Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ứng dụng phần mềm Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ứng dụng phần mềm "Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công"
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2100/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:03/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2100/LĐTBXH-KHTC
V/v:Ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015
 
 

Kính gửi:
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên, hàng năm đều có biến động cả về chế độ, chính sách, kinh phí trợ cấp và số lượng đối tượng thụ hưởng, cùng với việc Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ quản lý tài chính, kế toán nên phần mềm cũ không đáp ứng được yêu cầu về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác trong công tác quản lý tài chính do khối lượng thông tin nhiều, lưu trữ lớn, phải tra cứu thường xuyên và liên quan đến nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hơn 700 quận, huyện. Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc báo cáo quyết toán kinh phí và báo cáo tình hình quản lý đối tượng hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên hàng tháng của các địa phương không kịp thời, số liệu chưa chính xác, lập dự toán không sát với nhu cầu thực tế và nảy sinh tình trạng trùng đối tượng hưởng trợ cấp, sai tên người hưởng, danh sách chi trả trợ cấp không sắp xếp theo thứ tự a, b, c...
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, năm 2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Thông tin thực hiện nâng cấp phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” để triển khai áp dụng thống nhất đến 63 Sở lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để ứng dụng phần mềm mới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:
Nhằm thống nhất công tác quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi cả nước bằng việc sử dụng chung một phần mềm của Bộ và có cơ sở dữ liệu quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chung của toàn ngành để kịp thời cung cấp thông tin tổng hợp chính xác về tài chính, đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, đáp ứng yêu cầu công tác báo cáo, xây dựng chính sách, lập kế hoạch, dự toán ngân sách của toàn ngành. Vì vậy, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và thống nhất ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” đến các đơn vị sử dụng kinh phí ưu đãi người có công (Văn phòng Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công) từ 01/01/2016, không sử dụng các phần mềm khác để quản lý kinh phí này.
2. Tổ chức triển khai thực hiện phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”:
Để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm và chuyển dữ liệu từ các phần mềm cũ sang phiên bản “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” mới tại địa phương, nhất là các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao cho Trung tâm Thông tin thuộc Bộ thực hiện việc nâng cấp phần mềm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cài đặt, chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm cũ sang phần mềm mới, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm bắt đầu từ ngày 08/6/2015 để đảm bảo các cán bộ của Sở và các cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện sử dụng được phần mềm thống nhất trong toàn ngành từ ngày 01/01/2016. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát, trang bị máy vi tính, máy in có cấu hình tối thiểu theo phụ lục kèm theo để đảm bảo ứng dụng được phần mềm; hàng năm thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phần mềm, tập huấn hướng dẫn sử dụng để bảo đảm phần mềm hoạt động thông suốt.
Nguồn kinh phí thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng kinh phí chi cho công tác quản lý theo tỷ lệ quy định và hỗ trợ khác theo quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao dự toán ngân sách nhà nước chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng hàng năm để chi thực hiện các nhiệm vụ nêu trên (kể cả các công việc do Trung tâm Thông tin thực hiện) theo văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các quy định có liên quan.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin thuộc Bộ để triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” bảo đảm hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ, ngành./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Người có công;
- Trung tâm Thông tin (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp
 
PHỤ LỤC
CẤU HÌNH MÁY TÍNH, MÁY IN TỐI THIỂU CHẠY PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRỢ CẤP
(Kèm theo Công văn số 2100/LĐTBXH-KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2015)
 
 

STT
Đơn vị
Thông số kỹ thuật tối thiểu máy tính, máy in
Đơn vị tính
Số lượng tối thiểu/sở
1
Phòng Người có công thuộc Sở
- Bộ xử lý Core i5
Bộ
2
- Ram 4Gb
- HDD 200Gb
- DVD-RW
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở
- Cài đặt Win7/ Vista/ Win8
3
3
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
a) Máy tính có cấu hình:
Bộ
1
- Bộ xử lý Core i3
- Ram 2 Gb
- HDD 200Gb
- DVD-RW
- Cài đặt Win7/ Vista/ Win8
b) Máy in:
Bộ
1
In đen trắng, Bộ nhớ 16 MB, Tốc độ in 30trang/phút. Độ phân giải 600 x 600, Khổ giấy A4, Khay giấy 300 tờ, cổng kết nối USB 2.0
 
 
Tổng cộng
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi