Công văn 2354/BLĐTBXH-CATLĐ 2024 tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn VSLĐ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2354/BLĐTBXH-CATLĐ

Công văn 2354/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2354/BLĐTBXH-CATLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:04/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
__________

Số: 2354/BLĐTBXH-CATLĐ

V/v tăng cường qun lý, tuân thủ pháp luật
về an toàn, vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty;

- Các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động và đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các v tai nạn lao động nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người1. Nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động nêu trên chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, phê duyệt phương án an toàn lao động; công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động chưa thường xuyên, liên tục có chỗ mang tính đối phó không đầy đủ, không sát với nhiệm vụ công việc của người lao động; quản lý, kiểm định, sử dụng máy, thiết bị có yêu cu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm; một số tổ chức được ch định hoạt động dịch vụ hun luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định, tổ chức đào tạo, tập hun an toàn, vệ sinh lao động;...

Ngày 21/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 51/CĐ- TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động. Nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương:

a) Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo ca Đảng đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

b) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

2. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động.

3. Các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2:

a) Chủ động rà soát, tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong tổ chức hun luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

b) Thường xuyên cập nhật chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm kết quả hoạt động theo từng lĩnh vực theo quy định.

c) Người đứng đầu các tổ chức đơn vị hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động chủ động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2 tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân đơn vị mình theo quy định pháp luật.

4. Cục An toàn lao động, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm an toàn, vệ sinh lao động; tạm đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động và đánh giá sự phù hợp sản phẩm hoàng hoá nhóm 2 đối với những đơn vị sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thực hiện hoặc gây hậu quả nghiêm trọng; đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng v an toàn, vệ sinh lao động; tổng hợp các kiến nghị, rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đảm bảo phù hp và khả thi trong thực tiễn.

Yêu cầu các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thanh tra Bộ;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;

- Trung tâm CNTT (để đăng tải);

- Lưu: VT, CATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Thanh

 

_______________________________

1 Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Thống nhất - TKV ngày 03/4/2024 làm chết 04 công nhân; vụ tai nạn lao động xày ra tại công trình tại Khách sạn Le Parfum Hanoi ngày 15/4/2024 làm chết 02 người và 02 người bị thương; vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sn Yên Bái ngày 22/4/2024 làm chết 07 công nhân và 03 công nhân bị thương; vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 01/5/2024 do nổ nồi hơi trong quá trình vận hành tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gỗ Bình Minh trên địa bàn tnh Đồng Nai làm chết 06 người chết và bị thương 05 người; vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 06/5/2024 sạt lở, vùi lấp đất đá do ảnh hưởng bởi mưa lớn tại vị trí thi công móng cột số 28 đường điện 500KV mạch 3 Vũng Ang - Quảng Trạch thuộc địa phận Núi Hoành Sơn, Tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng làm lán trại của đơn vị thi công (Công ty Hồng Hoan; địa ch: Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị đt đá vùi lấp, hậu quả làm 03 người chết, 04 người bị thương là công nhân Công ty Hồng Hoan; vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do tụt lở hầm lò, vùi lấp, xảy ra ngày 13/5/2024 lại lò chợ mức -190/-170 LCTT14.22C chống giữ bằng giá khung TLDĐ ZH1600/16/24F (Phân xưởng Khai thác 7), Công ty than Quang Hanh - TKV, hậu qu làm 03 người chết, 01 người bị thương là công nhân Công ty Than Quang Hanh - TKV...

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN

(Kèm theo Công văn số 2345/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/6/2024

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

__________________

 

TT

Đơn vị

1.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2.

Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

3.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

5.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

6.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

7.

Tập đoàn dệt may Việt Nam

8.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

9.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

10.

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

11.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

12.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam

13.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

14.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

15.

Tổng Công ty Giấy Việt Nam

16.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

17.

Tổng Công ty Thép Việt Nam

18.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

19.

Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

20.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

21.

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

22.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

23.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

24.

Công ty Honda Việt Nam

25.

Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải

26.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội

27.

Công ty CP chứng nhận và kiểm định VINACONTROL

28.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh (BMI)

29.

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

30.

Công ty Cổ phần chứng nhận quốc tế ICB (ICB Cert)

31.

Công ty TNHH kiểm định và chứng nhận Việt Nam (Vietnam Cert)

32.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

33.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

34.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

35.

Công ty Cổ phần Achison

36.

Công ty TNHH TM & DV xuyên Đông Dương

37.

Công ty TNHH thương mại thiết bị bảo hộ lao động Đông Á

38.

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Duy

39.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhân Phát

40.

Công ty TNHH an toàn lao động Ty Gôn

41.

Giày Bảo hộ Hàn Quốc Hans - Garan Safety

42.

Công ty TNHH TAKUMI SAFETY Việt Nam

43.

Nam Trung Safety

44.

Công ty C phần EMIN Việt Nam

45.

Công ty Cổ phần trang thiết bị bảo hộ lao động An Bắc

46.

Công ty TNHH ECO3D

47.

Công ty TNHH cung ứng thiết bị An Phát

48.

Công ty TNHH thương mại thiết bị bảo hộ lao động Đông Á

49.

Công ty thiết bị an toàn ASIASAFE

50.

Công ty TNHH GARAN

51.

Công ty TNHH Draeger Việt Nam

52.

Công ty TNHH thương mại - sản xuất bảo hộ lao động Thùy Dương

53.

Công ty TNHH bảo hộ lao động Thăng Long

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi