- Thực hiện giải quyết, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ đến người lao động. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ, không vượt quá thời gian thực hiện quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết các chính sách hỗ trợ và danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ; nêu rõ trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp; quyền lựa chọn nhận hỗ trợ và không nhận hỗ trợ của đơn vị, doanh nghiệp, người lao động.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ tính hưởng hỗ trợ cho người lao động; giải quyết xử lý các phản ánh vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện.
- Chủ trì thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng, trục lợi chính sách.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Tăng cường tuyên truyền về sự cần thiết, nhanh chóng, kịp thời, an toàn của việc nhận hỗ trợ qua tài khoản ATM trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để người lao động mở tài khoản ATM; tăng cường triển khai dịch vụ đăng ký mở tài khoản ATM theo hình thức trực tuyến.
6. UBND các quận, huyện, thị xã
- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền rộng rãi về chính sách hỗ trợ và kịp thời giải quyết xử lý các phản ánh vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ và ý nghĩa nhân văn, chia sẻ của chính sách BHTN; phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
8. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHTN trên địa bàn Thành phố
- Tích cực phối hợp đối chiếu dữ liệu, rà soát quá trình tham gia BHTN của người lao động; bổ sung, cung cấp đầy đủ thông tin của người lao động; lập danh sách và chịu trách nhiệm về việc xác nhận đúng đối tượng đề nghị hưởng mức hỗ trợ.
- Phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng dẫn người lao động mở tài khoản ATM để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- BHXH Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Ban VHXH - HĐND Thành phố;
- Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể TP;
- Các đơn vị, DN tham gia BHTN trên địa bàn Thành phố (giao BHXH TP sao gửi);
- VPUBTP: CVP, PCVPP.T.T.Huyền, Đ.Q.Hùng, các Phòng KGVX, KT, TKBT, KSTTHC;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

thuộc tính Công văn 3416/UBND-KGVX

Công văn 3416/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3416/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:08/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi