Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2517/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành:20/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách

tải Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2517/LĐTBXH-KHTC
V/v:Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017
 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
 
Thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:
1/ Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 70/2017/NĐ-CP từ ngày 01/7/2017.
Trong khi chờ được bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 đã được thông báo để điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng.
2/ Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 30/6/2017 (theo mẫu biểu đính kèm) để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544 và Cục Người có công) để được hướng dẫn thêm./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục NCC (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng
 
BIỂU SỐ 1
SLao động - Thương binh và hội....
TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TĂNG THÊM NĂM 2017 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2017/NĐ-CP
 
Đơn vị: 1.000 đồng

STT
ĐI TƯỢNG
SNGƯỜI HƯỞNG TRỢ CP, PHỤ CP HÀNG THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM 01/7/2017
QUỸ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP THÁNG 7/2017
TRỢ CP, PHỤ CP TĂNG THÊM 1 THÁNG
TRỢ CẤP, PHỤ CP TĂNG THÊM NĂM 2017
THEO NĐ SỐ 20/2015/NĐ-CP
THEO NĐ SỐ 70/2017/NĐ-CP
 
A
B
1
2
3
4=3-2
5=4*6
 
TỔNG CỘNG
 
 
 
 
 
 
I. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
 
 
 
 
 
1
Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện thoát ly
 
 
 
 
 
2
Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện không thoát ly
 
 
 
 
 
3
Người hoạt động từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa
 
 
 
 
 
 
II. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG
 
 
 
 
 
1
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 
 
 
 
 
2
Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC
 
 
 
 
 
 
III. THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB
 
 
 
 
 
1
Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 40%
 
 
 
 
 
2
Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 60%
 
 
 
 
 
3
Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%
 
 
 
 
 
4
Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
 
 
 
 
 
5
Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng
 
 
 
 
 
 
IV.THƯƠNG BINH LOẠI B
 
 
 
 
 
1
Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 40%
 
 
 
 
 
2
Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 60%
 
 
 
 
 
3
Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%
 
 
 
 
 
4
Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
 
 
 
 
 
5
Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng
 
 
 
 
 
 
V. BỆNH BINH
 
 
 
 
 
1
Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 70%
 
 
 
 
 
2
Suy giảm khả năng lao động từ 71 - 80%
 
 
 
 
 
3
Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
 
 
 
 
 
4
Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng
 
 
 
 
 
 
VI. BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)
 
 
 
 
 
1
Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 50%
 
 
 
 
 
2
Suy giảm khả năng lao động từ 51 - 60%
 
 
 
 
 
 
VII. NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH
 
 
 
 
 
1
Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81 % trở lên
 
 
 
 
 
2
Người phục vụ TB, TB.B, BB đặc biệt nặng
 
 
 
 
 
3
Người phục vụ Bà Mẹ VNAH
 
 
 
 
 
4
Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên
 
 
 
 
 
 
VIII. TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG
 
 
 
 
 
1
Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ
 
 
 
 
 
2
Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ
 
 
 
 
 
3
Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên
 
 
 
 
 
4
Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ
 
 
 
 
 
5
Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác
 
 
 
 
 
6
Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng
 
 
 
 
 
7
Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng
 
 
 
 
 
8
Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa
 
 
 
 
 
9
Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa
 
 
 
 
 
10
Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần
 
 
 
 
 
11
Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần
 
 
 
 
 
12
Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần
 
 
 
 
 
13
Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần
 
 
 
 
 
 
IX. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 
 
 
 
 
1
Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945
 
 
 
 
 
2
Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945
 
 
 
 
 
3
Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến
 
 
 
 
 
4
Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến
 
 
 
 
 
 
X. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
 
 
 
 
 
1
Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
 
 
 
 
 
2
Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên bệnh tật đặc biệt nặng
 
 
 
 
 
3
Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%
 
 
 
 
 
4
Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%
 
 
 
 
 
5
Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%
 
 
 
 
 
 
XI. CON ĐNGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
 
 
 
 
 
1
Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 
 
 
 
 
2
Suy giảm khả năng lao động từ 61 % - 80%
 
 
 
 
 
 
XII. NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
 
 
 
 
 
 


LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Ngày      tháng      năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
BIỂU SỐ 2
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…..
TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG TĂNG THÊM TRONG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2017 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 70/2017/NĐ-CP
 
Đơn vị: 1.000 đồng

STT
Đối tượng
Số người hưởng trcấp GD-ĐT hàng tháng tại thời điểm 01/7/2017
Quỹ trợ cấp tháng 7/2017
Kinh phí tăng thêm 1 tháng
Kinh phí tăng thêm năm 2017
Theo NĐ số 20/2015/NĐ-CP
Theo NĐ số 70/2017/NĐ-CP
 
A
B
1
2
3
4=3-2
5=4x6
 
TỔNG CỘNG
-
-
-
-
-
1
Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
 
 
 
 
 
2
Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B
 
 
 
 
 
4
Con cán bộ LTCM, con cán bộ tiền khởi nghĩa
 
 
 
 
 
5
Con Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong KC
 
 
 
 
 
3
Con Liệt sỹ
 
 
 
 
 
6
Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên
 
 
 
 
 
7
Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
 
 
 
 
 
8
Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ dưới 61%
 
 
 
 
 
9
Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%
 
 
 
 
 
 


LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Ngày      tháng      năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
BIỂU SỐ 3
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2017 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 70/2017/NĐ-CP
 
Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT
Đối tượng
Số người hưởng BHYT tại thời điểm 01/7/2017
Quỹ trợ cấp BHYT tháng 7/2017
Kinh phí BHYT tăng thêm 1 tháng
Kinh phí BHYT tăng thêm năm 2017
Mức tính theo lương cơ sở theo NĐ 20/2015/NĐ-CP (54.450đ/1đ. tượng/ 1tháng)
Mức tính theo lương cơ sở theo NĐ 70/2017/NĐ-CP (58.500đ/1đ.tượng/ 1tháng)
 
A
B
1
2
3
4 = 3-2
5 = 4x6
 
TỔNG CỘNG
-
-
-
-
-
1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
 
 
 
 
 
2
Thân nhân của người HĐCM trước ngày 01/01/1945 từ trần
 
 
 
 
 
3
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước TKN
 
 
 
 
 
4
Thân nhân của người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước TKN từ trần
 
 
 
 
 
5
Thân nhân liệt sĩ
 
 
 
 
 
6
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 
 
 
 
 
7
Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 
 
 
 
 
8
Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐ trong thời kỳ KC
 
 
 
 
 
9
Thân nhân của AH LLVTND, AHLĐ trong thời kỳ KC
 
 
 
 
 
10
Thương binh (TB), người hưởng chính sách như TB
 
 
 
 
 
11
Thương binh loại B
 
 
 
 
 
12
Người phục vụ TB, người hưởng c/s như TB, TB.B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 
 
 
 
 
13
Thân nhân của TB, người hưởng c/s như TB, TB.B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
 
 
 
 
 
14
Bệnh binh
 
 
 
 
 
15
Bệnh binh hạng 3 (BB 3)
 
 
 
 
 
16
Người phục vụ bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 
 
 
 
 
17
Thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
 
 
 
 
 
18
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH
 
 
 
 
 
19
Người phục vụ người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 
 
 
 
 
20
Con đẻ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 
 
 
 
 
21
Thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên
 
 
 
 
 
22
Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày
 
 
 
 
 
23
Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ TQ và làm nghĩa vụ quốc tế
 
 
 
 
 
24
Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 
 
 
 
 
25
Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến
 
 
 
 
 
26
TNXP thời kỳ chống Pháp (theo QĐ 170/2008/QĐ-TTg)
 
 
 
 
 
 


LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
Ngày      tháng      năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi