Công văn 2717/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2717/LĐTBXH-PC

Công văn 2717/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2717/LĐTBXH-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Minh Huân
Ngày ban hành:08/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------
Số: 2717/LĐTBXH-PC
V/v: tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012
 
 

Kính gửi:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Ngày 09 tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó đã giao: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 được ban hành theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2016” (sau đây gọi tắt là Đề án 31). Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 31, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc sau:
1. Khẩn trương tiến hành tổng kết và báo cáo việc thực hiện Đề án 31 giai đoạn I (2008-2012) theo đề cương tổng kết và yêu cầu thời gian tại Công văn số 1053/LĐTBXH-PC ngày 10/04/2012 về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 31 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Kiện toàn Ban chỉ đạo để tiếp tục thực hiện Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016)
Đối với những tỉnh, thành phố mà Ủy ban nhân dân thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn I, nay tiếp tục duy trì, kiện toàn để thực hiện Đề án giai đoạn II.
Đối với những tỉnh, thành phố trong giai đoạn I chưa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án thì tiến hành ngay việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án theo tinh thần của Đề án tuyên truyền, phổ biển pháp luật lao động và Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 để triển khai thực hiện Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016).
3. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 31 giai đoạn II (2013-2016)
Khi xây dựng kế hoạch triển khai cần lưu ý một số điểm sau:
a) Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án giai đoạn I, quán triệt mục tiêu thực hiện Đề án giai đoạn II, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế của tỉnh, thành phố.
b) Về nội dung: bám sát 9 nội dung hoạt động của Đề án 31 và lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các chương trình, đề án thuộc các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, việc làm, dạy nghề… Trong kế hoạch phải nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện từng nội dung công việc.
c) Về phân công tổ chức thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Đề án, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trong phạm vi địa phương; chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 1;
- Sở Tư pháp là cơ quan tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
- Liên đoàn Lao động: thực hiện Tiểu Đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Đề án;
- Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: thực hiện Tiểu Đề án 4 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Đề án;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: thực hiện Tiểu Đề án 5 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Đề án.
d) Về kinh phí
Kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động là khoản kinh phí riêng, không thuộc kinh phí của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, thành phố.
Việc lập dự toán kinh phí chi tiết căn cứ theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/05/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận dụng một số văn bản khác liên quan đến tập huấn, hội thảo, nghiên cứu soạn thảo tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và sớm phê duyệt Kế hoạch Đề án giai đoạn II và bố trí kinh phí riêng cho Đề án 31, đảm bảo nguồn lực để thực hiện Đề án đạt kết quả và mục tiêu đã đề ra.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chị Nguyễn Thùy Dương, điện thoại 0438.269.545, di động: 0912.978.908 email: [email protected]) để nghiên cứu, giải quyết.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở LĐTBXH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi